Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Αναγκαστική Εκτέλεση


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 41 έως 46 από 46
Χ. Απαλαγάκη, Προσημείωση υποθήκης, 2005
Το νέο βιβλίο της αναπληρώτριας καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ, Χαρούλας Απαλαγάκη συστηματοποιεί και επιλύει τα κρίσιμα πρακτικά ζητήματα της προσημειώσεως...
Δ. Μακρής, Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ, 2003
Το έργο αναφέρεται στην ανακοπή κατά της εκτελεστικής διαδικασίας καθώς και στην αίτηση αναστολής αυτής κατά τον ΚΠολΔ. Στο πρώτο τμήμα του διαπραγματεύεται το δικόγραφο της...
Λ.-Μ. Πίψου, Η αναγγελία δανειστή στην αναγκαστική εκτέλεση, 2001
Η παρούσα μελέτη ερευνά εις βάθος την προβληματική του θεσμού της αναγγελίας, ως μέσου πραγματώσεως του συλλογικού αποτελέσματος της εκτελέσεως. · Η ένταξη της αναγγελίας στο...
Σ. Ματθίας/Π. Γέσιου-Φαλτσή/Π. Μάζης..., Το νέο δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, 1996
Πρόκειται για τον τόμο που περιλαμβάνει τις προσφωνήσεις, εισηγήσεις, παρεμβάσεις και δευτερολογίες που έλαβαν χώρα στην ιδιαίτερα επιτυχημένη επιστημονική διημερίδα με θέμα...
Λ.-Μ. Πίψου, Αναγκαστική εκτέλεση προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως, 1992
Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 947 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην πράξη. Σημαντική συνδρομή για την εύρεση λύσεων στα πολυποίκιλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα