Θ. Κουτούπης, Δημόσιες Σχέσεις, 2016


Θ. Κουτούπης, Δημόσιες Σχέσεις, 2016

Στην καινούργια, ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου του, ο Θαλής Π. Κουτούπης προσφέρει το πολύτιμο απόσταγμα της βαθιάς γνώσης και της πείρας του μισού αιώνα, με τον μοναδικό, απλό, πρακτικό και εύχρηστο τρόπο που γνωρίζει και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον «εκπαιδευτικό» χαρακτήρα του βιβλίου, που ήδη χρησιμοποιείται από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ιδιωτικές σχολές.

Δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές και επαγγελματίες έχουν μάθει κι έχουν εργαστεί στις Δημόσιες Σχέσεις, με τα βιβλία του κορυφαίου Συμβούλου Επικοινωνίας, από το 1974, όταν έγραψε το πρώτο εγχειρίδιο στην Ελλάδα, έως σήμερα.

Στις 350 εικονογραφημένες σελίδες του, περιλαμβάνει την ιστορία, τη θεωρία, τις αρχές και τις αξίες των Δημοσίων Σχέσεων, αλλά -κυρίως- πρακτικές, λεπτομερείς οδηγίες για κάθε ενέργεια Δημοσίων Σχέσεων, από τη χάραξη της στρατηγικής και τη συγγραφή και έκδοση ενός Ενημερωτικού Δελτίου, έως και την πλέον σύνθετη εκδήλωση ή πολυσχιδές πρόγραμμα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσιες Σχέσεις
Θεωρία & Πράξη
Πρακτικό εγχειρίδιο για σπουδαστές και Καθηγητές
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-353-5
Σελίδες
352
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1. Προϊστορία

2. Ιστορία – Γενεσιουργά αίτια

3. Παρόν και μέλλον

ΙΙ. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι παράγοντες της Κακοδαιμονίας των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα

Τα Πρώτα Τμήματα και Εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων

Εκπαίδευση Δημοσίων Σχέσεων

Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Η Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων

ΙΙΙ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ορισμός

Η Αρνητικότατη Εικόνα των Δημοσίων Σχέσεων

Περιεχόμενο

Αποστολή

Ρόλος

Τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις

Τι είναι Δημόσιες Σχέσεις

Σύμβουλοι και Τεχνικοί των Δημοσίων Σχέσεων

Η Αληθινή Μορφή των Δημοσίων Σχέσεων

Έλλειψη Εκπαίδευσης των Υποψηφίων Χρηστών, των Πελατών και του Κοινού

Έλλειψη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Συγχύσεις με «Συγγενείς» Κλάδους

Ουσιώδεις Διαφορές με τη Διαφήμιση και την Προπαγάνδα

Ομοιότητες και Διαφορές

Ανάλυση Διάφορων μεταξύ Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης και Προπαγάνδας

Δημόσιες Σχέσεις – Προώθηση Πωλήσεων

Οι Γενικές Αρχές των Δημοσίων Σχέσεων

Δέκα Ουσιώδεις Αρχές

Οι δύο Δεοντολογικοί Κώδικες

Ο Κώδικας της Βενετίας

Ο Κώδικας των Αθηνών

Το Δέον και το Γίγνεσθαι

Ο Κώδικας της I.C.C.O

H Αποστολή των Δημόσιων Σχέσεων

1. Εξανθρωπισμός

2. Κοινωνικότητα

3. Παραγωγικότητα

4. Καλή Φήμη-Κύρος-«Εικόνα»

5. Καλές Σχέσεις με το Προσωπικό

6. Καλές Σχέσεις με τις Αρχές

7. Καλές Σχέσεις με τα Ε.Η.Μ.Ε

8. «Εικόνα» Προϊόντων ή Υπηρεσιών

9. Εξουδετέρωση Προκαταλήψεων

10. Πειθώ

IV. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ι. Προσόντα

2. Εμφάνιση

3. Συμπεριφορά

5. Ενημέρωση

6. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των δύο φορέων

Εσωτερικά στελέχη

Ελεύθεροι επαγγελματίες – Εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων

Συνδυασμός των δύο φορέων

7. Αρμοδιότητες των δύο φορέων

Επικεφαλής εσωτερικού τμήματος

Εσωτερικό τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων

8. Σύμβουλοι και Τεχνικοί των Δημοσίων Σχέσεων

9. Οργανική Θέση των Φορέων

10. Η θέση του Συμβούλου στη Διοικητική Πυραμίδα

11. Προβλήματα στις Σχέσεις Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων και Διοίκησης

12. Τρόποι Οικονομικού Διακανονισμού

Χρονοχρέωση ή/και μηνιαία ελάχιστη αμοιβή

Μηνιαία αμοιβή

Ανάθεση έργου

Συνδυασμός μηνιαίας αμοιβής και κατ’ ανάθεση έργου

V. ΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Οι Πομποί

Οι Δέκτες

VI. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΥ

1. Ανθρώπινες Σχέσεις – Εσωτερικές Σχέσεις

Περιεχόμενο των Ανθρωπίνων Σχέσεων

Πρόσληψη

Μισθοδοτική πολιτική - Προαγωγές

Πρόσθετες αμοιβές και άλλες παροχές

Επικοινωνία

Συμμετοχή στη Διοίκηση

Σχἐσεις διοικούντων-διοικουμένων

Εγκαταστάσεις - Ασφάλεια

Απόλυση

Τεχνικές Των Ανθρωπίνων Σχέσεων

Σχέσεις με το Εμπόριο (Αντιπρόσωποι, Χονδρέμποροι, Λιανοπωλητές κ.λπ.)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

Επιβράβευση

3. Οικονομικές Σχέσεις

Οι ομάδες κοινού

Επικοινωνία

Γενικές συνελεύσεις

Επισκέψεις

Ετήσιοι απολογισμοί – Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων

Επιστολές προς μετόχους

Διάφορα έντυπα

Γενική δημοσιότητα

4. Σχέσεις με τους Προμηθευτές

5. Σχέσεις με το Καταναλωτικό Κοινό

Το κίνημα του καταναλωτισμού

Ο κώδικας των σχέσεων με τον καταναλωτή

Δεοντολογικός κώδικας για τις διαδικτυακές πωλήσεις (ΗΠΑ)

6. Σχέσεις με τον Ανταγωνισμό

7. Σχέσεις με την Κοινότητα

Κοινωνική δραστηριότητα

Προστασία περιβάλλοντος

Τοπικά προβλήματα

Κοινωνική στοργή

Κοινωνικά

Αθλητικές εκδηλώσεις

Υποτροφίες - Βραβεία

8. Σχέσεις με το Κράτος και τις Αρχές

Δημόσιες υποθέσεις

9. Σχέσεις με τους Διαμορφωτές της Κοινής Γνώμης

10. Σχέσεις με τα Ε.Η.Μ.Ε. – Γραφείο Ε.Η.Μ.Ε

Α. Συγκεντρώσεις Ε.Η.Μ.Ε. (Συνεντεύξεις Τύπου – Press Conferences)

Β. Δημοσιογραφικές Επισκέψεις - Αποστολές

Γ. Ατομικές Συνεντεύξεις

Δ. Απαντήσεις σε Δημοσιεύματα

Ε. Χειρισμός Επικοινωνιακών Κρίσεων

ΣΤ. Ενημερωτικά Δελτία (Δελτία Τύπου)

1. Η Συγγραφή

2. Χαρτί

3. Στοιχειοθεσία

4. Αναπαραγωγή

5. Επικεφαλίδα – Επωνυμία Οργανισμού

6. Προέλευση

7. Τίτλος

8. Κείμενο

9. Γλώσσα

10. Συντομογραφίες – Ονόματα - Επωνυμίες

11. Νομίσματα – Μέτρα – Σταθμά

12. Ημερομηνία

13. Αρχείο

14. Έκταση

15. Φωτογραφίες

16. Λεζάντες

17. Σύνδεση

18. Φάκελος

19. Παραλήπτης

20. Χρόνος Αποστολής

21. Ενημερωτικό Δελτίο υπό Προθεσμία (Embargo)

Άνιση μεταχείριση

Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία

VII. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. Προϋποθέσεις

1. Πολιτική του Οργανισμού, Σύμφωνη με τις Αρχές των Δημοσίων Σχέσεων

2. Πλατιά Βάση

3. Ειδική Μεταχείριση κάθε Ομάδας Κοινού

4. Μακροπρόθεσμη Άσκηση

5. Υγεία του Οργανισμού

2. Στάδια εφαρμογής

1. Συγκέντρωση Στοιχείων

2. Έρευνα

3. Διάγνωση και Ανάλυση Προβλημάτων – Ευκαιριών

4. Χάραξη Επικοινωνιακής Στρατηγικής

5. Επιλογή Μεθόδων και Μέσων

6. Προγραμματισμός

P.E.R.T. και I.A

7. Προϋπολογισμός

8. Εκτέλεση

9. Στάθμιση Αποτελεσμάτων – Αξιολόγηση - Συμπεράσματα

VIII. ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1. Επιλογή της εκδήλωσης

2. Σχέδιο και εκτέλεση

1. Καθορισμός Υπευθύνων

2. Γενική Συζήτηση

3. Κατάρτιση Διαγράμματος Οργάνωσης

4. Χρονοδιάγραμμα – Ορισμός Υπεύθυνων και Καταμερισμός Έργου

3. Γενικό Διάγραμμα Οργάνωσης

1. Ημερομηνία

2. Ώρα

3. Κατάλογος Καλεσμένων

4. Θρησκευτική Τελετή

5. Τάξη - Κυκλοφορία

6. Προσκλήσεις

Υποδείγματα προσκλήσεων

7. Έντυπο και Ηλεκτρονικό Υλικό Παρουσίασης

8. Οπτικοακουστικά Μέσα

9. Πρωτόκολλο Εθιμοτυπίας

10. Ξενάγηση – Περιήγηση

11. Χωροταξία

12. Κατασκευές

13. Ευπρεπισμός – Διακόσμηση - Φωτισμός

14. Μεταφορικά Μέσα

15. Στάθμευση Αυτοκινήτων

16. Δεξιώσεις - Γεύματα

17. Αναμνηστικά Δώρα

18. Διερμηνείς - Μεταφραστές

19. Φωτογράφοι

20. Τουαλέτες–Σταθμός Α’ Βοηθειών–Βεστιάριο–Μέσα Πυρόσβεσης – Τηλέφωνο – Διαδί­κτυο – Εκτυπωτής

21. Ονόματα Στελεχών - Οργανωτών

22. Καιρικές – Κλιματιστικές Συνθήκες

23. Υποδοχή

24. Μέσα Ενημέρωσης

25. Γραφείο Ε.Η.Μ.Ε

26. Καλεσμένοι από το Εξωτερικό ή από Άλλη Περιοχή

27. Προγράμματα Κινδύνου

IX. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Συνέδρια

1. Προκαταρκτικά

2. Γραμματεία

3. Σύνεδροι - Καλεσμένοι

4. Χώροι

5. Χρόνος

6. Πρόγραμμα

7. Αλληλογραφία

8. Έντυπο/Ηλεκτρονικό Υλικό

9. Μετάφραση - Διερμηνεία

10. Κρατήσεις

11. Υποδοχή - Αναχώρηση

12. Σύνεδροι

13. Μετακινήσεις Συνέδρων

14. Τελετές Έναρξης και Λήξης

15. Υπηρεσίες - Διευκολύνσεις

16. Γραμματεία

17. Πρακτικά

18. Διακόσμηση

19. Παράλληλες Εκδηλώσεις

20. Έκδοση Πρακτικών

21. Λεύκωμα – Ιστοσελίδα – DVD – Ζωντανή Μετάδοση

22. Ευχαριστήριες Επιστολές

23. Αναμνηστικά Δώρα

24. Τηλεδιασκέψεις

2. Ομιλίες – Διαλέξεις

1. Το Θέμα

2. Ο Ομιλητής

3. Τα Οπτικοακουστικά Μέσα

4. Ο Διάλογος

5. Η Διάρκεια

6. Η Αίθουσα

7. Το Πληροφοριακό Υλικό

3. Σεμινάρια

4. Δεξιώσεις – Συνεστιάσεις - Γεύματα

Συνεστιάσεις

5. Επέτειοι

1. Συχνότητα

2. Ύφος

3. Στρατηγική

4. Προγραμματισμός

5. Προϋπολογισμός

6. Νεότητα Ύφους

7. Ομάδες Κοινού

8. Περιοχές Δράσης

6. Εκδρομές

1. Τόπος

2. Διαδρομή

3. Συνδυασμός με Άλλες Εκδηλώσεις

4. Πρόγραμμα

5. Ο Αρχηγός

6. Μετά την Εκδρομή

7. Εκθέσεις

8. Επιδείξεις Προϊόντων

9. Διαγωνισμοί

1. Διαγωνισμός (Πρωτάθλημα) πινγκ-πονγκ

1. Χώρος

2. Χρόνος – Διάρκεια

3. Σύστημα Διεξαγωγής

4. Γραμματεία

5. Βραβεία

6. Προκήρυξη

2. Διαγωνισμός (Πρωτάθλημα) σκάκι

1. Χώρος

2. Ειδικές Ανάγκες

3. Εικαστικός Διαγωνισμός (ζωγραφικής)

4. Διαγωνισμός φωτογραφίας-βίντεο

5. Διαγωνισμοί Έκθεσης Ιδεών-Διηγήματος -Ποίησης - Μελέτης-Διατριβής

1. Θέματα

2. Όροι

6. Διαγωνισμοί Γνώσεων

Σταυρόλεξο – Sudocu

Κλασικός

Ναι – Όχι

7. Διαγωνισμοί για τη Γυναίκα

Διαγωνισμοί Κεντήματος – Αργαλειού – Πλεξίματος

Διαγωνισμός Μαγειρικής

Χ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η επικοινωνία

Η γλώσσα

Προβλήματα και Κίνδυνοι

Προστασία και Εμπλουτισμός της Γλώσσας μας

Η Επαγγελματική Επικοινωνία

Μερικοί Κώδικες της Γλώσσας του Σώματος

1. Τηλέφωνο

2. Φήμη

3. Επιστολική Επικοινωνία (Direct Mail)

Πλεονεκτήματα της Επιστολικής Επικοινωνίας

Η Δέσμη της Επιστολικής Επικοινωνίας

Οπτικοακουστικά μέσα

1. Ηχητική Εγκατάσταση

2. Ηχητικά Συστήματα – Ράδιο – CD -

3. Βίντεο

4. Κλειστό Τηλεοπτικό Κύκλωμα

5. Προβολέας Διαφανειών

6. Προβολέας Έγχρωμων Φωτογραφικών Διαφανειών (Slides)

7. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

8. Φωτισμός - Λέιζερ

9. Διαγράμματα - Πίνακες

10. Ταυτόχρονη Διερμηνεία

12. Έντυπα

Περιοδικό Προσωπικού

Περιοδικό Αντιπροσώπων

Ετήσιοι Απολογισμοί (Annual Reports)

Ειδικά Έντυπα

Συνηγορική – Εταιρική Διαφήμιση

ΧΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

Κατηγορίες Επιχειρηματικών Δώρων

Μερικές γενικές χρήσιμες συμβουλές

ΧΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - LOBBYING

Η Ταυτότητα του Πολιτικού Διαμεσολαβητή

Το Έργο του Πολιτικού Διαμεσολαβητή

Περιοχές Πολιτικής Διαμεσολάβησης

Διαμεσολάβηση σε Άλλους Χώρους

Άσκηση της Πολιτικής Διαμεσολάβησης

Η Πολιτική Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα

XIII. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εισαγωγή

Δημόσιες Σχέσεις Εναντίον Προπαγάνδας

Στην Ελλάδα

Προϋποθέσεις

Συμπέρασμα

Ο Ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων στον Προεκλογικό Αγώνα

Στόχοι

Ομάδες Κοινού

Οι υπηρεσίες των Δημοσίων Σχέσεων στον Χώρο της Πολιτικής

Η «Πορεία» προς τη Νίκη!

XIV. ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ - SPONSORING

Χορηγία: Καθαρόαιμο Όπλο Δημοσίων Σχέσεων

Συγχύσεις κι Εδώ

Η Χορηγία στην Ελλάδα

XV. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μηνιαία Έκθεση Δραστηριοτήτων Δημοσίων Σχέσεων

XVI. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Προτάσεις για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική

Προτάσεις για την εικόνα της βιομηχανίας “AKRITAS” A.E

Προτάσεις για την «Εξπρεσ»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Κ. Δελούκα-Ιγγλέση/Ν. Γεωργόπουλος/Α. Κότιος..., Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς στις θεματικές: - Σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας και του δικαίου - Προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας - Οικονομική κρίση:...
Σ. Ρεπούσης, Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων και επιχειρήσεων.
Β. Χριστιανός/Α. Σάμιτας/Σ. Πολύζος..., Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού, 2017
Οι εργασίες του συνέδριου, που έλαβε χώρα στη Τρίπολη από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2016, χαρακτηρίστηκαν από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, παρεμβάσεων και...
Γ. Βαρουφάκης/Απ. Γεωργιάδης/Γ. Κατρούγκαλος..., Η Ελληνική Κρίση, 2012
Σειρά: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #29
Στην πρώτη Συνεδρία εξετάζονται θέματα που αφορούν στην ανάγκη της ριζικής ανασύνταξης των θεσμών της Ελληνικής Πολιτείας, ειδικώτερα με την έννοια των αναγκαίων...