Ν. Αλιβιζάτος/Μ. Βηλαράς/Π. Βογιατζής..., Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2013


Ν. Αλιβιζάτος/Μ. Βηλαράς/Π. Βογιατζής..., Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2013

Στην ημερίδα που έλαβε χώρα στις 22 Απριλίου 2013 στην αίθουσα Δρακοπούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών, έγινε για πρώτη φορά δημόσια επιστη­μονική συζήτηση μεταξύ μελών αφενός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δι­καιωμάτων του Ανθρώπου και αφετέρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κρά­τους, για κρίσιμα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τη νομολογία των δύο δι­καστηρίων και αφορούν την ερμηνεία διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επελέγησαν πέντε θεματικές ενότητες, οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερη σημασία για τους έλληνες νομικούς αλλά και γενικότερα για τους πολίτες στη χώρα μας, δεδομένου ότι υπάρχει πλούσια σχετική νομολογία και των δύο δικαστηρίων, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζει αποκλίσεις.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις της εν λόγω ημερίδας, οι οποίες έχουν εμπλουτισθεί με τη σχετική τεκμηρίωση

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο
© 2013
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-037-4
Σελίδες
Χ + 164
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Μιχάλης Ν. Πικραμένος, Σημείωμα του επιμελητή

Πρόγραμμα Ημερίδας

Κων/νος Μενουδάκος, Εισαγωγικές σκέψεις

Α´ ΜΕΡΟΣ

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και οι περιορισμοί του υπό το φως του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ

Νίκος Αλιβιζάτος, Η επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στην προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα

Μαριαλένα Τσίρλη, Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και οι περιορισμοί του υπό το φως του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ

Β´ ΜΕΡΟΣ

Ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και προσφύγων

Ηλίας Μάζος, Ζητήματα Δικαίου αλλοδαπών και προσφύγων

Σταυρούλα Τρεκλή, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο. Ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και προσφύγων

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης ενόψει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ

Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Ο άμεσος διάλογος ΕΔΔΑ και ΣτΕ. Μια σημαντική καινοτομία

Μιχάλης Πικραμένος, H σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης ενόψει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Παναγιώτης Βογιατζής, Η σχέση της πειθαρχικής με την ποινική δίκη υπό το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

Ο μηχανισμός για τη χορήγηση αποζημίωσης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης κατά το εθνικό δίκαιο (ν. 4055/2012). Μια πρώτη αποτίμηση

Μιχάλης Βηλαράς, Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρ­κειας της διοικητικής δίκης

Κυριακή Παρασκευοπούλου, Ο μηχανισμός για τη χορήγηση αποζημίωσης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης κατά το εθνικό δίκαιο (ν. 4055/2012). Μια πρώτη αποτίμηση

Ε΄ ΜΕΡΟΣ

Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων από τη Διοίκηση υπό το φως του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ

Αθανάσιος Ράντος, Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων από τη Διοίκηση υπό το φως του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ

Νίκος Σανσονέτης, Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων από τη Διοίκηση, υπό το φως της νομολογίας του Στρασβούργου

Γιάννης Κτιστάκις, Η (αν)αποτελεσματικότητα του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης στο ΣτΕ (άρθρο 2 του νόμου 3068/2002)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Σειρά: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Η ανάγκη μελέτης του παρόντος έργου γεννάται από τη διαπίστωση ότι το δικονομικό δίκαιο είναι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, συνταγματικό δί­καιο. Στις συνταγματικές δικο­νομικές...
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 2020
Το βιβλίο «Σύγχρονα Θέματα του Δικαίου Απαγόρευσης των Διακρίσεων και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» είναι ένα συλλογικό έργο που εμπεριέχει τις...