Αθ. Γεωργιάδης/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Κ. Κόμνιος..., Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις, 2021


Αθ. Γεωργιάδης/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Κ. Κόμνιος..., Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις, 2021

Στο παρόν έργο παρουσιάζονται τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την επιστημονική εκδήλωση που διεξήχθη στις 5.3.2021 με θέμα «Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων» ο οποίος, με τα 99 άρθρα του, ήλθε να αντικαταστήσει τον Μάιο του 2018 την Οδηγία 95/46/ΕΚ.
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις ανέδειξαν αφενός την ανάγκη μεταρρύθμισης του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος και αφετέρου την προσαρμογή του στην ψηφιακή εποχή και την ανάγκη ενίσχυσης μιας ομοιόμορφης ρύθμισης στα κράτη της ΕΕ, με τη θέσπιση ενός Κανονισμού στη θέση της καταργηθείσας Οδηγίας. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια από τις σπουδαιότερες και πλέον αναγνωρίσιμες νομικές κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας ένα νέο και ισχυρό μοντέλο προστασίας των προσώπων.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στο παρόν παρουσιάζονται σύγχρονες απόψεις και εκτενείς αναλύσεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως η μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό και ειδικότερα η γέννηση αστικής και ποινικής ευθύνης και αξίωσης αποζημίωσης που επιφέρει, η επέμβαση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής και οι διορθωτικές εξουσίες της, η Οδηγία 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από διωκτικές αρχές», γνωστή και ως «αστυνομική οδηγία» και ζητήματα περί την στάθμιση και εξισορρόπηση αντιτιθέμενων συμφερόντων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις
Επιστημονική διαδικτυακή εκδήλωση, Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021
© 2021
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-648-424-7
Σελίδες
86
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Αθανάσιος Γεωργιάδης, Χαιρετισμός

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Χαιρετισμός της Συντονίστριας της Εκδήλωσης

Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Οι σταθμίσεις συμφερόντων στο νέο περιβάλλον του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Οι σταθμίσεις συμφερόντων στο νέο περιβάλλον του ΓΚΠΔ

Kομνηνός Γ. Κόμνιος, Οι διορθωτικές εξουσίες της εποπτικής αρχής κατά τον ΓΚΠΔ

Μαρία-Ευφραιμία Γερασοπούλου, «Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη»: συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 82 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Σωτήρης Α. Μπαλτάς, Παρέμβαση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Σ. Μαυρίδης, Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2024
Το ζήτημα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό το πρίσμα των τελευταίων νομοθετικών αλλαγών και των σύγχρονων προκλήσεων
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021
Σειρά: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #5
Ενδελεχής προσέγγιση κρίσιμων ζητημάτων που ανακύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ και χρήζουν καθοδήγησης