Ι. Σαρμάς, "Η δίκαιη ισορροπία", 2018


Ι. Σαρμάς,

Το βιβλίο αποτελεί καταστάλαγμα δεκαετιών μελέτης της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο αναγνώστης θα αποκομίσει μια σφαιρική εικόνα αυτής της ιδιαίτερης λογικής και των κομβικών ανά δικαίωμα αποφάσεων του Δικαστηρίου, ταξινομημένων με γνώμονα τέσσερις περιόδους εξέλιξης της νομολογίας του, αποτυπώνοντας έτσι τόσο την ενότητα όσο και τις μεγάλες τομές αυτής της νομολογίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
"Η δίκαιη ισορροπία"
Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Τα μεγάλα θέματα της νομολογίας - τ. 3
© 2018
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-854-7
Σελίδες
XIV + 865
Τιμή
€ 64,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η αλλαγή «παραδείγματος»

(1960-1990)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. “Habeas corpus”, Lawless κατά Ιρλανδίας (3) (no 332/57), 1η Ιου­λίου 1961 (Τμήμα)

2. Εκπαιδευτικά δικαιώματα και ελευθερίες, Υπόθεση «Ορισμένες όψεις του γλωσσικού καθεστώτος της εκπαίδευσης στο Βέλγιο» (nos 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64), 23 Ιουλίου 1968 (Ολομέλεια)

3. Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο, Golder κατά Ηνωμένου Βασιλείου (no 4451/70), 21 Φεβρουαρίου 1975 (Ολομέλεια)

4. Η ποινική κατηγορία, Engel και λοιποί κατά Ολλανδίας (nos 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72), 8 Ιουνίου 1976 (Ολομέλεια)

5. Το άσεμνο και η πορνογραφία, Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου (no 5493/72), 7 Δεκεμβρίου 1976 (Ολομέλεια)

6. Έκτακτα μέτρα σε έκτακτες καταστάσεις, Ιρλανδία κατά Ηνωμένου Βασιλείου (no 5310/71), 18 Ιανουαρίου 1978 (Ολομέλεια)

7. Η απαγόρευση δυσμενών διακρίσεων, Marckx κατά Βελγίου (no 6833/74), 13 Ιουνίου 1978 (Ολομέλεια)

8. Η εύλογη προθεσμία εκδίκασης, König κατά Γερμανίας (no 6232/73), 28 Ιουνίου 1978 (Ολομέλεια)

9. Το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής, Klass και λοιποί κατά Γερμανίας (no 5029/71), 6 Σεπτεμβρίου 1978 (Ολομέλεια)

10. Οι ερμηνευτικές μέθοδοι του Δικαστηρίου, Artico κατά Ιταλίας (no 6694/74), 15 Μαΐου 1980 (Τμήμα)

11. Τα «κρυμμένα» θεμελιώδη δικαιώματα, Dudgeon κατά Ηνωμένου Βασιλείου (no 7525/76), 22 Οκτωβρίου 1981 (Ολομέλεια)

12. Ο σεβασμός των περιουσιακών αγαθών, Sporrong και Lönnroth κατά Σουηδίας (nos 7151/75, 7152/75), 23 Σεπτεμβρίου 1982 (Ολομέλεια)

13. Aναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, Von Mussele κατά Βελγίου (no 8919/80), 23 Νοεμβρίου 1983 (Ολομέλεια)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

H στάθμιση συμφερόντων

(1990-1998)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

14. Οι ελευθερίες των θρησκευτικών κοινοτήτων, Κοκκινάκης κατά Ελλάδος (no14307/88 ), 25 Μαΐου 1993 (Τμήμα)

15. Η ελευθερία εκφράσεως, Jersild κατά Δανίας (no 15890/89), 23 Σεπτεμβρίου 1994 (Ευρ. Σύνθ.)

16. Πότε ευθύνεται ένα Συμβαλλόμενο Κράτος για παραβίαση της Σύμβασης; Λοϊζίδου κατά Τουρκίας (no 15318/89), 18 Δεκεμβρίου 1996 (Ευρ. Σύνθ.)

17. Οι δημοκρατικές εκλογές, Γείτονας και λοιποί κατά Ελλάδος (nos 18747/91, 19376/92, 19379/92), 1η Ιουλίου 1997 (Τμήμα)

18. Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του δικαστηρίου και του δικαστή, De Haan κατά Ολλανδίας (no 22839/93), 26 Αυγούστου 1997 (Τμήμα)

19. Οι συνεταιριστικές ελευθερίες, Σιδηρόπουλος και λοιποί κατά Ελλάδος (no 26695/95 ), 10 Ιουλίου 1998 (Τμήμα)

20. Οι θετικές υποχρεώσεις των Κρατών, Α. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (no 25599/94), 23 Σεπτεμβρίου 1998 (Τμήμα)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ο νομολογιακός φιλελευθερισμός

(1998-2011)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

21. Η έννοια του βασανιστηρίου, Selmouni κατά Γαλλίας (n° 25803/94), 28 Ιουλίου 1999 (Ευρ. Σύνθ.)

22. Η δυσφήμιση, Nilsen και Johnsen κατά Νορβηγίας (no 23118/93), 25 Νοεμβρίου 1999 (Ευρ. Σύνθ.)

23. Οι έννοιες της απάνθρωπης και της εξευτελιστικής μεταχείρισης, Dougoz κατά Ελλάδος (no 40907/98), 6 Μαρτίου 2001 (Τμήμα)

24. “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, Streletz, Kessler και Krenz κατά Γερμανίας (nos 34044/96, 35532/97, 44801/98), 22 Μαρτίου 2001 (Ευρ. Σύνθ.)

25. Τα πολιτικά κόμματα και η δημοκρατία, Refah Partisi και λοιποί κατά Τουρκίας (nos 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98), 13 Φεβρουαρίου 2003 (Ευρ. Σύνθ.)

26. Η δίκαιη ισορροπία, Odièvre κατά Γαλλίας (no 42326/98), 13 Φεβρουαρίου 2003 (Ευρ. Σύνθ.)

27. Η κατάχρηση δικαιώματος, Garaudy κατά Γαλλίας (no 65831/01), 24 Ιουνίου 2003 (in camera)

28. Η προστασία του περιβάλλοντος, Hatton και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου (no 36022/07), 8 Ιουλίου 2003 (Ευρ. Σύνθ.)

29. Η εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, Leyla Sahin κατά Τουρκίας (no 44774/98), 10 Νοεμβρίου 2005 (Ευρ. Σύνθ.)

30. Η δημοσιότητα της δίκης, Jussila κατά Φινλανδίας (no 73053/01), 23 Νοεμβρίου 2006 (Ευρ. Σύνθ.)

31. Οι διαφορές για δικαιώματα και υποχρεώσεις αστικής φύσεως, Vilho Eskelinen και λοιποί κατά Φινλανδίας (no 63235/00), 19 Απριλίου 2007 (Ευρ. Σύνθ.)

32. Ιδιωτική ζωή, Dickson κατά Ηνωμένου Βασιλείου (no 44362/04), 4 Δεκεμβρίου 2007 (Ευρ. Σύνθ.)

33. Το δικαίωμα στη ζωή, Solomou και λοιποί κατά Τουρκίας (no 36832/97), 24 Ιουνίου 2008 (Τμήμα)

34. “Ne bis in idem”, Sergueï Zolotoukhine κατά Ρωσίας (no 14939/03), 10 Φεβρουαρίου 2009 (Ευρ. Σύνθ.)

35. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, Gäfgen κατά Γερμανίας (no 22978/05), 1 Ιουνίου 2010 (Ευρ. Σύνθ.)

36. Σχέσεις γονέων με τέκνα, Neulinger και Shuruk κατά Ελβετίας (no 41615/07), 6 Ιουλίου 2010 (Ευρ. Σύνθ.)

37. Υγεία κρατουμένου, Χ. κατά Ελλάδος (no 1033/07), 9 Σεπτεμβρίου 2010 (Τμήμα)

38. Περιθώριο εκτιμήσεως των Κρατών, όρια ελέγχου του Δικαστηρίου, A, B και C κατά Ιρλανδίας (no 25579/05), 16 Δεκεμβρίου 2010 (Ευρ. Σύνθ.)

39. Η προστασία του ξένου, M.S.S. κατά Ελλάδος και Βελγίου (no 30696/09), 21 Ιανουαρίου 2011 (Ευρ. Σύνθ.)

40. Ο δικανικός συλλογισμός στις αποφάσεις του Δικαστηρίου, Lautsi κατά Ιταλίας (no 30814/06),18 Μαρτίου 2011 (Ευρ. Σύνθ.)

41. Το τεκμήριο αθωότητας, Klouvi κατά Γαλλίας (no 30754/03), 30 Ιουνίου 2011 (Τμήμα)

42. Η εξω-εδαφικότητα της Σύμβασης, Al-Skeini και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου (no 55721/07), 7 Ιουλίου 2011 (Ευρ. Σύνθ.)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η «συνείδηση» της Ευρώπης

(2011-2018)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

43. Πότε ένα δικαστήριο ασκεί «πλήρη δικαιοδοσία»; Menarini Diagnostics κατά Ιταλίας (no 43509/08), 21 Σεπτεμβρίου 2011 (Τμήμα)

44. Η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, Austin και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου (nos 39692/09, 40713/09, 41008/09), 15 Μαρτίου 2012 (Ευρ. Σύνθ.)

45. Ραδιο-τηλεοπτικές συχνότητες, Centro Europea 7 S.R.L. και di Stefano κατά Ιταλίας (no 38433/09), 7 Ιουνίου 2012 (Ευρ. Σύνθ.)

46. Κοινωνικά δικαιώματα, Μ. Şentürk και Β. Şentürk κατά Τουρκίας (no 13423/09), 9 Απριλίου 2013 (Τμήμα)

47. Ευθύς έλεγχος της αναλογικότητας ρυθμίσεων εθνικού νόμου, Animal Defenders και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου (no 48876/08), 22 Απριλίου 2013 (Ευρ. Σύνθ.)

48. Ποινές απάνθρωπες και εξευτελιστικές, Vinter και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου (nos 66069/09, 130/10 και 3896/10), 9 Ιουλίου 13 (Ευρ. Σύνθ.)

49. Καταχρηστικοί περιορισμοί στα θεμελιώδη δικαιώματα, Khodorkovskiy και Lebedev κατά Ρωσίας (nos 11082/06, 13772/05), 25 Ιουλίου 2013 (Τμήμα)

50. Προστασία συντάξεων, Stefanetti και λοιποί κατά Ιταλίας (nos 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, 21870/10), 15 Απριλίου 2004 (Τμήμα)

51. Πώς αποδεικνύεται η αλήθεια; Γεωργία κατά Ρωσίας (no 13255/07), 3 Ιουλίου 2014 (Ευρ. Σύνθ.)

52. Η δέουσα διαδικασία, Kavácsony και λοιποί κατά Ουγγαρίας (nos 42461/13, 44357/13), 17 Μαΐου 2016 (Ευρ. Σύνθ.)

53. Το δικαίωμα γάμου, Chapin και Charpentier κατά Γαλλίας (no 40183/07), 9 Ιουνίου 2016 (Τμήμα)

54. Οριακές πλειοψηφίες, οριακή δικαιοσύνη, Béláné Nagy κατά Ουγγαρίας (no 53080/13), 13 Δεκεμβρίου 2016 (Ευρ. Σύνθ.)

55. Προσωπικά δεδομένα, έρευνες στην ιδιωτική ζωή, Satakunnan Markkinapörssi Oy και Satamedia Oy κατά Φινλανδίας (no 931/13), 27 Ιουνίου 2017 (Ευρ. Σύνθ.)

56. Η δίκαιη δίκη, Regner κατά Τσεχίας (no 35289/11), 19 Σεπτεμβρίου 2017 (Ευρ. Σύνθ.)

Βιβλιογραφία

Θεματικό ευρετήριο

Ευρετήριο όρων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Ι. Σαρμάς,
Κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Δικαιοσύνη μέσα από τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών αφιερωμένος στη συνταγματική νομολογία του...
Ι. Σαρμάς, “Η Ένωση δικαίου”, 2022
Η εξέλιξη της Νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από μια πλούσια συλλογή αποφάσεων
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Σ. Μηναΐδης, Μελέτες Κοινοβουλευτικού Δικαίου, τόμ. 1, 2024
Συλλογή δημοσιευμάτων για τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τις πρακτικές εφαρμογής τους
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων