Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Γ. Δέλλιος/Γ. Καρύδης..., Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική, 2011


Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Γ. Δέλλιος/Γ. Καρύδης..., Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική, 2011 Στις 14 και 15 Μαΐου 2010 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη διημερίδα με θέμα «Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική».
Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, που ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τη Μα¬κεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου.
Στον παρόντα τόμο περιέχονται τα πρακτικά της διημερίδας.

Πίνακας περιεχομένων   +

Αντί προλόγου

Κωνσταντίνος Χλωμούδης

Εθνική Λιμενική Πολιτική: Η λιμενική βιομηχανία και η εθνική οικο-νομία

Αθανάσιος Α. Πάλλης

Ευρωπαϊκές πολιτικές για τις λιμενικές υπηρεσίες (η προσέγγιση ενός οικονομολόγου)

Κυριακή Γ. Νούσια

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική για τους λιμένες: Δικαιοσυ-γκριτική επισκόπηση και ανάλυση

Αμαλία Πολυδωροπούλου-Νικόλαος Λίτινας

Ασφάλεια λιμένων: Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών

Νικήτας Νικητάκος

Περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων

Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου

Το νομικό καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας των ημεδαπών λιμένων

Παναγιώτης Δ. Κουτλής

Εποπτεία λιμένων

Γεώργιος Ι. Δέλλιος

Η έννομη σχέση λιμένος-χρήστη λιμενικών υπηρεσιών, με αναφορά στον Κανονισμό Λιμένος

Εμμανουήλ Η. Κωνσταντινίδης

Ευθύνη λιμένος και περιορισμοί της για βλάβη ή απώλεια εμπορευμάτων

Βασίλης Δ. Τουντόπουλος

Η πλοήγηση ως θεσμός μεταξύ ιδιωτικού, δημοσίου και κοινοτικού δικαίου

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη

Η ρυμούλκηση ιδίως εντός λιμένος

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης

Προνόμια λιμένος κατά τον ΚΙΝΔ

Άγγελος Μ. Συρίγος

Πρόσβαση σε λιμένες υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου

Πέτρος Σιούσιουρας

Ελεύθερες ζώνες λιμένος υπό το πρίσμα του Κοινοτικού Δικαίου: Η περίπτωση του λιμένα Θεσσαλονίκης

Γιώργος Καρύδης

Η παραχώρηση χρήσης λιμένος υπό το φως του Κοινοτικού Δικαίου

Νικόλαος Ε. Φαραντούρης

Χρηματοδότηση και κατασκευή λιμενικών υποδομών και πολιτική ανταγωνισμού

Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος

Συμπεράσματα – Προοπτικές

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Λ. Ζυγούρος, Αξιοπλοΐα, 2024
Ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση της έννοιας της αξιοπλοΐας, του φορτίου και της ευθύνης του μεταφορέα στη θαλάσσια μεταφορά
Λ. Ζυγούρος, Η αμοιβή του διασώστη κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου 1989, 2024
Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της αμοιβής στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής
Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2η έκδ., 2024
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο ενημερωμένη με τον ν. 5020/2023
Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα