Δ. Αποστολόπουλος/Σ. Βοΐλας/Ν. Μαγγιώρος..., Ηλιαχτίδα στη νομοκανονική αμφιλύκη, 2013


Δ. Αποστολόπουλος/Σ. Βοΐλας/Ν. Μαγγιώρος..., Ηλιαχτίδα στη νομοκανονική αμφιλύκη, 2013

Ένα βιβλίο-επιστημονικό μνημόσυνο- για τον Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου Χαράλαμπο Παπαστάθη, στο οποίο, εκτός από την απόδοση τιμής σε έναν μεγάλο δάσκαλο, για πρώτη φορά αναπτύσσεται και καταγράφεται, με αφορμή τον γραπτό και προφορικό λόγο του καθηγητή Παπαστάθη, η μεθοδολογία του Εκκλησιαστικού Δικαίου με έμφαση στο όριο που πρέπει να σταματήσει η νομική θεώρηση για να μην παρέμβει πιο πέρα στην περιοχή της Θεολογίας της Εκκλησίας και να την αλλοτριώσει με μεθοδολογία πολιτειακού νομικισμού.

Διακρίνονται δηλαδή, στις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, μεθοδολογικά τα όρια του εκκλησιαστικολόγου και η αφετηρία ενός κανονολόγου μέσα στο πλαίσιο του αυστηρού πολιτειοκρατικού συστήματος της νόμω κρατούσης Πολιτείας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ηλιαχτίδα στη νομοκανονική αμφιλύκη
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ του καθηγητή της Νομικής του Α.Π.Θ. Χαράλαμπου Παπαστάθη
Δημοτική βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 31 Ιανουαρίου 2013
© 2013
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-004-6
Σελίδες
Χ + 84
Τιμή
€ 10,00
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Μαρία Τατάγια

Νικ. Παρασκευόπουλος

Νικ. Μπιτζιλέκης

Κώστας Σταμάτης

Δημ. Γ. Αποστολόπουλος

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Σαράντης Κ. Ορφανουδάκης

Ο Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαστάθης ως θεωρητικός των σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας

Ιωάννης Χ. Ταρνανίδης

Ο Χαράλαμπος Παπαστάθης ως μέλος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Σλαβικών Μελετών

Αρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς

Ο Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαστάθης και οι αντινομίες αντιπελάργωσης του Εκκλησιαστικού Δικαίου

Σέργιος Βοΐλας

Σχόλιο με αφορμή την εισήγηση του Αρχιμ. Γρ. Δ. Παπαθωμά για τον Καθηγητή Χαράλαμπο Παπαστάθη

Νίκος Μαγγιώρος

Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαστάθης - Ένας άνθρωπος κοσμοπολίτης

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

Με τιμή και αγάπη για τον αείμνηστο Δάσκαλό μας Χα-ράλαμπο Κ. Παπαστάθη (1940-1912)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης (1940-1912)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Η παρούσα μονογραφία άπτεται της διαχρονικής και ανεξάντλητης θεματικής των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, εστιάζοντας χρονικά στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος. Πιο...
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Το παρόν δίτομο έργο περιέχει πλέον των εκατό μελετών από επιστήμονες σε ποικίλους κλάδους, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν το έργο τους ως μια απότιση τιμής προς μια...
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιάσει συστηματικά το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης των νεκρών, ενόψει των πολυάριθμων νομοθετικών ρυθμίσεων των τελευταίων...
Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2020
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη συστηματική διδασκαλία του εκκλησιαστικού δικαίου. Αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο εκτίθεται, κατά τρόπο εύληπτο και συνεκτικό, η ύλη του...
Ι. Κονιδάρης, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας, 2η έκδ., 2020
Η πρώτη έκδοση του μετά χείρας έργου ήταν από πολλού χρόνου εξηντλημένη και η εύρεσή της ακόμη και παλαιοπωλικώς δυσχερής. Η επανέκδοση ενός έργου, πολλώ μάλλον του...