Ι. Τζιβάρας, Συγκριτική επισκόπηση Ελληνικού και Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου, 2010


Ι. Τζιβάρας, Συγκριτική επισκόπηση Ελληνικού και Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου, 2010

Αντικείμενο του εν λόγω βιβλίου είναι η συγκριτική περιγραφή των συνταγματικών τάξεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η κύρια διαφορά των δύο έννομων τάξεων προέρχεται εξαρχής από τη συνταγματογένεσή τους, την ύψιστη στιγμή εκδήλωσης της δικαιικής κυριαρχίας της Πολιτείας. Στην εν λόγω περίπτωση, αντιπαραβάλλεται η πλούσια ελληνική συνταγματική ιστορία με την παραχώρηση του δοτού και δυσλειτουργικού Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δεσμεύτηκε με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της το 1960 από την Μεγάλη Βρετανία.

Το ζήτημα της συγκρισιμότητας των δύο κρατών και η προβληματική αυτής, έγκειται επίσης στη διαφοροποίηση του πολιτεύματός τους. Έτσι, βάσει του άρθρου 1 παρ.1 Σ. ‘Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.’, σε αντιπαράθεση με το κυπριακό Σύνταγμα, στο οποίο βάσει του άρθρου 1 ‘Η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητη, κυρίαρχη Δημοκρατία, προεδρικού συστήματος, της οποίας ο Πρόεδρος είναι Έλληνας και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, οι οποίοι εκλέγονται από την Ελληνική και την Τουρκική κοινότητα της Κύπρου, όπως ορίζεται στο παρόν Σύνταγμα.

Ο συνταγματισμός, ταυτίζεται με το ίδιο το πολίτευμα, στου οποίου τη βάση βρίσκεται ο ίδιος ο λαός, που αναγνωρίζεται ως κυρίαρχος. Έτσι, στην περίπτωση της Ελλάδας, το δημοκρατικό δόγμα της κυριαρχίας του λαού ως μία ενιαία έννοια, αντιπαραβάλλεται με την περίπτωση της Κύπρου, στην οποία ο έντονος δικοινοτισμός έχει αντικαταστήσει την συνταγματική έννοια του λαού.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συγκριτική επισκόπηση Ελληνικού και Κυπριακού Συνταγματικού Δικαίου
© 2010
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-613-0
Σελίδες
ΧΙΧ + 173
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Σημείωμα του συγγραφέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1.1. Το Συγκριτικό Δίκαιο ως κλάδος της νομικής επιστή­μης

1.2. Η χρησιμότητα της συγκριτικής μεθόδου

1.3. Η ιστορική εξέλιξη του Συγκριτικού Δικαίου

1.4. Οι οικογένειες και οι τύποι των δικαίων

1.5. Η διάκριση των πολιτευμάτων σύμφωνα με τη Θεωρία του Αριστοτέλη

1.6. Η απαρχή, η πορεία και η εξέλιξη της ελληνικής και της κυπριακής συνταγματικής ιστορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

2.1. Παράθεση και ανάλυση του ελληνικού και του κυπρια­κού πολιτεύματος

2.2. Η διάρθρωση του κειμένου του Συντάγματος της Ελλάδος και της Κύπρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

3.1. Η κατοχύρωση της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο

3.2. Το ελληνικό ενιαίο Εκλογικό Σώμα και οι κυπριακές Κοι­νο­τικές Συνελεύσεις

3.3. Η Βουλή των Ελλήνων και η κυπριακή Βουλή των Αντι­προ­σώπων

3.4. Το σύστημα διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Κύπρο

3.5. Οι θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ελλά­δας και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημο­κρα­τίας της Κύπρου

3.6. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και οι Ανεξάρτητοι Αξιω­­ματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

4.1. Τα ελληνικά και τα κυπριακά Δικαστήρια και η δικαιο­δοσία τους

4.2. Τύποι και πρακτικές του ελέγχου της συνταγματι­κό­τητος των νόμων στο ελληνικό και το κυπριακό Συντα­γ­ματικό Δίκαιο…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.1. Η παραδοσιακή διάκριση των ανθρωπίνων δικαιωμά­των και οι θεσμικές εγγυήσεις με βάση την Θεωρία των Status

5.2. Η κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων ελευθεριών με συνταγματικές διατάξεις

Αντί επιλόγου

Βιβλιογραφία αυτοτελών έργων και άρθρων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

P. Jougleux, Ειδικές μορφές συμβάσεων στο Κυπριακό Δίκαιο, 2024
Μια λιτή και κατανοητή παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των ειδικών μορφών συμβάσεων στο Κυπριακό Δίκαιο
Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Β. Σωτηρόπουλος, ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
Συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας και της νομολογίας για τα δικαιώματα στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου