Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021


Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021

Το παρόν δίτομο έργο περιέχει πλέον των εκατό μελετών από επιστήμονες σε ποικίλους κλάδους, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν το έργο τους ως μια απότιση τιμής προς μια πανεπιστημιακό μεγάλης αξίας, και μια πράξη φιλικής αναγνώρισης προς την Καλλιόπη Μπουρδάρα.

Η διαδρομή της Κέλλυς Μπουρδάρα στον δημόσιο βίο επί είκοσι χρόνια άφησε ένα αποτύπωμα ηρεμίας και αξιοπρέπειας, από την πρώτη εκλογή της ως βουλευτή μέχρι τον ορισμό της στη θέση του Αντιδημάρχου Αθηναίων, και τη διέλευσή της από κυβερνητικά αξιώματα στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού.

Η αδιαμφισβήτητη ποιότητα των συγγραφέντων από την Κέλλυ Μπουρδάρα μονογραφιών και άρθρων υστερο-ρωμαϊκού και βυζαντινού δικαίου σημάδευσε ανεξίτηλα την ιστορία του δικαίου στην Ελλάδα και το έργο της, γενικότερα, επηρέασε τους άλλους εκείνους ιστορικούς που δεν είναι νομικοί και εμπνεύστηκαν από τον τρόπο γραφής της.

Δεν είναι τυχαία η αναγνώρισή της σε διεθνές επίπεδο ως μία από τους πρωτοπόρους επιστήμονες που διάνοιξαν νέα μονοπάτια στην ιστορική έρευνα.

Edition info

Title
Αρετήν την Καλλίστην
Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα
Mélanges en l’honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara
© 2021
Editors
Authors
ISBN
978-960-648-343-1
Pages
XXXVII + 2117
Price
€ 120.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Préface

Πρόλογος

Éléments biographiques - Parcours Académique

Βιογραφικά στοιχεία - Ακαδημαϊκή διαδρομή

Εργογραφία - Publications

Συντελεστές του τόμου

Tabula Gratulatoria

Μια έμμεση πλην σαφής αμφισβήτηση της υπεροχής του ευρωπαϊκού έναντι του εθνικού δικαίου από την νομολογία του ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαστηρίου της Γερμανίας

Παυλόπουλος Προκόπιος

Συμβολή στην ιστορία του ποινικού δικαίου

Μπενάκη-Ψαρούδα Άννα

Μετουσιώνοντας την ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία σε πολιτική πράξη

Μπακογιάννη Ντόρα

Ιστορία Δικαίου * Histoire du Droit

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ελληνική αρχαιότητα

Αδάμ-Μαγνήσαλη Σοφία

Π. Πουλίτσα επίσκεψις: οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας κατά το ομότιτλο έργο του λάκωνα συγγραφέα

Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος Ι.

Socii monumenti in roman Cilicia?

Arnaoutoglou Ilias N.

Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint. Μια ανεξερεύνητη περίπτωση crimen maiestatis

Βλάχος Κωνσταντίνος

«Δικαστικά Χρονικά» στην εφημερίδα Μη Χάνεσαι 1880-1883. Ειδήσεις, κείμενα γνώμης και σάτιρα

Γιανέλλος Αργύριος Ν.

Τυραννίδα και ανατροπή του πολιτεύματος στην αρχαϊκή Αθήνα

Γιούνη Μαρία Σ.

Παρατηρήσεις για τη δικαστική δραστηριότητα του Εξάκτωρος (11ος αι.)

Γκουτζιουκώστας Ανδρέας

Ερημία και ποίησις στην κλασική Αθήνα: Μια σχέση αιτίου και αιτιατού

Δέλιος Αθανάσιος Α.

Η πρώτη διαμόρφωσις της νεοελληνικής δημοσίας διοικήσεως, 1822-1833

Δημακοπούλου Χαρίκλεια Γ.

Εστιάδες παρθένοι: οι γυναίκες - σύμβολα της ασφάλειας του κράτους, υπό το πρίσμα του ρωμαϊκού δικαίου

Δημοπούλου Αθηνά Αρ.

Αγοραπωλησίες ακινήτων στην Κοζάνη του 10ου αιώνα (1800-1860)

Βασιλική Διάφα-Καμπουρίδου και Αναστασία Γ. Παληού

Βασιλεύς και ιδιώτης στους περί βασιλείας λόγους του Δίωνος Χρυσοστόμου

Δουκέλλης Παναγιώτης Ν.

The aitolian league: aspects of a greek federal state - The “integratio sub lege” policy in the 3rd century B

Drakopoulos Nikolaos S.

Γυναίκες ναύκληροι στη ρωμαϊκή Αίγυπτο

Καραμπάτσου Ελένη Δ.

Cognitio, συναισθήματα και δικαστική κρίση στα Acta Pauli et Theclae.

Καράμπελας Δημήτρης

Καθοσίωσις και εκκλησιαστική περιουσία σε νομικές πηγές της μέσης βυζαντινής περιόδου

Κόλλιας Βασίλειος-Αλέξανδρος

Η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα επί κατοχής. Εισαγωγικές επισημάνσεις

Κουράκης Νέστωρ Ε.

Εξουσία και ιδεολογία στην πολιτειακή νομική γραμματεία του Δεσποτάτου της Ηπείρου (1204-1215)

Λιαρμακόπουλος Αλέξανδρος

Σχόλια στη μελέτη του Δημητρίου Βερναρδάκη «Καποδίστριας και Όθων». Μια κριτική στον ελληνικό συνταγματισμό

Μαντζούφας Παναγιώτης

Μεσαιωνικά κοινοβούλια

Μαυριάς Κώστας

Η χρήση βίων αγίων ως πηγών σε νομοκανονικό κείμενο των μέσων του 15ου αιώνα

Μπάσδρα Ευθυμία

Τα εικονικά αντέγγραφα ως εξασφαλιστική μορφή ιδιοκτησίας των ορθόδοξων χριστιανικών καθιδρυμάτων κατά την οθωμανοκρατία

Νάκος Γεώργιος Π.

Περί της γνησιότητας των παρά του Μωάμεθ και Ομάρ Μπεν Αλ-Χαττάμπ παραχωρηθεισών συνθηκών προς την Ι. Μονήν Σινά και τους κατοίκους της πόλεως των Ιεροσολύμων.

Νικολάου-Πατραγάς Κυριάκος

Οι «διπλές δίκες» στο βυζαντινό δίκαιο

Παναγιωτίδης Ιωάννης Κ.

Το αδίκημα της κλοπής και η ποινική του μεταχείριση στην Αθήνα της κλασικής εποχής

Παντοπούλου Πολυξένη Αλεξ.

Οι αξιόποινες πράξεις και ο κολασμός τους στις Νεαρές του Λέοντος Σοφού

Παπαγιάννη Ελευθερία Σπ.

SB I 6000 in its legal and social context: resolution of family disputes in late antique Egypt with a re-edition of the papyrus

Papathomas Amphilochios, Thoma Marianna

«Ψευδομάρτυρες, συκοφάντες, ψευδοκλητήρες» στην αρχαία Αθήνα

Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη

Τήρηση και παράκαμψη της οθωμανικής νομιμότητας. Υπερεξουσίες και όρια της δραγομανίας του στόλου (1770-1821)

Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία

Η αβαρία στο μεταβυζαντινό δίκαιο

Ροδολάκης Γιώργος Ε.

Sale contract in serbian medieval law (concerning the influence of byzantine law)

Šarkić Srđan

Σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης την εποχή των Παλαιολόγων: Το (ευαγές) σέκρετον

Τάνταλος Μάριος Θ.

What path to freedom? A brief notice on the Italica libertas in 82 B.C.

Tzamtzis Ioannis E.

Avvocati e sollecitatori nello stato da mar (XVIII secolo): un breve excursus

Tzivara Panajota

Η αινιγματική παραίτηση του Κωνσταντίνου Δ. Ρακτιβάν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Μάρτιος 1935)

Τσούκας Παναγιώτης Κ.

Μια ακόμη περίπτωση γάμου μετά καπηνίου στην Νάξο του 17ου αιώνα. Παρατηρήσεις και προβληματισμοί από ένα ανέκδοτο νοταριακό έγγραφο

Χατζάκης Ιωάννης

Δίκαιο * Droit

Η ελληνική εμπειρία της μετάβασης από την γραφειοκρατία στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

Βενετσανοπούλου Μαρία

Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου (άρθρα 299-307) κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα. Επισκόπηση των διατάξεων του δεκάτου πέμπτου κεφαλαίου

Δημητράτος Νικόλαος Γ.

Σκέψεις για την πνευματική ιδιοκτησία στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Καλλινίκου Διονυσία

Η στην ελληνική έννομη τάξη νομοθετική εξελικτική πορεία της διαμεσολαβήσεως ως διά νόμου διαρθρωμένης διαδικασίας και διά νόμου θεσπιζομένου, με τη δομή της διαρθρωμένης διαδικασίας, τρόπου επιλύσεως των διαφορών

Κλαμαρής Νικόλαος Καν.

Η αποτελεσματικότητα του θεσμού της ενδικοφανούς προσφυγής ως μέσου ελέγχου της διοικητικής λειτουργίας

Κτιστάκη Σταυρούλα Ν.

Δίκαιο άρσης διεκκλησιαστικών ή/και διαθρησκευτικών συγκρούσεων.

Λεονταρίτου Βασιλική Α.

Η διεπιστημονική φύση της συστημικής γεωπολιτικής ανάλυσης: ορισμός, επεξεργασία και χρήση των γεωπολιτικών δεικτών νομικού περιεχομένου. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στον Αρκτικό ωκεανό

Μάζης Ιωάννης Θ. , Δωματιώτη Ξανθίππη, Μίχα Ελένη

Η σημασία της ιστορίας δικαίου (και γενικά της ιστορίας) για το συγκριτικό δίκαιο

Μουσταΐρα Ελίνα Ν.

Η ιστορική διαδρομή της αμβλώσεως

Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φερενίκη

Η σχέση της ανάθεσης και της αφαίρεσης της γονικής μέριμνας

Παντελίδου Καλλιρόη Δ.

Νόμος 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις»: Ο σχεδιασμός και η καθιέρωση του Εθνικού Αρχειακού Δικτύου

Παππά Αμαλία

Η εμπορική υπαξία οχήματος ως αποκαταστατέα ζημία

Πούλου Ελισάβετ

Εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος και ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Σούρλας Παύλος Κ.

Rechtsmittelverfahren im Griechischen Recht - Insbesondere das Rechts­mittel der Kassation unter Rechtsvergleichender Betrachtung

Tsikrikas Dimitrios

Τα δικαιώματα του ασθενούς

Φορτσάκης Θεόδωρος

La doctrine en droit de l’U.E. : Homogénéité ou heterrogénéité ?

Christianos Vassileios

Τα δικαιώματα εκδοτών τύπου στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Ν.

Η αίτηση αναιρέσεως στις διοικητικές διαφορές: ένα ένδικο μέσο υπό κατάργηση (;)

Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Γ.

Αρχαιολογία * Ιστορία * Τέχνη * Φιλολογία * Φιλοσοφία

Archéologie * Histoire * Art * Littérature * Philosophie

Lawyers having fun in Justinianic Constantinople. Agathias’ poem on a case of Coitus non Initiatus (AP 5.294)

Alexakis Alexander

Ο δικαστικός Παναγιώτης Πουλίτσας: παρουσία και δράση στην Ήπειρο

Αναστασόπουλος Νικόλαος Α.

Η βυζαντινή εικονολογία και το πρόβλημα της δομικής συνέχειας

Αραμπατζής Γεώργιος

Psalmen auf Byzantinischen Siegeln (vom «Vorabend» des Ikonoklasmus bis zu dessen Erster Periode)

Wassiliou-Seibt Alexandra-Kyriaki

Μυστικισμός και εξουσία. Από τον Πλωτίνο στην εποχή της πληροφο­ρίας

Βίγκλας Κατελής

A propos de l’organisation des métiers à Byzance à l’époque tardive (XIIIe-XVe siecles)

Gerolymatou Maria

Ἡ συνέχεια τοῦ Χρονικοῦ τῶν Ἰωαννίνων στὸν κώδικα Oxon. Aedis Christi gr.49

Γεωργακόπουλος Δημήτριος Σ.

Η πρόσληψη της Ελληνικής Επαναστάσεως στην Οθωμανική αυτοκρατορία

Θεμοπούλου Αιμιλία

Attic vases go places: the vases of the group G as a case study

Kathariou Kleopatra

Δύο ἄγνωστα χειρόγραφα μὲ ἐπιστολὲς τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη καὶ τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου

Καρανάσιος Χαρίτων

Διάλογος κυρίαρχου και κυριαρχούμενου και τοπική διοίκηση: θεσμοί και αξιώματα στην Κέρκυρα 14ος-16ος αι

Καραπιδάκης Νικόλαος Ε.

Η θέση του πένητος στη βυζαντινή κοινωνία από τον 8ο-14ο αιώνα

Κατσώνη Πολύμνια

Alexander’s tomb from antiquity to modern times

Kordosis Michael

The other face of war in Byzantium: imperial propaganda managing defeat (with particular reference to Middle-Byzantine times of change)

Koutrakou Nike

Εκζήτησις απολεσθέντος έργου λογίου νομικού του 4ου αιώνος: ο έμμετρος βίος του Αγίου Σπυρίδωνος Τριμιθούντος από τον Επίσκοπο Λήδρας Τριφύλλιο

Κωνσταντινίδης Κώστας Ν.

Bιοτεχνική δραστηριότητα στην πόλη του Άργους: σχόλια σε επιτύμβια πρωτοβυζαντινή στήλη

Λαμπροπούλου Άννα Ι.

…επεξιέναι δε τα της δίκης: ο Αυτοκράτορας, ο Έπαρχος και η απονομή της δικαιοσύνης. Σχόλια σε μια διήγηση στην Ιστορίαν Σύντομον του Πατριάρχη Νικηφόρου

Λεοντσίνη Μαρία

Leo VI, the Wise and the Saracens: the image of the Arabs in his military collection

Letsios Dimitris

Οι περιπέτειες των Σαλαμινομάχων: «Βιογραφία» και τύχη του τύμβου των πεσόντων στα νεώτερα χρόνια

Λώλος Γιάννος Γ.

Les réseaux des Saints Moines Byzantins (10e-12e siècles)

Malamut Élisabeth

Οι Βυζαντινοί στη θεώρηση των Δυτικών κατά την ύστερη Βυζαντινή εποχή

Μαλτέζου Χρύσα

Το Βυζάντιο κατά τον 9ο αιώνα. Θεωρήσεις και αναζητήσεις

Μαρκόπουλος Αθανάσιος

Η έννοια της εικόνος στο έργο «Πανάριον» του Επιφανίου Σαλαμίνος

Μπαλιάτσας Δημήτριος Β.

Η πολιτική θεωρία εις το Βυζάντιον και τα ιδιώματα του πολιτικού ηγέτου

Νιάρχος Κωνσταντίνος Γ.-Α.

Και τότε πρώτον ο καθ’ ημάς χρόνος τεθεάται γυναικωνίτιν μετασχηματισθείσαν εις βασιλικόν βουλευτήριον: μια άλλη ανάγνωση των βασιλείων των πορφυρογεννήτων αδελφών Ζωής και Θεοδώρας

Νικολάου Κατερίνα

Τα γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας. Από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή

Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μαρία

Ο Κοσμάς Θεσπρωτός και η βιβλιοθήκη του ελληνικού σχολείου Καρπενησίου

Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη Μαρία

Western influences in the representation of the annunciation in post-Byzantine icons of the 15th-19th century. The prevalence of a particular model in the representation of the Archangel

Panselinou Nafsika

Η χρήση των ομηρικών παραθεμάτων στα ποιήματα του Μιχαήλ Ψελλού

Παπαγιάννης Γρηγόριος

Λευκάδα,

Παπακώστα Χριστίνα Ε. , Φλογαΐτης Σπυρίδων Ι.

An insular apple of discord in the late Middle Ages: notes on the island of Tenedos (Bozdja/Bozca Ada) in late Byzantine, Latin and early Ottoman times

Savvides Alexios G.C.

Unpublished lead seals of Byzantine Κριταί from the private collection of Konstantinos Kalantzis

Stavrakos Christos, Kalantzis Konstantinos

«Ομηρος, ον λέγουσι πηγήν των λόγων»: ο Όμηρος στα ιστορικά ποιήματα του Γεωργίου Πισίδη

Τζιάτζη Μαρία

Εικόνα της Αγίας Θεοδοσίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Εικαστική μαρτυρία για τη λατρεία της Αγίας στη Θεσσαλονίκη την εποχή των Παλαιολόγων

Τούρτα Αναστασία

Η αντίσταση στην εξουσία: από τους Δήμους στον Λαό

Χρήστου Ειρήνη

Εκκλησία * Άγιο Όρος

Église * Mont Athos

Θαυματουργές εικόνες στο Άγιον Όρος: μικρή συμβολή στα αγειορίτικα λαογραφικά

Βαρβούνης Μανόλης Γ.

Η Εκκλησία ως «οικοδομή» Θεού ή Χριστού κατά την Καινήν Διαθήκην

Βούλγαρης Χρήστος Σπ.

Η θεμελίωση των περί Κράτους αντιλήψεων της Εκκλησίας στη Δύση.

Δίελλας Γεώργιος

Ὁ πολιτισμός ζεῖ! Τὸ ἠχηρὸ μήνυμα τῆς Ἑλλάδος στὸν κόσμο

Κασμίρογλου Αρίστος

Η παρουσία και δράση Ενόπλων Σωμάτων στο Άγιον Όρος ως απειλή του αγιορειτικού καθεστώτος (1912-1949)

Μουζάκης Δημήτριος

Milestones in the formation of relationships between «Church - State» and «State - Church» (semantic review and historical - canonical outline)

Papathomas Grigorios D., Archim.

Δύο μαρτυρικές καταθέσεις του 1860 που έχουν σχέση με την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω

Τζουμέρκας Παναγιώτης

Το μεγαλείο της προσωπικότητος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Τρίτος Μιχαήλ Γ.

Ο ανέκδοτος άγνωστος «Κώδιξ Παραδόσεων των Ταξιδιωτών» της Μονής Σταυρονικήτα (εισαγωγικά σχόλια)

Χρυσοχοΐδης Κρίτων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

T. Ernst van Bochove, Χρονολογώντας και Εξακριβώνοντας (To date or not to date: On the Date and Status of Byzantine Law Books), 2007
Series: Βιβλιοθήκη Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δικαίου, #3
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ιστορίας του Δικαίου αφορά την ακριβή χρονολόγηση των πηγών, κυρίως γιατί αυτή μας δίνει το κλίμα περιρρέουσας ατμόσφαιρας, στην οποία...
Ι. Τζαμτζής, Ο Μεσογειακός Κόσμος, 2η έκδ., 2024
Μια συστηματική παρουσίαση της ιστορίας του Μεσογειακού κόσμου τα έτη 323-44 π.Χ. με έμφαση στα πολιτικά συστήματα και τους θεσμούς
I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023
Επιλεγμένες συμβολές με διεπιστημονική προσέγγιση πάνω σε κρίσιμα δικαιοφιλοσοφικά προβλήματα