Γ. Ανδρουτσόπουλος, Οι ανεξάρτητες αρχές για ζητήματα θρησκείας, 2018


Γ. Ανδρουτσόπουλος, Οι ανεξάρτητες αρχές για ζητήματα θρησκείας, 2018

Σκοπός της µελέτης είναι να εντοπίσει τα αποτυπώµατα του θρησκευτικού φαινοµένου στις Πράξεις, τις Αποφάσεις, τα Πορίσµατα και τα λοιπά έγγραφα δύο Ανεξάρτητων Αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη, σε συνδυασµό µε τη σχετική θεωρία, νοµοθεσία και νοµολογία. Έτσι, στο πλαίσιο της διαπάλης των συνταγµατικών διατάξεων, εξετάζονται η θρησκευτική ελευθερία κατά της ελευθερίας της Τέχνης, η προστασία του περιβάλλοντος κατά της θρησκευτικής ελευθερίας και η ελευθερία της πληροφόρησης κατά του δικαιώµατος στην προσωπικότητα, στην προστασία του ιδιωτικού βίου και στον πληροφοριακό αυτοκαθορισµό.

Εκτενής αναφορά γίνεται στα «ζητήµατα θρησκευτικής ελευθερίας», στα οποία περιλαµβάνονται το καθεστώς αδειοδότησης που ισχύει για τους ευκτήριους οίκους, οι αντιρρησίες συνείδησης, η νοµική οργάνωση των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων, ο θρησκευτικός αυτοπροσδιορισµός, η τυποποίηση του προσηλυτισµού, εκφάνσεις της φορολογικής ισότητας, οι κατά καιρούς παρερµηνείες γύρω από το καθεστώς διοικήσεως των κοιµητηρίων και τη διαδικασία της ταφής, καθώς και η αποτέφρωση.

Ειδική ενότητα ασχολείται µε τη θέση της θρησκείας στη δηµόσια διοίκηση και ειδικότερα µε τη νοµιµότητα ή µη της αναγραφής του θρησκεύµατος σε δηµόσια έγγραφα, τέλος δε αποτυπώνονται οι διάφορες πλευρές µε τις οποίες το θρησκευτικό φαινόµενο εµφανίζεται στον χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οι ανεξάρτητες αρχές για ζητήματα θρησκείας
Συνήγορος του Πολίτη - Αρχή Προστασίας Δεδομένων
© 2018
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-752-6
Σελίδες
XVI + 186
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Νομοκανονικά παράφυλλα

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

§1. Αντικείμενο και διάρθρωση της ύλης

§2. Τυπολογία των Ανεξάρτητων Αρχών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Κεφάλαιο Α’Διαπάλη Συνταγματικών Διατάξεων

§3. Θρησκεία και Τέχνη

§4. Θρησκευτικό πολιτιστικό περιβάλλον

§5. Ιδιωτικότητα θρησκευτικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β’

Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας

§6. Ευκτήριοι οίκοι

§7. Αντιρρησίες συνειδήσεως

§8. Θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα

§9. Θρησκεία και διακρίσεις

§10. Φορολογική ισότητα

§11. Κοιμητήρια και ταφή

§12. Αποτέφρωση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α’

Δημόσια διοίκηση

§13. Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων

§14. Ληξιαρχικές πράξεις

§15. Στρατιωτικά έγγραφα

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β’

Δημόσια εκπαίδευση

§16. Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

§17. Εξομολόγηση και εκπαιδευτική διαδικασία

§18. Διανομή εκπαιδευτικού υλικού και σχολικά εγχειρίδια

§19. Τίτλοι σπουδών

Συγκεφαλαίωση και συμπεράσματα

Επιλογή βιβλιογραφίας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Κονιδάρης, Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων, 3η έκδ., 2016
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Α: Πηγές, #1
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) προσφέρουν το έργο Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση στα μέλη της Εταιρείας Εκκλησιαστικού &...
Θ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών, 2013
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #7
Η πραγματεία αυτή αποτελεί την μοναδική, θεωρητική και πρακτική, συμβολή στην ερμηνεία των νομικών πηγών που διέπουν σήμερα τη διαχείριση και προστασία των θρησκευτικών...
Κ. Παπαγεωργίου, Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων, 2005
Σειρά: Δίκαιο και Θεσμοί, #6
Με το έργο αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η συνολική μελέτη της ειδικής – κατά κανόνα απαλλακτικής – φορολογικής μεταχειρίσεως, την οποία απολαύουν τα γνωστά...
Κ. Χρυσόγονος/Ι. Κονιδάρης/Κ. Κυριαζόπουλος..., Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, 2000
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #38
Το πολυσύνθετο φαινόμενο, όπου γεωπολιτικά συμφέροντα, παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφετηρία και τη θρησκευτική διαφοροποίηση,...