Χ. Μαστροκώστας, Η πτώχευση του εταίρου-εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρείας, 1995


Χ. Μαστροκώστας, Η πτώχευση του εταίρου-εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρείας, 1995 Τα προβλήματα στο στάδιο της εκκαθάρισης της Ομόρρυθμης Εταιρίας εξετάζονται στη μελέτη του λέκτορα της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χρήστου Ι. Μαστροκώστα.

Ποιο είναι το καθεστώς των εκκαθαριστών; Ποια είναι τα όρια της ελευθερίας των εταίρων να καθορίσουν τον τρόπο εκκαθάρισης; Η πτώχευση επηρεάζει τη δυνατότητα του πτωχεύσαντα εταίρου να ασκεί καθήκοντα εκκαθαριστή; Πολλά τα ερωτήματα, που τίθενται στο στάδιο της πτώχευσης της Ο.Ε., της πιο συνήθους εταιρικής μορφής στην ελληνική πραγματικότητα και βέβαια δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολλές και οι πτωχεύσεις.

Ζητήματα σχετικά με το καθεστώς των εκκαθαριστών (π.χ. διορισμός, αμοιβή, ανάκληση κλπ), τη διαδικασία της εκκαθάρισης (π.χ. πέρας, συμβατικές ρυθμίσεις, διανομή εταιρικής περιουσίας κλπ), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων (π.χ. άσκηση δικαιώματος αποκλεισμού εταίρου, υποχρέωση μη ανταγωνισμού, ευθύνη κλπ) είναι μερικά από τα θέματα που αντιμετωπίζονται.

Επίσης, ερευνώνται ειδικά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την πτώχευση ενός εταίρου όταν η εταιρία λύεται από τον λόγο αυτό ή βρίσκεται ήδη στο στάδιο της εκκαθάρισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο θέμα της ανάμιξης του συνδίκου της πτώχευσης του εταίρου στην εκκαθάριση της εταιρίας και τη δυνατότητα των εταίρων της Ο.Ε. να εμποδίσουν την εξέλιξη αυτή. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με την παράθεση βιβλιογραφίας και πλούσιας νομολογίας καθώς επίσης λημματικών ευρετηρίων και πίνακα κανόνων δικαίου.

Edition info

Title
Η πτώχευση του εταίρου-εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρείας
Η μεταβολή της Ο.Ε. στο στάδιο της εκκαθάρισης
© 1995
Author
ISBN
978-960-301-241-6
Pages
XI + 204
Price
€ 14.50
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου, 2012
Θεωρητική ανάλυση και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ένα χρήσιμο βοήθημα για το εμπορικό δίκαιο. Το παρόν αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών. Δεν...
Λ. Κοτσίρης/Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων, 3η έκδ., 2006
Ο εμπλουτισμός του δικαίου εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων τόσο από το νομοθέτη όσο και από τη δικαστηριακή πρακτική και τη θεωρία κατέστησαν...
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών