Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Μ. Βενετσανοπούλου/Σ. Δρίτσας/Ε.-Β. Ζαχαράκη..., Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2016

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
ΙΘ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ. Πέµπτη 12 και Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Αφιερωμένο στον Πρόεδρο ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Καραβοκύρη
Ελεγκτικό Συνέδριο - Πανεπιστήμιο Πειραιώς
© 2016
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-397-9
Σελίδες
251
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Μ. Βενετσανοπούλου/Σ. Δρίτσας/Ε.-Β. Ζαχαράκη..., Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2016


Μ. Βενετσανοπούλου/Σ. Δρίτσας/Ε.-Β. Ζαχαράκη..., Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2016 Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, που παρουσιάστηκαν στο ΙΘ' Επιστημονικό Συμπόσιο στου Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 12 και 13/3/2015.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
ΙΘ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ. Πέµπτη 12 και Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Αφιερωμένο στον Πρόεδρο ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Καραβοκύρη
Ελεγκτικό Συνέδριο - Πανεπιστήμιο Πειραιώς
© 2016
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-397-9
Σελίδες
251
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου του Τμή-

ματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Νικόλαος Γεωργόπουλος, Καθηγητής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μιχαήλ Σφακιανάκης, Καθηγητής, Προέδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοί-κησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Παναγιωτόπουλος,

Πρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Η εφαρμογή της αρχής αναλογικότητας στη δημοσιονομική δίκη

Αργυρώ Δημ. Μαυρομμάτη, Νομιμότητα και απόδοση στις δημόσιες συμβά-

σεις. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;

Ευτυχία Κωνσταντάκου, Χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομι-

κού συμφέροντος – Εξέταση από τη σκοπιά των κρατικών ενισχύσεων»

Ευάγγελος Σπινέλλης, Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνι-

κής Ασφάλισης, ιδίως σε συνάρτηση με τις Επιχειρήσεις Αξιοποίησης Ακίνη-

της Περιουσίας (ΕΑΑΠ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντώνιος Νικητάκης,

Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Σταμάτιος Πουλής, Νέες μορφές ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο: Το

Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου

Ελένη - Βενετία Ζαχαράκη, Η συμβολή της ενιαίας αρχής πληρωμών σε μια

ορθολογική, ελεγχόμενη και ταχεία καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών

των υπαλλήλων του Δημοσίου

AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φλωρεντία Καλδή,

Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Λέανδρος - Σωκράτης Ρακιντζής, Ράπτη Νικολίτσα, Ο οικονομικός έλεγ-

χος των ΟΤΑ από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Μαρία Βενετσανοπούλου, Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, Οι ειδικοί ελεγκτικοί

μηχανισμοί του Κράτους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης

Τσιάντη Βασιλική, Ο έλεγχος εσόδων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού Μια αναγκαία και

επίκαιρη μεταρρύθμιση Ν. 3852/2010

BΡΑΔΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Καραβοκύρης,

Πρόεδρος ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ι.Ν. Σώρρος, H συμβολή της λογιστικής και του ελέγχου στη δημοσιονομική

διαχείριση (Τυπική και Ουσιαστική Εφαρμογή)

Βασίλειος Ζήσης, Η συµβολή των Διεθνών Προτύπων Δηµοσίου Τοµέα στη

βελτίωση της Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης

Δρ. Σταμάτιος Δρίτσας, Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα: Οι πυλώνες της διε-

θνούς μεθοδολογίας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού