Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, 2017
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ
Εισαγωγή και Προστασία Δικαιωμάτων
Εισαγωγή: Γιώργος Δελλής, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2017
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-740-3
Σελίδες
VI + 135
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, 2017


Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, 2017

H παρούσα μονογραφία εισάγει τον αναγνώστη στο νέο δίκαιο των προσωπικών δεδομένων που διαμορφώνεται ενόψει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ. Παράλληλα, αποπειράται η συστηματική ανάλυση των νέων-ανανεωμένων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Κανονισμό προς όφελος των πολιτών, όπως επίσης και οι συναφείς υποχρεώσεις που γεννώνται για τους υπευθύνους επεξεργασίας για την ικανοποίηση των σχετικών δικαιωμάτων των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις καινοτομίες που επιφέρει ο Κανονισμός σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ
Εισαγωγή και Προστασία Δικαιωμάτων
Εισαγωγή: Γιώργος Δελλής, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2017
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-740-3
Σελίδες
VI + 135
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Εισαγωγή

Πρόλογος

Πρώτο Μέρος: Μια πρώτη επισκόπηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Ι. Προσωπικά δεδομένα ή ελεύθερη κυκλοφορία της πληροφορίας;

ΙΙ. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού

ΙV. Νέα-ανανεωμένα δικαιώματα για τους πολίτες

Α. Δικαίωμα στη λήθη

Β. Ενίσχυση της παιδικής προστασίας

Γ. Δικαίωμα στη φορητότητα

Δ. Ενημέρωση σε περίπτωση παραβιάσεως

Ε. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση

Στ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

V. Ενισχυμένες υποχρεώσεις για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Α. Λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

Β. Δημιουργία κατά το σχεδιασμό (privacy by design) και εξ ορισμού κατάλληλης δομής (privacy by default)

Γ. Υποχρέωση ενημερώσεως εποπτικής αρχής και υποκειμένου δεδομένων

Δ. Κατάρτιση μελέτης εκτιμήσεως επιπτώσεων

Ε. Κατάρτιση πολιτικής ασφαλείας και κωδίκων δεοντολογίας

Στ. Τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων

Ζ. Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

VI. Eνίσχυση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία

VII. Ανασχεδιασμός αρμοδιοτήτων εποπτικών αρχών και καθιέρωση του μηχανισμού μιας στάσεως “one stop shop”

VIII. Ζητήματα προβληματισμού

Α. Η καθιέρωση της αρχής του σκοπού επεξεργασίας

Β. Το ζήτημα της συγκαταθέσεως

Γ. Κόστος επιτηρήσεως και ενίσχυση της γραφειοκρατίας

Δεύτερο Μέρος: Tα κατοχυρωμένα δικαιώματα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Απόπειρα συστηματοποιήσεως των επικαιροποιμένων δικαιωμάτων του Κανονισμού

Α. Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών

Β. Δικαιώματα ενημερώσεως (γενική αρχή της διαφάνειας)

Γ. Δικαίωμα προσβάσεως

Δ. Δικαίωμα διορθώσεως

Ε. Δικαίωμα διαγραφής (λήθης)

Στ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Ζ. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Η. Δικαίωμα εναντιώσεως

Θ. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση

ΙII. Περιορισμοί

Τρίτο Μέρος: Συμπερασματικές κρίσεις

Βιβλιογραφία

Ι. Ελληνική

ΙΙ. Αλλοδαπή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού