Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Αναγκαστική Εκτέλεση


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 47
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2022
Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2021
Κυκλοφορεί ο τόμος της εγκυρότερης ερμηνείας του ΚΠολΔ για όλα τα άρθρα της αναγκαστικής εκτέλεσης
P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, 2nd ed., 2020
This second edition of the book “Civil Procedure in Hellas” (1995) presents the major changes of the Code of Civil Procedure of 1968/1971, imposed in the midst of the...
Α. Βαθρακοκοίλης/Γ. Πλαγάκος, Ο πίνακας κατάταξης και η ανακοπή κατ' αυτού, 2020
Με το παρόν έργο επιχειρείται η προσέγγιση του πίνακα κατάταξης και της ανακοπής κατ’ αυτού. Η πληθώρα των διατυπώσεων, που πρέπει να τηρήσουν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού...
Β. Βασιλάκη, Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, 2η έκδ., 2020
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #15
Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας μελέτης αποτελεί το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης και ειδικότερα εκείνης που επιβάλλεται στα χέρια τρίτου. Στο πλαίσιο της...
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Π. Κολοτούρος/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Κόντης..., Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, 2019
Στο παρόν έργο οι κύριες εισηγήσεις ασχολούνται: Η πρώτη με την εναρμόνιση της νεοεισαχθείσας δυνατότητας πολλαπλών κατασχέσεων στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α, 3η έκδ., 2018
Τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως - Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων - Συμμετοχή των άλλων δανειστών - Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως αποκλειστικό μέσο - Διανομή του...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2β, 2η έκδ., 2018
Ο τόμος ΙΙβ ολοκληρώνει τη δεύτερη έκδοση του έργου Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙ, Ειδικό Μέρος. Παρουσιάζει το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως και καλύπτει την...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα