Δ. Αποστολόπουλος/Σ. Βοΐλας/Ν. Μαγγιώρος..., Ηλιαχτίδα στη νομοκανονική αμφιλύκη, 2013


Δ. Αποστολόπουλος/Σ. Βοΐλας/Ν. Μαγγιώρος..., Ηλιαχτίδα στη νομοκανονική αμφιλύκη, 2013

Ένα βιβλίο-επιστημονικό μνημόσυνο- για τον Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου Χαράλαμπο Παπαστάθη, στο οποίο, εκτός από την απόδοση τιμής σε έναν μεγάλο δάσκαλο, για πρώτη φορά αναπτύσσεται και καταγράφεται, με αφορμή τον γραπτό και προφορικό λόγο του καθηγητή Παπαστάθη, η μεθοδολογία του Εκκλησιαστικού Δικαίου με έμφαση στο όριο που πρέπει να σταματήσει η νομική θεώρηση για να μην παρέμβει πιο πέρα στην περιοχή της Θεολογίας της Εκκλησίας και να την αλλοτριώσει με μεθοδολογία πολιτειακού νομικισμού.

Διακρίνονται δηλαδή, στις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, μεθοδολογικά τα όρια του εκκλησιαστικολόγου και η αφετηρία ενός κανονολόγου μέσα στο πλαίσιο του αυστηρού πολιτειοκρατικού συστήματος της νόμω κρατούσης Πολιτείας.

Edition info

Title
Ηλιαχτίδα στη νομοκανονική αμφιλύκη
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ του καθηγητή της Νομικής του Α.Π.Θ. Χαράλαμπου Παπαστάθη
Δημοτική βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 31 Ιανουαρίου 2013
© 2013
Editors
Authors
ISBN
978-960-568-004-6
Pages
Χ + 84
Out of print

Table of contents   +

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Μαρία Τατάγια

Νικ. Παρασκευόπουλος

Νικ. Μπιτζιλέκης

Κώστας Σταμάτης

Δημ. Γ. Αποστολόπουλος

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Σαράντης Κ. Ορφανουδάκης

Ο Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαστάθης ως θεωρητικός των σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας

Ιωάννης Χ. Ταρνανίδης

Ο Χαράλαμπος Παπαστάθης ως μέλος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Σλαβικών Μελετών

Αρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς

Ο Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαστάθης και οι αντινομίες αντιπελάργωσης του Εκκλησιαστικού Δικαίου

Σέργιος Βοΐλας

Σχόλιο με αφορμή την εισήγηση του Αρχιμ. Γρ. Δ. Παπαθωμά για τον Καθηγητή Χαράλαμπο Παπαστάθη

Νίκος Μαγγιώρος

Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαστάθης - Ένας άνθρωπος κοσμοπολίτης

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

Με τιμή και αγάπη για τον αείμνηστο Δάσκαλό μας Χα-ράλαμπο Κ. Παπαστάθη (1940-1912)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης (1940-1912)

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Series: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία