Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία
Σεπτέμβριος 2021
Ν. 4820/2021 - Οργανικός νόμος του ελεγκτικού συνεδρίου Ν. 4700/2020 - Δικονομία ελεγκτικού συνεδρίου
© 2021
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-648-374-5
Σελίδες
ΧΧ + 292
Τιμή
€ 16,00
Σε απόθεμα

Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021


Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικότερων εν ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων της σύγχρονης ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλες τις διαστάσεις και πτυχές της.
Έτσι στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται:
Α) οι διατάξεις του Συντάγματος του 1975, όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί (1986, 2001, 2008, 2019) οι οποίες αναφέρονται στο θεσμό και τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Β) Ο πολύ πρόσφατος Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν. 4820/2021, ΦΕΚ Α’ 130).
Γ) Ο πρόσφατος ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α’ 127) ο οποίος περιλαμβάνει το ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, και τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Δ) Το π.δ. 136/2011 (ΦΕΚ Α’ 267) που αφορά το κατώτατο όριο δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο («κατώφλι ελέγχου»).
Ε) Η Απόφαση υπ’ αριθ. ΦΓ8/55081/4.9.2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ Β’ 4938) η οποία αφορά τη Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία
Σεπτέμβριος 2021
Ν. 4820/2021 - Οργανικός νόμος του ελεγκτικού συνεδρίου Ν. 4700/2020 - Δικονομία ελεγκτικού συνεδρίου
© 2021
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-648-374-5
Σελίδες
ΧΧ + 292
Τιμή
€ 16,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Σημείωμα

Συνταγματικές Διατάξεις περί Ελεγκτικού Συνεδρίου

Α: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130) - Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις

Β: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4700/2020 (ΦΕΚ Α’ 127) - Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Γ: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 136/2011 (ΦΕΚ Α΄ 267) - Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Δ: Απόφαση Υπ’ Αριθ. ΦΓ8/55081/4.9.2020 - Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία (ΦΕΚ Β’ 4938)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού