Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Γ. Χαρδούβελης/Ν. Καραμούζης, Αγορά κατοικίας: τάσεις και επενδυτικές ευκαιρίες, 2007

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αγορά κατοικίας: τάσεις και επενδυτικές ευκαιρίες
© 2007
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-166-1
Σελίδες
254
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Γ. Χαρδούβελης/Ν. Καραμούζης, Αγορά κατοικίας: τάσεις και επενδυτικές ευκαιρίες, 2007


Γ. Χαρδούβελης/Ν. Καραμούζης, Αγορά κατοικίας: τάσεις και επενδυτικές ευκαιρίες, 2007

Ο παρών τόμος περιέχει μια εκτεταμένη ανάλυση της αγοράς κατοικίας και επαγγελματικής στέγης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συμβολή ειδικών από τον επαγγελματικό χώρο των ακινήτων και των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, καθώς και ερευνητών από πανεπιστήμια, κεντρικές τράπεζες και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η ύλη του βιβλίου καταλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες: (α) Αγορά ακινήτων και μακροοικονομία, (β) Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, (γ) Είναι υπερτιμημένες οι αγορές ακινήτων; (δ) Χρηματοοικονομικές επενδύσεις στην αγορά ακινήτων.

Οι εργασίες στην πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνονται στην αλληλεξάρτηση μεταξύ της αγοράς ακινήτων και της συνολικής οικονομίας, δηλαδή της μακροοικονομίας.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα αναλύονται τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων. Έμφαση δίδεται στην αγορά κατοικίας, καθώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας επισκόπησης 1.400 νοικοκυριών, που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank την περίοδο Δεκέμβριος 2005 - Ιανουάριος 2006.

Στην τρίτη θεματική ενότητα διερευνάται, με τη βοήθεια συγκεκριμένων υποδειγμάτων, η ύπαρξη ή όχι φαινόμενων υπερτίμησης σε επιλεγμένες αγορές ακινήτων, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Οι ξένες χώρες στις οποίες αναλύεται ενδελεχώς η αγορά ακινήτων είναι η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στην τέταρτη θεματική ενότητα παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών μορφών χρηματοοικονομικών επενδύσεων και επιχειρείται συγκριτική ανάλυσή τους. Οι επενδύσεις αυτές σήμερα γίνονται είτε μέσω Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Real Estate Investment Trusts, REITs), είτε μέσω Εταιριών Ιδιωτικών Κεφαλαίων σε Ακίνητα (Direct Private Equity Funds).

Το έργο απευθύνεται σε αναλυτές, συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων οικονομολόγους, τραπεζίτες, κτηματομεσίτες, φοιτητές, ειδικούς της στεγαστικής πίστης και, γενικότερα, σε όλους όσους επενδύουν και ενδιαφέρονται για την τιμολόγηση και την πορεία της αγοράς ακινήτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αγορά κατοικίας: τάσεις και επενδυτικές ευκαιρίες
© 2007
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-166-1
Σελίδες
254
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Λίστα Πινάκων

Λίστα Διαγραμμάτων

Συντομογραφίες

Πρόλογος: Αγορά Κατοικίας: Τάσεις και Επενδυτικές Ευκαιρίες

Νικόλαος Καραμούζης & Γκίκας Χαρδούβελης

Α. Αγορά ακινήτων και μακροοικονομία

1. Αγορά ακινήτων και μακροοικονομία

Μανώλης Δαβραδάκης

2. Οι τιμές κατοικιών διεθνώς και η χρηματοδότηση στεγαστικών

δανείων

Kostas Tsatsaronis και Haibin Zhu

Β. Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

3. Χαρακτηριστικά και προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς

κατοικίας στην Ελλάδα

Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος

4. Στεγαστική πίστη και αγορά κατοικίας στην Ελλάδα

Μανώλης Δαβραδάκης

5. Η αγορά επαγγελματικής στέγης στην Ελλάδα

Δίκα Αγαπητίδου

Γ. Είναι υπερτιμημένες οι αγορές ακινήτων;

6. Τιμές κατοικίας και ενοίκια στην Ισπανία: Είναι ο συντελεστής

προεξόφλησης σημαντικός παράγων;

Juan Ayuso και Fernando Restoy

7. Ένα υπόδειγμα αποτίμησης της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα

Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος

8. Είναι η αγορά κατοικίας υπερτιμημένη στις Η.Π.Α.;

Jonathan McCarthy και Richard W. Peach

9. Νομισματική πολιτική και αγορά κατοικίας

Matteo Iacoviello

Δ. Χρηματοοικονομικές επενδύσεις στην αγορά ακινήτων

10. Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ακίνητης Περιουσίας:

διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας

Αριστοτέλης Καρυτινός

11. Έχουν θέση οι Εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων σε Ακίνητα μετά

τις ΑΕΕΑΠ;

Michael Walton

Βιογραφικά σημειώματα συγγραφέων

Ευρετήριο όρων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού