Νομοκανονικά Παράφυλλα


Η συμπλήρωση δεκαπενταετίας από την έκδοση της Επιθεωρήσεως Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ και η καθιέρωσή της στον επιστημονικό κόσμο της χώρας μας ως πηγής έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για τα ζητήματα των δύο κλάδων, έδωσε την ιδέα και υπήρξε η αφορμή για την ίδρυση της νέας σειράς με τίτλο «Νομοκανονικά Παράφυλλα», η οποία εγκαινιάζεται διά του μετά χείρας έργου.

Η σειρά αυτή πρόκειται να περιλαμβάνει νομοκανονικές επιστημονικές μελέτες ευρύτερου ενδιαφέροντος, σε εύληπτο ύφος, έτσι, ώστε να απευθύνονται, πέρα από νομικούς, κανονολόγους και ειδικούς του εκκλησιαστικού δικαίου, και σε ένα ευρύτερο κοινό που ασχολείται ή απλώς θέλει να είναι ενήμερο για το αντικείμενο κάθε έργου.