Συλλογές νομολογίας


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 20
Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, 2019
Σειρά: Μεγάλες Αποφάσεις, #1
Στο παρόν έργο παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι σπουδαίες αποφάσεις με τις οποίες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμήνευσε και εφάρμοσε τους κανόνες βάσει των οποίων η...
Γ. Διαμαντόπουλος, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι, 2019
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το ιδανικό εργαλείο επικαιροποίησης κάθε εγχειριδίου πολιτικής δικονομίας του προϊσχύσαντος δικαίου. Με οδηγό τις θέσεις της νομολογίας, μετά την...
Ι. Σαρμάς,
Το βιβλίο αποτελεί καταστάλαγμα δεκαετιών μελέτης της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο αναγνώστης θα αποκομίσει μια σφαιρική εικόνα αυτής της...
Ι. Κονιδάρης, Κανονισμοί Εκκλησίας της Ελλάδος, 2η έκδ., 2015
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Α: Πηγές, #2
Στον παρόντα τόμο, ο οποίος αποτελεί ένα αξιόπιστο βοήθημα στη θεωρία και ιδίως στην πράξη της εκκλησιαστικής διοικήσεως, περιλαμβάνονται όλοι οι Κανονισμοί της Εκκλησίας της...
Σ. Κωνσταντίνου/Γ. Φλίγγου, Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόμ. 2, 2010
Στο τεύχος αυτό αποτυπώνεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τις διαφορές που ανεφύησαν κατά την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου 2006 για την ανάδειξη...
Δελτίο νομολογίας, 2007
Το Δελτίο Νομολογίας 2005 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περιέχει περιλήψεις αποφάσεων από όλο το φάσμα των υποθέσεων που εκδικάστηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο...
Δελτίο νομολογίας, 2005
Το νέο Δελτίο Νομολογίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περιέχει περιλήψεις αποφάσεων από όλο το φάσμα των υποθέσεων που εκδικάστηκαν το έτος 2002 και περιορισμένο...
Δελτίο νομολογίας, 2002
Μετά τη θερμή υποδοχή που έτυχε το Δελτίο Νομολογίας 2000, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και οι Εκδόσεις Σάκκουλα προχώρησαν στην έκδοση του νέου Δελτίου Νοολογίας...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα