Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021


Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικότερων εν ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων της σύγχρονης ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλες τις διαστάσεις και πτυχές της.
Έτσι στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται:
Α) οι διατάξεις του Συντάγματος του 1975, όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί (1986, 2001, 2008, 2019) οι οποίες αναφέρονται στο θεσμό και τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Β) Ο πολύ πρόσφατος Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν. 4820/2021, ΦΕΚ Α’ 130).
Γ) Ο πρόσφατος ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α’ 127) ο οποίος περιλαμβάνει το ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, και τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Δ) Το π.δ. 136/2011 (ΦΕΚ Α’ 267) που αφορά το κατώτατο όριο δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο («κατώφλι ελέγχου»).
Ε) Η Απόφαση υπ’ αριθ. ΦΓ8/55081/4.9.2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ Β’ 4938) η οποία αφορά τη Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.

Edition info

Title
Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία
Σεπτέμβριος 2021
Ν. 4820/2021 - Οργανικός νόμος του ελεγκτικού συνεδρίου Ν. 4700/2020 - Δικονομία ελεγκτικού συνεδρίου
© 2021
Editor
Series
ISBN
978-960-648-374-5
Pages
ΧΧ + 292
Price
€ 16.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Σημείωμα

Συνταγματικές Διατάξεις περί Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130) - Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις

Β: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4700/2020 (ΦΕΚ Α’ 127) - Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Γ: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 136/2011 (ΦΕΚ Α΄ 267) - Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Δ: Απόφαση Υπ’ Αριθ. ΦΓ8/55081/4.9.2020 - Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία (ΦΕΚ Β’ 4938)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κ. Ρέμελης, Σύνταγμα και Διοικητικοί Δικονομικοί Νόμοι, 2η έκδ., 2009
Oι έντονες νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο του διοικητικού δικονομικού δικαίου κατέστησαν επιβεβλημένη την παρούσα δεύτερη έκδοση. Η έκδοση αυτή, όπως και η αρχική, στοχεύει,...
Α. Κοκκίδου, Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2004
Tο βιβλίο της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κ. Αλεξάνδρας Κοκκίδου, πρόκειται για μελέτη ιδιαίτερα χρήσιμη για τον μελετητή του Δημοσίου Δικαίου, με...
Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024