Ι. Σαρμάς, Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας, 2019


Ι. Σαρμάς, Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας, 2019

Το θέμα των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας στην Ελλάδα έχει απασχολήσει επανειλημμένως την επιστήμη από συστάσεως του νεώτερου ελληνικού κράτους. Παρά το πλήθος των μονογραφιών και μελετών που έχουν γραφεί, δεν μπορεί, παρά ταύτα, να θεωρηθεί εξηντλημένο.
Κατά συνέπεια, η μετά χείρας μελέτη του κ. Ιωάννη Σαρμά, ανώτατου δικαστικού λειτουργού, με διεθνείς μάλιστα περγαμηνές, ο οποίος έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με την ίδια θεματική, αποτελεί μια αληθώς ευπρόσδεκτη συμβολή.
Πολλώ μάλλον, όταν, όπως υποδηλώνει ήδη ο υπότιτλός της, η μελέτη αυτή εστιάζει στα ζητήματα που δημιουργούνται ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων στη μέλλουσα να προκύψει από τις προσεχείς εκλογές της 7ης Ιουλίου Αναθεωρητική Βουλή. Ειδικότερα, μάλιστα, ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα, πώς το άρθρο 3 του Συντάγματος μπορεί να αναθεωρηθεί συναινετικά.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας
Πώς μπορεί να αναθεωρηθεί συναινετικά το άρθρο 3 του Συντάγματος;
© 2019
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-988-9
Σελίδες
VIII + 129
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Εισαγωγή

Κεφάλαιο Α’

Το πλαίσιο της συναίνεσης

§1. Η επάλληλη συναίνεση, βάση της διαπραγμάτευσης

§2. Η κεντρική αξία στις δύο πλευρές της διαπραγμάτευσης

§3. Η αφετηρία για την αναζήτηση της επάλληλης συναίνεσης

Κεφάλαιο Β’

Παρεξηγήσεις περί το άρθρο 3 οι αναγκαίες διευκρινίσεις

§4. Σύγχυση και παρεξηγήσεις περί το άρθρο 3

§5. Προκαταρκτικές διευκρινίσεις

Κεφάλαιο Γ’

Η διάταξη για την επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα

§6. Γενεαλογία της διάταξης περί «επικρατούσης θρησκείας»

§7. Η θέση της διάταξης περί «επικρατούσης θρησκείας» στα ελληνικά Συντάγματα

§8. Κανονιστικό φορτίο της διάταξης περί την επικρατούσα θρησκεία.

§9. Η συναίνεση ως προς τη διάταξη περί την επικρατούσα θρησκεία.

Κεφάλαιο Δ’

Η αυτοκεφαλία και το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας της Ελλάδος

§10. Η γενεαλογία των εδαφίων περί την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος

§11. Τί μεσολάβησε μέχρι το Σύνταγμα του 1975;

§12. Έννοια των εδαφίων περί το αυτοκέφαλο και το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κεφάλαιο Ε’

Δικαιωματιστές, κρατικιστές, και οι δύο πλευρές του Κλήρου

§13. Ιδεαλιστές και πραγματιστές σε κάθε πλευρά της διαπραγμάτευσης

§14. Η δογματική ένωση με την Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης

§15. Η συναίνεση ως προς το εδάφιο περί το αυτοδιοίκητο

Κεφάλαιο ΣΤ’

Τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα, η μετάφραση της Αγίας Γραφής

§16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 για τα ειδικά εκκλησιαστικά καθεστώτα

§17. Γιατί είναι περιττή η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3;

§18. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής

Επίλογος

Η κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Το συναινετικό κείμενο

§19. Τελική αποτίμηση, τελικές αποφάσεις

Επιλογή βιβλιογραφίας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Η παρούσα μονογραφία άπτεται της διαχρονικής και ανεξάντλητης θεματικής των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, εστιάζοντας χρονικά στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος. Πιο...
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Το παρόν δίτομο έργο περιέχει πλέον των εκατό μελετών από επιστήμονες σε ποικίλους κλάδους, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν το έργο τους ως μια απότιση τιμής προς μια...
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιάσει συστηματικά το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης των νεκρών, ενόψει των πολυάριθμων νομοθετικών ρυθμίσεων των τελευταίων...
Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2020
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη συστηματική διδασκαλία του εκκλησιαστικού δικαίου. Αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο εκτίθεται, κατά τρόπο εύληπτο και συνεκτικό, η ύλη του...
Ι. Κονιδάρης, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας, 2η έκδ., 2020
Η πρώτη έκδοση του μετά χείρας έργου ήταν από πολλού χρόνου εξηντλημένη και η εύρεσή της ακόμη και παλαιοπωλικώς δυσχερής. Η επανέκδοση ενός έργου, πολλώ μάλλον του...