Εκκλησιαστικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 42
Α. Αιμιλιανίδης/Ε. Ανδρουλακάκης/Γ. Ανδρουτσόπουλος..., Αντιπελάργηση, 2018
Μαθητές του τιμώμενου πανεπιστημιακού δασκάλου, συνέβαλαν στη συγγραφή του τόμου με πρωτότυπες και δη μη προδημοσιευμένες μελέτες τους σε θεματολογία της επιλογής τους, η...
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Οι ανεξάρτητες αρχές για ζητήματα θρησκείας, 2018
Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #1
κοπός της µελέτης είναι να εντοπίσει τα αποτυπώµατα του θρησκευτικού φαινοµένου στις Πράξεις, τις Αποφάσεις, τα Πορίσµατα και τα λοιπά έγγραφα δύο Ανεξάρτητων Αρχών, της...
Δ. Κρεμπενιός, Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα, 2018
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #8
Η παρούσα μονογραφία παρουσιάζει το πολυσχιδές και πολυκύμαντο της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του δικαστηρίου που εκδικάζει τις περισσότερες αλλά και...
Ι. Κονιδάρης, Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα, 2η έκδ., 2017
Η νέα έκδοση, γραμμένη στο ίδιο εύληπτο και επαγωγό ύφος και εμπλουτισμένο με όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές και τη νεώτερη νομολογία, τόσο των ελληνικών...
Κ. Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #8
Το νομικό καθεστώς που διέπει σήμερα την εκκλησιαστική περιουσία, συγκροτείται από ένα σύνθετο πλέγμα διατάξεων δικαίου του ιδιωτικού, του δημόσιου κυρίως όμως του...
Ι. Κονιδάρης, Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων, 3η έκδ., 2016
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Α: Πηγές, #1
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) προσφέρουν το έργο Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση στα μέλη της Εταιρείας Εκκλησιαστικού &...
Ι. Κονιδάρης/Α. Αιμιλιανίδης, Στοιχεία Ελληνικού και Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2016
Παρουσίαση σε αδρές γραμμές τόσο του Ελληνικού όσο και του Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου
Ι. Κονιδάρης, Κανονισμοί Εκκλησίας της Ελλάδος, 2η έκδ., 2015
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Α: Πηγές, #2
Στον παρόντα τόμο, ο οποίος αποτελεί ένα αξιόπιστο βοήθημα στη θεωρία και ιδίως στην πράξη της εκκλησιαστικής διοικήσεως, περιλαμβάνονται όλοι οι Κανονισμοί της Εκκλησίας της...
Δ. Αποστολόπουλος/Σ. Βοΐλας/Ν. Μαγγιώρος..., Ηλιαχτίδα στη νομοκανονική αμφιλύκη, 2013
Ένα βιβλίο-επιστημονικό μνημόσυνο- για τον Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου Χαράλαμπο Παπαστάθη, στο οποίο, εκτός από την απόδοση τιμής σε έναν μεγάλο δάσκαλο, για πρώτη...
Θ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών, 2013
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #7
Η πραγματεία αυτή αποτελεί την μοναδική, θεωρητική και πρακτική, συμβολή στην ερμηνεία των νομικών πηγών που διέπουν σήμερα τη διαχείριση και προστασία των θρησκευτικών...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα