Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Δ. Μακρής, Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ, 2003
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ
© 2003
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-793-0
Σελίδες
213
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Δ. Μακρής, Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ, 2003


Δ. Μακρής, Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ, 2003

Το έργο αναφέρεται στην ανακοπή κατά της εκτελεστικής διαδικασίας καθώς και στην αίτηση αναστολής αυτής κατά τον ΚΠολΔ. Στο πρώτο τμήμα του διαπραγματεύεται το δικόγραφο της ανακοπής σε όλες τις μορφές της, τους λόγους αυτής, την προθεσμία ασκήσεώς της και όλα τα ζητήματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 933 - 937 ΚΠολΔ, με ιδιαίτερη επιπλέον αναφορά σε ζητήματα προσωπικής κρατήσεως. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια συνοπτική αναφορά σε ζητήματα που αφορούν την αίτηση αναστολής αφενός μεν της εκτελεστικής διαδικασίας κατ’ άρθρο 938 ΚΠολΔ, αφετέρου δε της προσωρινής εκτελεστότητας κατ’ άρθρο 912 ΚΠολΔ. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη νομολογία των δικαστηρίων και υπάρχουν πολλές παραπομπές σε αποφάσεις Πρωτοδικείων και Εφετείων αλλά και του Αρείου Πάγου, μέχρι και το έτος 2003. Στη συνέχεια παρατίθενται οδηγίες προς σύνταξη δικογράφων ανακοπών και αιτήσεων αναστολών και σχέδιά δικαστικών αποφάσεων. Το βιβλίο απευθύνεται κατ’ αρχήν σε δικαστικούς λειτουργούς, καθόσον έχει συγκεντρωθεί πλήθος πρόσφατης νομολογίας, χρήσιμης για την εκδίκαση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών σε όλες τις μορφές τους, χωρίς να παραλείπεται και η θεωρητική προσέγγιση πολλών θεμάτων, ενώ παρατίθενται και εκτενή σχέδια δικαστικών αποφάσεων για αντιμετώπιση διαφόρων λόγων ανακοπής και άλλων ισχυρισμών.

Επίσης όμως απευθύνεται και στους δικηγόρους, ιδιαίτερα τους, νέους αφού, εκτός από συγκεντρωμένη θεωρητική και νομολογιακή ύλη περί του δικογράφου της ανακοπής και της αίτησης αναστολής, περιλαμβάνει και οδηγίες για τη σύνταξη δικογράφων και την αποφυγή αοριστιών. Ο συγγραφέας Δημήτρης Μακρής είναι Πρωτοδίκης από το έτος 1999 και έχει υπηρετήσει μέχρι σήμερα στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Ναυπλίου και Τρίπολης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ
© 2003
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-793-0
Σελίδες
213
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Α. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Γενικά

Τηρητέα διαδικασία

Αρμοδιότητα

Διάδικοι

Έννομο συμφέρον

Το αίτημα της ανακοπής

Προβολή προσθέτων λόγων

1. Οι λόγοι ανακοπής

α. Αντιρρήσεις που αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου

β. Αντιρρήσεις που αφορούν τη διαδικασία της εκτέλεσης

γ. Αντιρρήσεις που αφορούν την απαίτηση

2. Η σχέση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής με την ανακοπή κατά της εκτέλεσης

3. Ειδικότερα η κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής κατά της εκτελέσεως

4. Η υποχρεωτική σώρευση όλων των λόγων ανακοπής κατ’ άρθρον 935 ΚΠολΔ

5. Η προθεσμία άσκησης της ανακοπής κατά της εκτέλεσης

6. Η ανακοπή τρίτου κατ’ άρθρον 936 ΚΠολΔ

7. Οι ειδικοί κανόνες του άρθρου 937 ΚΠολΔ

8. Απαράδεκτο άσκησης ανακοπής κατά αποφάσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας

9. Οι αντιρρήσεις κατά της προσωπικής κράτησης σύμφωνα με τα άρθρα 1050 και 1054 ΚΠολΔ

10. Αμοιβή δικηγόρου για τη σύνταξη ανακοπής

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ειδικότερα ζητήματα για το δικόγραφο της ανακοπής

1. Η ύπαρξη προσθέτων λόγων ανακοπής

2. Η σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής με ανακοπή κατά της εκτέλεσης

3. Η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ

4. Η ανακοπή του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολΔ (κατά πίνακα κατάταξης)

5. Η ανακοπή τρίτου (άρθρο 936 ΚΠολΔ)

6. Αντιρρήσεις ενώπιον Προέδρου κατά προσωπικής κράτησης (άρθρο 1050 ΚΠολΔ)

7. Αντιρρήσεις κατ’ άρθρον 1054 κατά της προσωπικής κρατήσεως

8. Ανακοπή υπερθεματιστή

9. Οι αιτήσεις αναστολής των άρθρων 912 και 938 ΚΠολΔ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ανακοπή κατά εκτέλεσης και διαταγής πληρωμής. Ζητήματα εμπροθέσμου ασκήσεως αρμοδιότητας, σώρευσης. Διαταγή πληρωμής δυνάμει τιμολογίων. Μη υπογραφή αυτών από τον ανακόπτοντα. Απορριπτική απόφαση

2. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Ισχυρισμός παραγραφής. Απαράδεκτο λόγω ισχύος δεδικασμένου της διαταγής πληρωμής

3. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και διαταγής πληρωμής. Απαράδεκτο λόγων ανακοπής κατ’ άρθρον 935 ΚΠολΔ. Μερική εγκυρότητα επιταγής

4. Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως. Δημόσιο κατά ΙΚΑ

5. Ανακοπή υπερθεματιστή κατά επισπεύδοντος λόγω νομικού ελαττώματος του εκπλειστηριασθέντος

6. Ανακοπή του άρθρου 933 όταν τίτλος είναι προσωρινά εκτελεστή απόφαση. Εφαρμογή της αρχής του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι

7. Αντιρρήσεις κατά της προσωπικής κράτησης κατ’ άρθρον 1054 για το λόγο ότι η κράτηση δεν εκτελείται σε ειδικό χώρο. Ερημοδικία Διευθυντή Φυλακής

8. Ανακοπή άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ για διόρθωση κατασχετηρίας εκθέσεως. Εκτίμηση ότι ζητείται η διόρθωση της εκθέσεως και όχι της περιλήψεως

9. Ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ. Δεύτερη διόρθωση της αξίας. Μη ύπαρξη προσωρινού δεδικασμένου

10. Αίτηση αναστολής κατ’ άρθρον 912 ΚΠολΔ. Μη πιθανολόγηση ευδοκίμησης της έφεσης. Απορριπτική απόφαση

11. Αίτηση αναστολής κατ’ άρθρον 938 ΚΠολΔ. Ύπαρξη προσωρινού δεδικασμένου κατ’ άρθρον 695 ΚΠολΔ. Απορριπτική απόφαση

12. Αίτηση αναστολής κατ’ άρθρον 938 ΚΠολΔ. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγου ανακοπής και αποδοχή της αιτήσεως

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού