Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021


Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, 2021

Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διεύρυνσης της συμβατικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και της μεγάλης οικονομικής σημασίας των συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και των συμβάσεων παραχώρησης. Παράλληλα, η σημασία της νομολογίας του ΔΕΕ είναι πολλαπλή, κυρίως γιατί προσφέρει ένα σταθερό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο των πολυποίκιλων περιπτώσεων που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου προς επίλυση.

Το ανά χείρας έργο αποτυπώνει τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε όποιον θέλει να έχει μια συνοπτική εικόνα της, χωρίς να χρειάζεται να διατρέξει όλο το κείμενο της δικαστικής απόφασης, αλλά επιθυμεί να πληροφορηθεί τις βασικές σκέψεις της. Επί πλέον, πριν από τις βασικές σκέψεις έχει τοποθετηθεί μια περαιτέρω σύνοψή τους, εν είδει περιλήψεως και ως επισήμανση του «στίγματος» της εκάστοτε απόφασης. Οι λέξεις-κλειδιά έχουν εμπλουτιστεί με περισσότερα λήμματα, ενώ στο τέλος προστίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο είχε ως έναυσμα την καταγραφή των αποφάσεων του ΔΕΕ που έγινε από την Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, στην οποία η συγγραφέας διετέλεσε ως επικεφαλής της από το 1997 μέχρι το 2011. Στην παρούσα μορφή, ωστόσο, το αρχικό κείμενο αναδιαρθρώθηκε πλήρως, κυρίως με την προσθήκη της σύνοψης της μνημονευόμενης απόφασης, αλλά και με την αναδιάταξη των βασικών σκέψεων των αποφάσεων, καθώς και τον εμπλουτισμό των λημμάτων και της βιβλιογραφίας με σκοπό την εύληπτη δομή και τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις
Σύνοψη των αποφάσεων 1976-2021
© 2021
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-341-7
Σελίδες
XXVI + 842
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Κατάλογος Αποφάσεων

(κατά χρονολογική σειρά)

ΔΕΚ C-10/76, 22.09.1976,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:1976:125

ΔΕΚ C-56/77, 23.11.1978,

Agence européenne d’intérims SA

EU:C:1978:208

ΔΕΚ 76/81, 10.02.1982,

SA Transporoute et travaux

EU:C:1982:49

ΔΕΚ 274/83, 28.03.1985,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:1985:148

ΔΕΚ C-199/85, 10.3.1987,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:1987:115

ΔΕΚ 27 έως 29/86, 09.07.1987, SA Constructions et entreprises industrielles (CEI)

EU:C:1987:355

ΔΕΚ 31/87, 20.09.1988,

Gebroeders Beentjes BV

EU:C:1988:422

ΔΕΚ 45/87, 22.09.1988,

Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

EU:C:1988:435

ΔΕΚ 103/88, 22.06.1989,

Fratelli Constanzo SpA

EU:C:1989:256

ΔΕΚ 3/88, 05.12.1989,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:1989:606

ΔΕΚ C-295/89, 18.06.1991,

Impresa Donà Alfonso κλπ

EU:C:1991:255

ΔΕΚ C‑247/89, 11.07.1991,

Επιτροπή κατά Πορτογαλίας

EU:C:1991:305

ΔΕΚ C-24/91, 18.03.1992,

Επιτροπή κατά Ισπανίας

EU:C:1992:134

ΔΕΚ C‑360/89, 03.06.1992,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:1992:235

ΔΕΚ C‑243/89, 22.06.1993,

Επιτροπή κατά Δανίας

EU:C:1993:257

ΔΕΚ C‑107/92, 02.08.1993,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:1993:344

ΔΕΚ C‑71/92, 17.11.1993,

Επιτροπή κατά Ισπανίας

EU:C:1993:890

ΔΕΚ C‑389/92, 14.04.1994,

Ballast Nedam Groep

EU:C:1994:133

ΔΕΚ C‑331/92, 19.04.1994,

Gestión Hotelera Internacional SA

EU:C:1994:155

ΔΕΚ C‑272/91, 26.04.1994,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:1994:167

ΔΕΚ C‑328/92, 3.05.1994,

Επιτροπή κατά Ισπανίας

EU:C:1994:178

ΔΕΚ C‑359/93, 24.01.1995,

Επιτροπή κατά Βασιλείου

των Κάτω Χωρών

EU:1995:14

ΔΕΚ C‑324/93, 28.03.1995,

Evans Medical Ltd

και Macfarlan Smith Ltd

EU:C:1995:84

ΔΕΚ C‑79/94, 04.05.1995,

Επιτροπή κατά Ελλάδας

EU:1995:120

ΔΕΚ C‑57/94, 18.05.1995,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:1995:150

ΔΕΚ C-143/94, 26.10.1995,

Furlanis costruzioni generali SpA

EU:C:1995:354

ΔΕΚ C‑392/93, 26.03.1996,

British Telecommunications

EU:C:1996:131

ΔΕΚ C‑318/94, 28.03.1996,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:1996:149

ΔΕΚ C‑87/94, 25.04.1996,

Επιτροπή κατά Βελγίου

EU:C:1996:161

ΔΕΚ C-43/97, 17.07.1997,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:1997:391

ΔΕK C-54/96, 17.09.1997,

Dorsch Consult

EU:C:1997:413

ΔΕK C-304/96, 16.10.1997,

Hera SpA

EU:C:1997:496

ΔΕK C-341/96, 16.12.1997,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:1997:616

ΔΕΚ C-5/97, 18.12.1997,

Ballast Nedam Groep NV

EU:C:1997:636

ΔΕK C-44/96, 15.01.1998, Mannesmann Anlagenbau Austria

EU:C:1998:4

ΔΕK C-323/96, 17.09.1998,

Επιτροπή κατά Βελγίου

EU:C:1998:411

ΔΕK C-76/97, 24.09.1998,

Tögel

EU:C:1998:432

ΔΕK C-111/97, 24.09.1998,

EvoBus Austria GmbH

EU:C:1998:434

ΔΕK C-306/97, 17.12.1998,

Connemara Machine Turf

EU:C:1998:623

ΔΕK C-353/96, 17.12.1998,

Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

EU:C:1998:611

ΔΕK C-103/97, 04.02.1999 Köllensperger και Atzwanger

EU:C:1999:52

ΔΕK C-258/97, 04.03.1999,

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik

Planungs-Gesellschaft mbH (HI)

EU:C:1999:118

ΔΕK C-225/97, 19.05.1999,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:1999:252

ΔΕK C-27/98, 16.09.1999,

Fracasso και Leitschutz

EU:C:1999:420

ΔΕΚ C-328/96, 28.10.1999,

Επιτροπή κατά Αυστρίας

EU:C:1999:526

ΔΕK C-81/98, 28.10.1999,

Alcatel Austria

EU:C:1999:534

ΔΕK C-107/98, 18.11.1999,

Teckal Srl

EU:C:1999:562

ΔΕK C-275/98, 18.11.1999,

Unitron Scandinavia

EU:C:1999:567

ΔΕK C-176/98, 02.12.1999,

Holst Italia

EU:C:1999:593

ΔΕΚ C-225/98, 26.09.2000,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2000:494

ΔΕΚ C-16/98, 05.10.2000,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2000:541

ΔΕΕ C-337/98, 05.10.2000,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2000:543

ΔΕΚ C-380/98, 03.11.2000,

University of Cambridge

EU:C:2000:529

ΔΕΚ C-94/99, 07.11.2000,

ARGE

EU:C:2000:677

ΔΕΚ C-324/98, 07.12.2000,

Telaustria

EU:C:2000:669

ΔΕΚ C-237/99, 01.02.2001,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2001:70

ΔΕΚ C-97/00, 08.03.2001,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2001:149

ΔΕΚ C-223/99 και C-260/99, 10.05.2001, Agorà

EU:C:2001:259

ΔΕΚ C-439/00, 21.06.2001,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2001:353

ΔΕΚ C-399/98, 12.07.2001,

Ordine degli Architetti e.a.

EU:C:2001:401

ΔΕΚ C-19/00, 18.10.2001,

SIAC Construction Ltd

EU:C:2001:553

ΔΕΚ C-285/99 και C-286/99, 27.11.2001, Impresa Lombardini

EU:C:2001:640

ΔΕΚ C-92/00, 18.06.2002,

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs- Gesellschaft mbH (HI)

EU:C:2002:379

ΔΕΚ C-513/99, 17.09.2002,

Concordia Bus Finland

EU:C:2002:495

ΔΕΚ C-411/00, 14.11.2002,

Felix Swoboda

EU:C:2002:660

ΔΕΚ C-470/99, 12.12.2002,

Universale Bau e.a.

EU:C:2002:746

ΔΕΚ C-57/01, 23.01.2003,

«Μακεδονικό Μετρό»

και «Μηχανική AE»

EU:C:2003:47

ΔΕΚ C-327/00, 27.02.2003,

Santex SpA

EU:C:2003:109

ΔΕΚ C-373/00, 27.02.2003,

Adolf Truley GmbH

EU:C:2003:110

ΔΕΚ C-20/01 και C-28/01, 10.04.2003, Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:2003:220

ΔΕΚ C-18/01, 22.05.2003,

Korhonen

EU:C:2003:300

ΔΕΚ C-410/01, 19.06.2003,

Fritsch, Chiari & Partner

EU:C:2003:362

ΔΕΚ C-249/01, 19.06.2003, Hackermüller

EU:C:2003:359

ΔΕΚ C-315/01, 19.06.2003,

GAT

EU:C:2003:360

ΔΕΚ C-252/01, 16.10.2003,

Επιτροπή κατά Βελγίου

EU:C:2003:547

ΔΕΚ C-283/00, 16.10.2003,

Επιτροπή κατά Ισπανίας

EU:C:2003:544

ΔΕΚ C-421/01, 16.10.2003,

Traunfellner

EU:C:2003:549

ΔΕΚ C-448/01, 04.12.2003,

EVN και Wienstrom

EU:C:2003:651

ΔΕΚ C-230/02, 12.02.2004,

Grossmann Air Service

EU:C:2004:93

ΔΕΚ C-314/01, 18.03.2004,

Siemens και ARGE Telekom

EU:C:2004:159

ΔΕΚ C-496/99 P, 29.04.2004,

Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta

EU:C:2004:236

ΔΕΕ C-212/02, 24.06.2004,

Επιτροπή κατά Αυστρίας

EU:C:2004:386

ΔΕΚ C-125/03, 09.09.2004,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:2004:511

ΔΕΚ C-385/02, 14.09.2004,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2004:522

ΔΕΚ C-247/02, 07.10.2004,

Sintesi SpA

EU:C:2004:593

ΔΕΚ C-340/02, 14.10.2004,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2004:623

ΔΕΚ C-275/03, 14.10.2004,

Επιτροπή κατά Πορτογαλίας

EU:C:2004:632

ΔΕΚ C-26/03, 11.01.2005,

Stadt Halle και RPL Recyclingpark Lochau GmbH

EU:C:2005:5

ΔΕΚ C-84/03, 13.01.2005,

Επιτροπή κατά Ισπανίας

EU:C:2005:14

ΔΕΚ C-21/03 & C-34/03, 03.03.2005, Fabricom SA

EU:C:2005:127

ΔΕΚ C‑414/03, 03.03.2005,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:2005:134

ΔΕΚ C-394/02, 02.06.2005,

Επιτροπή κατά Ελλάδας

EU:C:2005:336

ΔΕΚ C-15/04, 02.06.2005, Koppensteiner GmbH

EU:C:2005:345

ΔΕΚ C-462/03 και C-463/03, 16.06.2005, Strabag AG (C-462/03), Kostmann GmbH (C-463/03)

EU:C:2005:389

ΔΕΚ C-129/04, 08.09.2005,

Espace Trianon SA και Société wallonne de location-financement SA (Sofibail)

EU:C:2005:521

ΔΕΚ C-458/03, 13.10.2005,

Parking Brixen

EU:C:2005:605

ΔΕΚ C-264/03, 20.10.2005,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2005:620

ΔΕΚ C-187/04 και C-188/04, 27.10.2005, Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2005:652

ΔΕΚ C-234/03, 27.10.2005,

Contse

EU:C:2005:644

ΔΕΚ C-29/04, 10.11.2005,

Επιτροπή κατά Αυστρίας

EU:C:2005:670

ΔΕΚ C-331/04, 24.11.2005,

ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc

EU:C:2005:718

ΔΕΚ C-226/04 & C-228/04, 09.02.2006, La Cascina & Zilch

EU:C:2006:94

ΔΕΚ C-410/04, 06.04.2006, Associatione Nazionale Autotransporto Viaggiatori (ANAV)

EU:C:2006:237

ΔΕΚ C-340/04, 11.05.2006,

Carbotermo SpA, Consorzio Alisei

EU:C:2006:308

ΔΕΚ C-220/05, 18.01.2007,

Jean Auroux και λοιποί

EU:C:2007:31

ΔΕΚ C-295/05, 19.04.2007,

Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)

EU:C:2007:227

ΔΕΚ C-195/04, 26.04.2007,

Επιτροπή κατά Φιλανδίας

EU:C:2007:248

ΔΕΚ C-6/05, 14.06.2007,

Medipac-Καζατζίδης ΑΕ

EU:C:2007:337

ΔΕΚ C-382/05, 18.07.2007,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2007:445

ΔΕΚ C-399/05, 18.07.2007,

Επιτροπή κατά Ελλάδας

EU:C:2007:446

ΔΕΚ C-503/04, 18.07.2007,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:2007:432

ΔΕΚ C-260/04, 13.09.2007,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2007:508

ΔΕΚ C-217/06, 04.10.2007,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2007:580

ΔΕΚ C-237/05, 11.10.2007,

Επιτροπή κατά Ελλάδας

EU:C:2007:592

ΔΕΚ C-241/06, 11.10.2007, Lämmerzahl GmbH

EU:C:2007:597

ΔΕΚ C-507/03, 13.11.07,

Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

EU:C:2007:676

ΔΕΚ C-119/06, 29.11.2007,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2007:729

ΔΕΚ C-337/06, 13.12.2007,

Bayerischer Rundfunk

EU:C:2007:786

ΔΕΚ C‑220/06, 18.12.2007,

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

EU:C:2007:815

ΔΕΚ C‑357/06, 18.12.2007,

Frigerio Luigi & C. Snc

EU:C:2007:818

ΔΕΚ C‑481/06,18.12.2007,

Επιτροπή κατά Ελλάδας

EU:C:2007:821

ΔΕΚ C‑532/03, 18.12.2007,

Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

EU:C:2007:801

ΔΕΚ C‑70/06, 10.01.2008,

Επιτροπή κατά Πορτογαλίας

EU:C:2008:3

ΔΕΚ C-532/06, 24.01.2008,

Εμμ. Γ. Λιανάκης ΑΕ και λοιποί

EU:C:2008:40

ΔΕK C‑450/06, 14.02.2008,

Varec κατά Βελγίου

EU:C:2008:91

ΔΕK C‑412/04, 21.02.2008,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2008:102

ΔΕE C-346/06, 03.04.2008,

Rüffert

EU:C:2008:189

ΔΕΚ C-444/06, 03.04.2008,

Επιτροπή κατά Ισπανίας

EU:C:2008:190

ΔΕE C‑337/05, 08.04.2008,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2008:203

ΔΕΚ C‑393/06, 10.04.2008,

Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

EU:C:2008:213

ΔΕE C‑147/06 και C‑148/06, 15.05.2008, SECAP και Santorso

EU:C:2008:277

ΔΕK C‑454/06, 19.06.2008,

Pressetext Nachrichtenagentur GmbH

EU:C:2008:351

ΔΕK C‑347/06, 17.07.2008,

ASM Brescia SpA

EU:C:2008:416

ΔΕΚ C‑371/05, 17.07.2008,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2008:410

ΔΕK C‑142/07, 25.07.2008,

Ecologistas en Acción-CODA

EU:C:2008:445

ΔΕΚ C‑157/06, 02.10.2008,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2008:530

ΔΕΚ C‑324/07, 13.11.2008,

Coditel Brabant SA

EU:C:2008:621

ΔΕΚ C-437/07, 13.11.2008,

Επιτροπή κατά Ιταλίας

EU:C:2008:624

ΔΕΚ C‑213/07, 16.12.2008,

Μηχανική ΑΕ

EU:C:2008:731

ΔΕΚ C‑489/06, 19.03.2009,

Επιτροπή κατά Ελλάδας

EU:C:2009:165

ΔΕΚ C‑292/07, 23.03.2009,

Επιτροπή κατά Βελγίου

EU:C:2009:246

ΔΕΚ C-538/07, 19.05.2009,

Assitur

EU:C:2009:317

ΔΕΚ C‑250/07, 04.06.2009,

Επιτροπή κατά Ελλάδας

EU:C:2009:338

ΔΕΚ C‑480/06, 09.06.2009,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:2009:357

ΔΕΚ C-300/07, 11.06.2009,

Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik

EU:C:2009:358

ΔΕΚ C-327/08, 11.06.2009,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2009:371

ΔΕΚ C‑206/08, 10.09.2009,

Εurawasser

EU:C:2009:540

ΔΕE C‑573/07, 10.09.2009,

SEA

EU:C:2009:532

ΔΕΚ C-138/08, 15.10.2009,

Hochtief AG

EU:C:2009:627

ΔΕΚ C-196/08, 15.10.2009,

Acoset SpA

EU:C:2009:628

ΔΕΕ C‑275/08, 15.10.2009,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:2009:632

ΔΕΚ C‑536/07, 29.10.2009,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:2009:664

ΔΕΚ C‑199/07, 12.11.2009,

Επιτροπή κατά Ελλάδας

EU:C:2009:693

ΔΕΕ C‑476/08 P, 03.12.2009, Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής

EU:C:2009:752

ΔΕE C-299/08, 10.12.2009,

Επιτροπή κατά Γαλλίας

EU:C:2009:769

ΔΕΕ C‑305/08, 23.12.2010,

CoNISMA

EU:C:2009:807

ΔΕΕ C-376/08, 23.12.2009,

Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl

EU:C:2009:808

ΔΕΕ C‑455/08, 23.12.2009,

Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

EU:C:2009:809

ΔΕΕ C-17/09, 21.01.2010,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:2010:33

ΔΕΕ C-406/08, 28.01.2010,

Uniplex UK

EU:C:2010:45

ΔΕΕ C‑456/08, 28.01.2010,

Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

EU:C:2010:46

ΔΕΕ C-451/08, 25.03.2010,

Helmut Müller GmbH

EU:C:2010:168

ΔΕΕ C‑91/08, 13.04.2010,

Wall AG

EU:C:2010:182

ΔΕΕ C‑423/07, 22.04.2010,

Επιτροπή κατά Ισπανίας

EU:C:2010:211

ΔΕΕ C-160/08, 29.04.2010,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:2010:230

ΔΕΕ C‑145/08 και C‑149/08, 06.05.2010, Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι ΑΕ

EU:C:2010:247

ΔΕΕ C-203/08, 03.06.2010,

Sporting Exchange Ltd

EU:C:2010:307

ΔΕΕ C-74/09, 15.07.2010,

Bâtiments et Ponts Construction SA

EU:C:2010:431

ΔΕΕ C-271/08, 15.07.2010,

Επιτροπή κατά Γερμανίας

EU:C:2010:426

ΔΕΕ C-314/09, 30.09.2010,

Strabag

EU:C:2010:567

ΔΕΕ C‑570/08, 21.10.2010,

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας

EU:C:2010:621

ΔΕΕ C-226/09, 18.11.2010,

Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

EU:C:2010:697

ΔΕΕ C-568/08, 09.12.2010,

Combinatie Spijker Infrabouw -

De Jonge Konstruktie, κ.λπ.

EU:C:2010:751

ΔΕΕ C-215/09, 22.12.2010,

Mehiläinen Oy και Terveystalo Healthcare Oy

EU:C:2010:807

ΔΕΕ C-251/09, 17.2.2011,

Επιτροπή κατά Κύπρου

EU:C:2011:84

ΔΕΕ C-274/09, 10.3.2011,

Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler

EU:C:2011:130

ΔΕΕ C-95/10, 17.3.2011,

Strong Segurança

EU:C:2011:161

ΔΕΚ C‑306/08, 26.5.2011,

Επιτροπή κατά Ισπανίας

EU:C:2011:347

ΔΕΚ C-348/10, 10.11.2011,

Norma-A και Dekom

EU:C:2011:721

ΔΕΕ C-601/10, 27.10.2011,

Επιτροπή κατά Ελλάδας

EU:C:2011:709

ΔΕΕ C-465/10, 21.12.2011,

Chambre de commerce

και d’industrie de l’Indre

EU:C:2011:867

ΔΕΚ C-599/10, 29.3.2012,

SAG ELV Slovensko κ.λπ.

EU:C:2012:191

ΔΕΕ C-368/10, 10.5.2012,

Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών

EU:C:2012:284

ΔΕΚ C-615/10, 7.6.2012, Insinööritoimisto InsTiimi Oy

EU:C:2012:324

ΔΕΕ C-218/11, 18.10.2012,

Édukövízig και Hochtief Construction

EU:C:2012:643

ΔΕΕ C‑182/11 και C‑183/11, 29.11.2012, Econord

EU:C:2012:758

ΔΕΕ C-465/11, 13.12.2012,

Forposta και ABC Direct

Contact sp.z o.o

EU:C:2012:801

ΔΕΕ C-159/11, 19.12.2012,

Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Lecce κ.λπ.

EU:C:2012:817

ΔΕΕ C-386/11, 13.06.2013, Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

EU:C:2013:385

ΔΕΕ C‑100/12, 04.07.2013,

Fastweb

EU:C:2013:448

ΔΕΕ C-526/11, 12.09.2013,

IVD GmbH & Co. KG

EU:C:2013:543

ΔΕΕ C‑94/12, 10.10.2013,

Swm Costruzioni 2 SpA,

Mannocchi Luigino

EU:C:2013:646

ΔΕΕ C‑336/12, 10.10.2013,

Ministeriet for Forskning,

Innovation og Videregående Uddannelser

EU:C:2013:647

ΔΕΕ C‑221/12, 14.11.2013,

Belgacom NV

EU:C:2013:736

ΔΕΕ C‑561/12, 05.12.2013,

Nordecon AS και Ramboll EestiAS

EU:C:2013:793

ΔΕΕ C-425/12, 12.12.2013,

Portgás - Sociedade de Produção

e Distribuição de Gás SA

EU:C:2013:829

ΔΕΕ C-15/13, 08.05.2014,

Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul Informations System GmbH

EU:C:2014:303

ΔΕΕ C-161/13, 08.05.2014, Idrodinamica Spurgo Velox srl κ.α.

EU:C:2014:307

ΔΕΕ C‑574/12, 19.06.2014,

Centro Hospitalar de Setúbal EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)

EU:C:2014:2004

ΔΕΕ C‑358/12, 10.07.2014,

Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici

EU:C:2014:2063

ΔΕΕ C‑213/13, 10.07.2014,

Impresa Pizzarotti & C. SpA

EU:C:2014:2067

ΔΕΕ C-19/13, 11.09.2014,

Ministero dell’Interno κατά Fastweb SpA

EU:C:2014:2194

ΔΕΕ C‑549/13, 18.09.2014, Bundesdruckerei GmbH

EU:C:2014:2235

ΔΕΕ C-42/13, 06.11.2014,

Cartiera dell’Adda SpA

EU:C:2014:2345

ΔΕΕ C-113/13, 11.12.2014,

Azienda sanitaria locale n.

"Spezzino" κ.α.

EU:C:2014:2440

ΔΕΕ C-440/13, 11.12.2014,

Croce Amica One Italia Srl

EU:C:2014:2435

ΔΕΕ C‑470/13, 18.12.2014,

Generali-Providencia Biztosító Zrt

EU:C:2014:2469

ΔΕΕ C‑568/13, 18.12.2014,

Azienda Ospedaliero-Universitaria

di Careggi-Firenze

EU:C:2014:2466

ΔΕΕ C-538/13 12.3.2015,

eVigilo

EU:C:2015:166

ΔΕΕ C-601/13, 26.3.2015,

Ambisig

EU:C:2015:204

ΔΕΕ C‑278/14, 16.4.2015,

SC Enterprise Focused Solutions SRL

EU:C:2015:228

ΔΕΕ C‑173/14, 16.4.2015,

P European Dynamics Belgium SA κ.λπ.

EU:C:2015:226

ΔΕΕ C-61/14, 6.10.2015,

Orizzonte Salute

EU:C:2015:655

ΔΕΕ C‑203/14, 6.10.2015,

Consorci Sanitari del Maresme

EU:C:2015:664

ΔΕΕ C‑425/14, 22.10.2015,

Impresa Edilux Srl

EU:C:2015:721

ΔΕΕ C-552/13, 22.10.2015,

Grupo Hospitalario Quirón SA

EU:C:2015:713

ΔΕΕ C‑115/14, 17.11.2015,

RegioPost GmbH & Co. KG

EU:C:2015:760

ΔΕΕ C‑166/14, 26.11.2015,

MedEval

EU:C:2015:779

ΔΕΕ C-689/13, 05.04.2016,

Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

EU:C:2016:199

ΔΕΕ C-324/14, 07.04.2016,

Partner Apelski Dariusz

EU:C:2016:214

ΔΕΕ C-396/14, 24.05.2016,

MTHøjgaard A/S και Züblin A/S/

EU:C:2016:347

ΔΕΕ C-260/14 και C-261/14, 26.5.2016, Judeţul Neamţ(C‑260/14), Judeţul Bacău(C‑261/14)

EU:C:2016:360

ΔΕΕ C-27/15, 02.06.2016,

Pippo Pizzo

EU:C:2016:404

ΔΕΕ C-410/14, 02.06.2016,

Dr. Falk Pharma GmbH

EU:C:2016:399

ΔΕΕ C-46/15, 07.07.2016,

Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

EU:C:2016:530

ΔΕΕ C-6/15, 14.07.2016,

TNS Dimarso NV

EU:C:2016:555

ΔΕΕ C-549/14, 07.09.2016,

Finn Frogne A/S

EU:C:2016:634

ΔΕΕ C-439/14 και C-488/14, 15.9.2016, SC Star Storage SA κ.λπ.

EU:C:2016:688

ΔΕΕ C-292/15, 27.10.2016,

Hörmann Reisen GmbH)

EU:C:2016:817

ΔΕΕ C-199/15, 10.11.2016,

Ciclat Soc. coop.

EU:C:2016:853

ΔΕΕ C-553/15, 08.12.2016,

Undis Servizi Srl

EU:C:2016:935

ΔΕΕ C-171/15, 14.12.2016,

Connexxion Taxi Services BV

EU:C:2016:948

ΔΕΕ C-51/15, 21.12.2016,

Remondis GmbH & Co. KG Region Nord

EU:C:2016:985

ΔΕΕ C-355/15, 21.12.2016, Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH

und Caverion Österreich GmbH

EU:C:2016:988

ΔΕΕ C-298/15, 05.04.2017,

Borta UAB

EU:C:2017:266

ΔΕΕ C-391/15, 05.04.2017,

Marina del Mediterráneo SL κ.λπ.

EU:C:2017:268

ΔΕΕ C‑387/14, 04.05.2017,

Esaprojekt sp. z o.o.

EU:C:2017:338

ΔΕΕ C‑131/16, 11.05.2017,

Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik

EU:C:2017:358

ΔΕΕ C-296/15, 08.06.2017,

Medisanus d.o.o.

EU:C:2017:431

ΔΕΕ C-76/16, 13.07.2017,

Ingsteel spol. s r. o., Metrostav a.s.

EU:C:2017:549

ΔΕΕ C‑701/15, 13.07.2017,

Malpensa Logistica Europa SpA

EU:C:2017:545

ΔΕΕ C-223/16, 14.09.2017,

Casertana Costruzioni Srl

EU:C:2017:685

ΔΕΕ C‑567/15, 05.10.2017,

LitSpecMet UAB

EU:C:2017:736

ΔΕΕ C‑408/16, 06.12.2017,

Compania Naţională de Administrare

a Infrastructurii Rutiere SA

EU:C:2017:940

ΔΕΕ C-178/16, 20.12.2017,

Impresa di Costruzioni Ing.

E. Mantovani SpA, Guerrato SpA

EU:C:2017:1000

ΔΕΕ C‑677/15 P, 20.12.2017,

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

EU:C:2017:998

ΔΕΕ C‑300/17, 07.08.2018,

Hochtief AG

EU:C:2018:635

ΔΕΕ C‑518/17, 20.09.2018,

Stefan Rudigier

EU:C:2018:757

ΔΕΕ C‑606/17, 18.10.2018,

IBA Molecular Italy Srl

EU:C: 2018:843

ΔΕΕ C‑260/17, 25.10.2018,

Ανοδική Services ΕΠΕ

EU:C:2018:864

ΔΕΕ C‑413/17, 25.10.2018,

«Roche Lietuva» UAB

EU:C:2018:865

ΔΕΕ C-328/17, 28.11.2018,

Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA,

Tpl Linea Srl

EU:C:2018:958

ΔΕΕ C‑144/17, 08.02.2018,

Lloyd’s of London

EU:C:2018:78

ΔΕΕ C-523/16 και C-536/16, 28.02.2018, MA.T.I. SUD SpA

(C-523/16) και Duemme SGR SpA (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις)

EU:C:2018:122

ΔΕΕ C-9/17, 01.03.2018,

Maria Tirkkonen

EU:C:2018:142

ΔΕΕ C‑65/17, 19.04.2018,

Oftalma Hospital Srl

EU:C:2018:263

ΔΕΕ C-531/16, 17.05.2018,

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, «Ecoservice projektai» UAB, πρώην «Specializuotas transportas» UAB

EU:C:2018:324

ΔΕΕ C-14/17, 12.07.2018,

VAR Srl, Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM)

EU:C:2018:568

ΔΕΕ C-216/17, 19.12.2018,

Autorità Garante della Concorrenza

e del Mercato - Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

EU:C:2018:1034

ΔΕΕ C-388/17, 28.02.2019, Konkurrensverket

EU:C:2019:161

ΔΕΕ C-266/17 και C-267/17, 21.03.2019, Rhein-Sieg-Kreis

EU:C:2019:241

ΔΕΕ C‑350/17 και C‑351/17, 21.03.2019, Mobit Soc. cons. Arl και Autolinee Toscane SpA

EU:C:2019:237

ΔΕΕ C-465/17, 21.03.2019,

Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S EU:C:2019:234

ΔΕΕ C‑702/17, 21.03.2019,

Unareti SpA

EU:C:2019:233

ΔΕΕ C-101/18, 28.03.2019,

Idi Srl

EU:C:2019:267

ΔΕΕ C-699/17, 04.04.2019,

Allianz Vorsorgekasse AG κ.α.

EU:C:2019:290

ΔΕΕ C‑253/18, 08.05.2019,

Stadt Euskirchen

EU:C:2019:386

ΔΕΕ C‑264/18, 06.06.2019,

P. M., N. G.d.M., P. V.d.S

EU:C:2019:472

ΔΕΕ C‑41/18, 19.06.2019,

Meca Srl

EU:C:2019:507

ΔΕΕ C-697/17, 11.07.2019,

Telecom Italia SpA

EU:C:2019:599

ΔΕΕ C‑620/17, 29.07.2019,

Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

EU:C:2019:630

ΔΕΕ C‑333/18, 05.09.2019,

Lombardi Srl

EU:C:2019:675

ΔΕΕ C-526/17, 18.09.2019,

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας

EU:C:2019:756

ΔΕΕ C-63/18, 25.09.2019,

Vitali SpA

EU:C:2019:787

ΔΕΕ C-267/18, 3.10.2019,

Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

EU:C:2019:826

ΔΕΕ C-285/18, 3.10.2018,

Kauno miesto savivaldybė και Kauno miesto savivaldybės administracija

EU:C:2019:829

ΔΕΕ C-402/18, 27.11.2019,

Tedeschi Srl και Consorzio Stabile Istant Service

EU:C:2019:1023

ΔΕΕ C‑395/18, 30.01.2020,

Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA

EU:C:2020:58

ΔΕΕ συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑89/19 έως C‑91/19, 06.02.2020, Rieco SpA

EU:C:2020:87

ΔΕΕ συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑496/18 και C‑497/18, 26.03.2020, Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C‑496/18), Sixense Soldata (C‑496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C‑496/18 και C‑497/18)

EU:C:2020:240

ΔΕΕ C‑263/19, 14.05.2020,

T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

EU:C:2020:373

ΔΕΕ C‑796/18, 28.05.2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

EU:C:2020:395

ΔΕΕ C‑3/19, 04.06.2020,

Asmel Soc. cons. a r.l.

EU:C:2020:423

ΔΕΕ C‑219/19, 11.06.2020,

Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

EU:C:2020:470

ΔΕΕ C-472/19, 11.06.2020,

Vert Marine SAS

EU:C:2020:468

ΔΕΕ C‑328/19, 18.06.2020,

Porin kaupunki

EU:C:2020:483

ΔΕΕ C-367/19, 10.09.2020,

Tax‑Fin‑Lex d.o.o.

EU:C:2020:685

ΔΕΕ C‑521/18, 28.10.2020,

Pegaso Srl Servizi Fiduciari,

Sistemi di Sicurezza Srl, YW

EU:C:2020:867

ΔΕΕ C‑299/19, 18.11.2020,

Techbau SpA

EU:C:2020:937

ΔΕΕ C‑387/19, 14.01.2021,

RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel BVBA

EU:C:2021:13

ΔΕΕ συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑155/19 και C‑156/19, 03.02.2021, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

EU:C:2021:88

ΔΕΕ C‑771/19, 24.03.2021, NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε. - LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί A.E.,NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.,LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί A.E.

EU:C:2021:232

ΔΕΕ C‑537/19, 22.04.2021, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας

EU:C:2021:319

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Όλα τα ζητήματα στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων μετά και τον ν. 4912/2022
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)/Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Δ. Ράικος..., Δημόσιες Συμβάσεις, 2021
Παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων με μεγάλο εύρος και έμφαση στις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες
Π. Μουζουράκη, Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών, 2021
Ανάλυση των κρισιμότερων ζητημάτων και φάσεων της ανάθεσης άσκησης διοικητικού έργου από ιδιώτες