Σ. Αλεξιάδης/Α. Άνθιμος/Χ. Απαλαγάκη..., Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, τόμ. 1, 2007


Σ. Αλεξιάδης/Α. Άνθιμος/Χ. Απαλαγάκη..., Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, τόμ. 1, 2007

Η τιμώμενη Καθηγήτρια, Δρ. Δρ. h.c. Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή υπηρετεί το δόγµα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου στην Ελλάδα περισσότερο από 40 χρόνια. Ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές στη Νοµική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και αµέσως μετά ξεκίνησε και συνέχισε την ακαδηµαϊκή της πορεία κοντά στο διαπρεπή Καθηγητή της Πολιτικής Δικονοµίας Χαράλαµπο Φραγκίστα. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο γνωστικό πεδίο του Αστικού Δικονοµικού Διεθνούς Δικαίου και αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1964. Καθιερώθηκε, όµως, και διακρίθηκε στο χώρο του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου µε την υφηγεσία της «Η οµοδικία εις την πολιτικήν δίκην», έργο που δηµοσιεύθηκε το 1970 και διατηρεί αναλλοίωτη την ερµηνευτική του αξία ακόµη και σήµερα, 36 χρόνια µετά την πρώτη έκδοσή του. Οι θέσεις για την οµοδικία που διατύπωσε στη συγκεκριµένη µονογραφία της η Καθηγήτρια Π. Γέσιου-Φαλτσή βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση στη δικαστηριακή πρακτική και για το λόγο αυτό το οµότιτλο έργο της εξακολουθεί να παραπέµπεται από τη θεωρία και τη νοµολογία.

Η συγκεκριµένη µονογραφία υπήρξε, όµως, στην πραγµατικότητα µόνο η αρχή της ακαδηµαϊκής της πορείας. Τα χρόνια που ακολούθησαν η τιμώμενη καθηγήτρια συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του Αστικού Δικονοµικού δικαίου και παρήγαγε βαρυσήµαντο και πολυσήµαντο έργο σε όλες τις επιµέρους θεµατικές της Πολιτικής Δικονοµίας. Το συγγραφικό και επιστηµονικό της έργο σε µονογραφίες και εκτενείς μελέτες καλύπτει εξίσου τη διαγνωστική δίκη, το δίκαιο Αποδείξεως, το Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο και κατά κύριο λόγο το δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως.

Τα τελευταία χρόνια (µεταξύ 1998 και 2006), η Καθηγήτρια κ. Γέσιου-Φαλτσή έστρεψε την επιστημονική της δραστηριότητα στην Αναγκαστική Εκτέλεση, γνωστικό αντικείµενο για το οποίο συνέγραψε εντυπωσιακό σε έκταση και περιεχόµενο τρίτοµο έργο, το οποίο καταλαµβάνει και αναλύει συστηµατικά τόσο το γενικό και ειδικό µέρος του εθνικού δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως, όσο και τη Διεθνή Αναγκαστική Εκτέλεση. Με αυτή την ανεκτίµητη συµβολή της η Καθηγήτρια κ. Γέσιου-Φαλτσή εµπλούτισε τη βιβλιογραφία του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου µε ένα έργο µοναδικό σε πληρότητα και επεξεργασία. Με προηγούµενο έργο της, γραµµένο στην Αγγλική γλώσσα, το 1995, υπό τον τίτλο «Civil Procedure in Hellas», η κ. Γέσιου-Φαλτσή κατέστησε γνωστό το Ελληνικό Αστικό Δικονοµικό Δίκαιο στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Σε αναγνώριση του πολύπλευρου ακαδηµαϊκού της έργου, η Νοµική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών της απένειµε το 2006 τον τίτλο της Επίτιµης Διδάκτορος.

Εξίσου σηµαντική είναι και η διεθνής δραστηριότητα της τιµώµενης καθηγήτριας. Ως Κοσµήτωρ της Σχολής ΝΟΕ του Α.Π.Θ. διοργάνωσε το Μάιο του 1997 διεθνές Συνέδριο, αφιερωµένο στη λειτουργία και σηµασία των Ανώτατων δικαστηρίων σε διεθνές και σε Εθνικό Επίπεδο. Ξεκίνησε και υποστήριξε για περισσότερο από 25 χρόνια το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ELPIS –SOCRATES στην Ελλάδα και εξασφάλισε µε τον τρόπο αυτό πρόσβαση για πολλούς Έλληνες φοιτητές στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, συµβάλλοντας έτσι ενεργά στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής νοµικής ολοκληρώσεως. Πολλοί από τους φοιτητές της συνεχίζουν πλέον το ακαδηµαϊκό της έργο στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκης, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των σηµερινών καθηγητών του Αστικού Δικονοµικού .ικαίου της Nοµικής Σχολής του Α.Π.Θ. θήτευσε κοντά της.

Το παρόν Aφιέρωµα αποτελεί µικρό δείγµα αναγνωρίσεως του έργου της πρώτης γυναίκας Καθηγήτριας του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου στην Eλλάδα. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα δεν θα ξεχάσει ποτέ το επιστηµονικό της ανάστηµα και την εν γένει προσωπικότητά της.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Table of contents   +

Πρόλογος

ΑΛΕΞΙAΔΗΣ Στέργιος Η ποινική αντιµετώπιση της διαφθοράς στο διεθνή χώρο

ANΘIMOΣ Απόστολος Κατάσχεση σήµατος

ΑΠΑΛΑΓAΚΗ Χαρούλα Aντικατάσταση αιτιολογιών από το δικαστήριο του ένδικου µέσου - , οι διατάξεις των άρθρων 534 και 578 KΠολΔ

AΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Πάρις Aρχή των νοµικών αποδείξεων και µη πληρούντα τους όρους του όµου αποδεικτικά µέσα (µετά τον νΔ 2915/2001)

ΑΡΧΑΝΙΔΤΑΚΗΣ Γεώργιος ασία ανοικοδόµησης κατά το νΔ 1562/1985 και επαγγελµατική µίσθωση σε οριζόντια ιδιοκτησία της παλαιάς οικοδοµής

BΑΒΟΥΣΚΟΣ Kωνσταντίνος Η παράγραφος β΄ του Ε΄ όρου της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως περί της Διοικήσεως των Ιερών Μητροπόλεων των Νέων Χωρών, από µηνός Σεπτεµβρίου δΔ, σωτηρίου έτους α κηΔ, Ινδικτιώνος ΙΒΔ (ΑρΔ ΠρωτΔ 2231)

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Ευάγγελος Η δωσιδικία του τόπου του ζηµιογόνου γεγονότος σε περίπτωση επαπειλούµενων αδικοπραξιών (κατά το άρθρο 5 σηµΔ 3 του κανονισµού 44/2001)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Απόστολος Η αξίωση του εργοδότη για διόρθωση του έργου (Συµβολή στην ερµηνεία των ΑΚ 687-689)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κυριάκος H αλήθεια της αιτίας ως προϋπόθεση του κύρους µονοµερών δικαιοπραξιών

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Διονύσης Oι αόριστες έννοιες, η διακριτική ευχέρεια του δικαστή ως αόριστη νοµική έννοια, η εξειδίκευσή της και η δυνατότητα αναιρετικού ελέγχου υπό το πρίσµα της αρχής της αναλογικότητας

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Ασφαλιστικά µέτρα κατά το στάδιο κηρύξεως της εκτελεστότητας της αλλοδαπής αποφάσεως κατά το άρθρο 47 Κανονισµού 44/2001: Zητήµατα οριοθετήσεως του «ασφαλιστέου δικαιώµατος»

ΓΩΓΟΣ Κωνσταντίνος

Η οριοθέτηση και επέκταση οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2Δ000 κατοίκους στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας Μια εκδήλωση της αρχής της αειφορίας στο πολεοδοµικό δίκαιο

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Χριστίνα Συλλογική διαπραγµάτευση και κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισµού

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Aπό την προβληµατική της αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Διαχρονικότητα και εξέλιξη στη σύγχρονη αστική δίκη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δηµήτριος Nέοι (πρόσθετοι) λόγοι ανακοπής - (ενιαία) προθεσµία ασκήσεως [ερµηνευτική προσέγγιση στο άρθρο 585 ΙΙ ΚΠολΔ] 291-305 ΔΟΥΜΠΗΣ Ιάσων Ικανοποίηση δανειστών στην αναγκαστική εκτέλεση και σε ειδικές περιπτώσεις – Πίνακας κατάταξης – Γενικά και ειδικά προνόµια – Προνόµιο απαιτήσεων από την παροχή εξαρτηµένης εργασίας ,

ZΗΣΙΑΔΗΣ Bασίλειος ,

H ψυχολογία του ποινικού δικαστή κατά την εξέταση νοµικών ζητηµάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη (Άρθρο 60, παρΔ 1 ΚΔΠΔΔΔ) KAΪΣHΣ Αθανάσιος Η επίδραση της Πληροφορικής στην Πολιτική Δίκη

ΚΑΛΑΒΡΟΣ Κωνσταντίνος To σύστηµα και τα µέσα απόδειξης στην τακτική διαδικασία του πολυµελούς πρωτοδικείου

ΚΑΡΓΑΔΟΣ Παναγιώτης Ακόµη επί της «ελευθέρας εκτιµήσεως των αποδείξεων»: Ή πόσον πολύ ή ολίγον ελευθέρα (πρέπει να) είναι η εκτίµησις των αποδείξεων

ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αθανάσιος Ο δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής αποφάσεως του άρθρου 16 ,

του ΝΔ 1876/1990

ΚΑΡYΜΠΑΛΗ-ΤΣIΠΤΣΙΟΥ Γιάννα Kτήση κυριότητας µνηµείων (Κατά το ΝΔ 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς») KEPAMEYΣ Κωνσταντίνος Aσυµβίβαστες ηµεδαπές και αλλοδαπές αποφάσεις και ενδιάµεση αλλοίωση της παροχής

ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ Δέσποινα Νοµικά ζητήµατα από τη χρήση πιστωτικών καρτών

ΚΛΑΜΑΡΗΣ Νικόλαος Σκέψεις ως προς την έννοια της συµµορφώσεως του δηµοσίου προς τις δικαστικές αποφάσεις και της εκτελέσεως κατά του δηµοσίου µε βάση το Σύνταγµα του 1974 µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το έτος

ΚΟΖΥΡΗΣ Φαίδων Η πιθανότητα των νόµων Το «Ενδεχόµενο» στη διαµόρφωση, ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου

KΟΛΟΤΟΥΡΟΣ Παναγιώτης Δικαιοπρακτική θεµελίωσις της νοµιµοποιήσεως -προς διεξαγωγήν της διαγνωστικής δίκης και διενέργειαν της αναγκαστικής εκτελέσεως,

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ - ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δήµητρα Οι «περιπέτειες» ενός ερευνητού του Δηµοσίου Δικαίου

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ Αθηνά Ψυχιατρική πραγµατογνωµοσύνη σε δίκες γονικής µέριµνας

KΟΥΜΑΝΤΟΣ Γεώργιος H πολιτική δικονοµία της πνευµατικής ιδιοκτησίας

KΟΥΝΟΥΓΈΡΗ-ΜΑΝΔΛΕΔΑΚΗ Έφη Ο νέος νΔ 3305/2005 για την «εφαρµογή της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής»: ζητήµατα από το συσχετισµό των διατάξεών του µεταξύ τους και µε τις ρυθµίσεις του νΔ 3089/2002

ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Στέλιος Ηλεκτρονικό έγγραφο και ηλεκτρονική υπογραφή. Οι σύγχρονες εξελίξεις

ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ Ευαγγελία Η δικαστική προστασία στο δίκαιο του περιβάλλοντος ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΑχιλλέαςΔ Προβληµατισµοί από το δίκαιο των δωσιδικιών -Mε αφορµή την ΠΠρΠειρ 1496/1995 (αδηµΔ προδικαστική)

ΚΡΑΝΗΣ Δηµήτρης H κατάλυση της αποφάσεως ασφαλιστικών µέτρων

ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ Ευάγγελος Δικηγόροι και Δικηγορικοί Σύλλογοι Ο θεσµικός τους ρόλος στην απονοµή της Δικαιοσύνης

ΜΑΖΗΣ Παναγιώτης Xρόνος έναρξης διαδροµής νοµίµων τόκων σε επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση (Συµβολή στην ερµηνεία των άρθρων 550, 579Δ2, 730Δ2 και 914 ΚΠολΔ)

ΜΑΚΡΙΔΟΥ Καλλιόπη Nοµοθετική εξέλιξη των ειδικών διαδικασιών στο ελληνικό δίκαιο

ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Αντώνης Οι (αυτό)δεσµεύσεις του δικαστή από τον παρεµπίπτοντα έλεγχο της (αντι)συνταγµατικότητας των νόµων

MΑΝΙΔΤΗΣ Δηµήτρης Σχετικά µε τη συµβολή της Πολιτικής Δικονοµίας (1834) και της ελληνικής επιστήµης στη δηµιουργία της ταυτότητας του αστικού δικονοµικού δικαίου Το παράδειγµα της αγωγής

Bιογραφικό σηµείωµα

Δηµοσιεύµατα της Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής