Ι. Τζιβάρας, Συγκριτική επισκόπηση Ελληνικού και Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου, 2010


Ι. Τζιβάρας, Συγκριτική επισκόπηση Ελληνικού και Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου, 2010

Αντικείμενο του εν λόγω βιβλίου είναι η συγκριτική περιγραφή των συνταγματικών τάξεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η κύρια διαφορά των δύο έννομων τάξεων προέρχεται εξαρχής από τη συνταγματογένεσή τους, την ύψιστη στιγμή εκδήλωσης της δικαιικής κυριαρχίας της Πολιτείας. Στην εν λόγω περίπτωση, αντιπαραβάλλεται η πλούσια ελληνική συνταγματική ιστορία με την παραχώρηση του δοτού και δυσλειτουργικού Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δεσμεύτηκε με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της το 1960 από την Μεγάλη Βρετανία.

Το ζήτημα της συγκρισιμότητας των δύο κρατών και η προβληματική αυτής, έγκειται επίσης στη διαφοροποίηση του πολιτεύματός τους. Έτσι, βάσει του άρθρου 1 παρ.1 Σ. ‘Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.’, σε αντιπαράθεση με το κυπριακό Σύνταγμα, στο οποίο βάσει του άρθρου 1 ‘Η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητη, κυρίαρχη Δημοκρατία, προεδρικού συστήματος, της οποίας ο Πρόεδρος είναι Έλληνας και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, οι οποίοι εκλέγονται από την Ελληνική και την Τουρκική κοινότητα της Κύπρου, όπως ορίζεται στο παρόν Σύνταγμα.

Ο συνταγματισμός, ταυτίζεται με το ίδιο το πολίτευμα, στου οποίου τη βάση βρίσκεται ο ίδιος ο λαός, που αναγνωρίζεται ως κυρίαρχος. Έτσι, στην περίπτωση της Ελλάδας, το δημοκρατικό δόγμα της κυριαρχίας του λαού ως μία ενιαία έννοια, αντιπαραβάλλεται με την περίπτωση της Κύπρου, στην οποία ο έντονος δικοινοτισμός έχει αντικαταστήσει την συνταγματική έννοια του λαού.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συγκριτική επισκόπηση Ελληνικού και Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου
© 2010
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-613-0
Σελίδες
ΧΙΧ + 173
Τιμή
€ 20,00

Τιμή με έκπτωση: € 15,00

Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Σημείωμα του συγγραφέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1.1. Το Συγκριτικό Δίκαιο ως κλάδος της νομικής επιστή­μης

1.2. Η χρησιμότητα της συγκριτικής μεθόδου

1.3. Η ιστορική εξέλιξη του Συγκριτικού Δικαίου

1.4. Οι οικογένειες και οι τύποι των δικαίων

1.5. Η διάκριση των πολιτευμάτων σύμφωνα με τη Θεωρία του Αριστοτέλη

1.6. Η απαρχή, η πορεία και η εξέλιξη της ελληνικής και της κυπριακής συνταγματικής ιστορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

2.1. Παράθεση και ανάλυση του ελληνικού και του κυπρια­κού πολιτεύματος

2.2. Η διάρθρωση του κειμένου του Συντάγματος της Ελλάδος και της Κύπρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

3.1. Η κατοχύρωση της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο

3.2. Το ελληνικό ενιαίο Εκλογικό Σώμα και οι κυπριακές Κοι­νο­τικές Συνελεύσεις

3.3. Η Βουλή των Ελλήνων και η κυπριακή Βουλή των Αντι­προ­σώπων

3.4. Το σύστημα διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Κύπρο

3.5. Οι θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ελλά­δας και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημο­κρα­τίας της Κύπρου

3.6. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και οι Ανεξάρτητοι Αξιω­­ματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

4.1. Τα ελληνικά και τα κυπριακά Δικαστήρια και η δικαιο­δοσία τους

4.2. Τύποι και πρακτικές του ελέγχου της συνταγματι­κό­τητος των νόμων στο ελληνικό και το κυπριακό Συντα­γ­ματικό Δίκαιο…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.1. Η παραδοσιακή διάκριση των ανθρωπίνων δικαιωμά­των και οι θεσμικές εγγυήσεις με βάση την Θεωρία των Status

5.2. Η κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων ελευθεριών με συνταγματικές διατάξεις

Αντί επιλόγου

Βιβλιογραφία αυτοτελών έργων και άρθρων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικονομική του οργάνωση και η συνεχής αναζήτηση των ορίων του, συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει...
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Η ανάλυση του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού, ως μετεξέλιξης της συνταγματικής απορρύθμισης, διερευνά την αξιακά ανάδρομη πορεία του σύγχρονου ευρωπαϊκού συνταγματισμού λόγω...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται εκτενώς η μέθοδος ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος που ακολουθεί και προτείνει ο Συγγραφέας. Ειδικότερα, πρόκειται για πλήρη...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση της ερμηνείας του άρθρου 1 του Συντάγματος, η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, αλλά η...
Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται μελέτες που ανάγονται σε διάστημα 50 περίπου ετών (1975-2022) και είναι γραμμένες σε ελληνική ή γαλλική γλώσσα. Αφορούν σε κρίσιμα θέματα...