Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Αναγκαστική Εκτέλεση


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 43
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Π. Κολοτούρος/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Κόντης..., Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, 2019
Στο παρόν έργο οι κύριες εισηγήσεις ασχολούνται: Η πρώτη με την εναρμόνιση της νεοεισαχθείσας δυνατότητας πολλαπλών κατασχέσεων στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α, 3η έκδ., 2018
Τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως - Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων - Συμμετοχή των άλλων δανειστών - Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως αποκλειστικό μέσο - Διανομή του...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2β, 2η έκδ., 2018
Ο τόμος ΙΙβ ολοκληρώνει τη δεύτερη έκδοση του έργου Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ, Ειδικό Μέρος. Παρουσιάζει το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως και καλύπτει την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Συμπλήρωμα στην Β' έκδοση, τόμ. 2α, 2018
Το ανά χείρας Συμπλήρωμα για το ν. 4512/2018 στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ α, Ειδικό Μέρος, Β΄ έκδοση (2017), κρίθηκε αναγκαίο. Διότι λίγους μόνο μήνες μετά την...
Χ. Ευθυμίου, Η απαγόρευση διάθεσης στον ΚΠολΔ, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #17
Το παρόν αποτελεί συμβολή στο πεδίο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, και είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου, καθώς πραγματεύεται...
Γ. Κόντης, Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #10
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται επίλεκτα ζητήματα κατασχέσεων, οι οποίες επιβάλλονται εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων και αφορούν σε χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν...
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, τόμ. 2, 2η έκδ., 2018
O πρόσφατος νόμος 4512/2018, που καθιέρωσε τη διενέργεια των πλειστηριασμών αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και τοποθέτησε σε νέες (υγιείς) βάσεις την κατάταξη των δανειστών...
Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #13
Η νομολογία του Αρείου Πάγου διαμόρφωσε το 1984 τη σημαντική θέση ότι η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος μπορεί να αποτελέσει λόγο ανακοπής του τρίτου (άρθρ. 936 ΚΠολΔ). Το...
Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική εκτέλεση, 2018
Με την αναγκαστική εκτέλεση επιτυγχάνεται η πραγμάτωση του ουσιαστικού δικαίου, όπως αυτό εξειδικεύτηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση με δικαστική απόφαση (συνήθως) ή άλλο...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα