Κατ' άρθρο νομολογίες


Εκδόσεις 1 έως 9 από 9
Α. Ζήσης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2022
Συστηματική, πλούσια και πλήρως ενημερωμένη κατ’ άρθρο νομολογία όλων των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2022
Κατ’ άρθρο νομολογία όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με παράθεση και των προγενέστερων διατάξεων
Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, 2η έκδ., 2021
Το απόλυτο εργαλείο μελέτης των Ειδικών Ποινικών Νόμων ξεπέρασε τα 20 χρόνια κυκλοφορίας, με τακτικές και πλήρεις ενημερώσεις, σε επίπεδο νομοθεσίας, νομολογίας και θεωρίας....
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 3η έκδ., 2021
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2013
Το «Δίκαιο Κτηματολογίου» πέρα από τα δύο βασικά νομοθετήματα που συνθέτουν το Κτηματολογικό Δίκαιο, δηλαδή πέρα από τους νόμους 2308/1995 και 2664/1998, όπως αυτοί ισχύουν...
Θ. Παπαευαγγέλου, Δημόσια έργα & Μελέτες, 2η έκδ., 2012
Η νέα έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει τους δύο βασικούς νόμους (δημοσίων έργων Ν.3669/08 και μελετών Ν.3316/05), με τις τροποποιήσεις τους (μέχρι και το Ν.4070/12) και πλήρη...