Β. Σκουρής, Προσανατολισμοί στο δημόσιο δίκαιο, τόμ. 2, 2001


Β. Σκουρής, Προσανατολισμοί στο δημόσιο δίκαιο, τόμ. 2, 2001

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τριάντα μελέτες και γνωμοδοτήσεις, που αναφέρονται στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Σημειώνει σχετικά στον πρόλογό του ο συγγραφέας:

« Εύλογο είναι, οι εργασίες με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών να αποτελέσουν τον δεύτερο τόμο των μελετών μου, που κυκλοφόρησαν το 1996, υπό τον τίτλο «Προσανατολισμοί στο δημόσιο δίκαιο Ι) (αριθμοί 1-50). Βεβαίως, οι μελέτες εκείνες δεν είχαν κοινή θεματική. Το γεγονός ότι στον δεύτερο τόμο γίνεται πλέον λόγος για τις «δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και όχι –όπως στις προηγούμενες εκδόσεις στο πλαίσιο της σειράς «Μελέτες διοικητικού δικαίου»- για «διοικητικές συμβάσεις και δημόσια έργα», οφείλεται στην επίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, που έχει επιλέξει αυτή την ορολογία στις αντίστοιχες Οδηγίες».

Εν όψη της εργώδους εθνικής προσπάθειας, για την οργάνωση των «Ολυμπιακών Αγώνων», η οποία προϋποθέτει την ανάθεση χιλιάδων έργων και προμήθεια υπηρεσιών, το βιβλίο αυτό καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό για τους εμπλεκόμενους και από τις δύο πλευρές.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Προσανατολισμοί στο δημόσιο δίκαιο
Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
© 2001
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-301-541-5
Σελίδες
508
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021
Ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο με πλούσια και κρίσιμη νομολογία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων