Κωδικοποίηση νομοθεσίας


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 151 έως 158 από 158
Α. Τάχος, Κώδικας διοικητικής διαδικασίας, 2000
Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 2690/1999 και των σχετικών διατάξεων, με ταυτόχρονη παράθεση βιβλιογραφίας
Ο. Ζήκου, Συλλογή νομολογίας, 2η έκδ., 1997
Παράθεση των σημαντικότερων αποφάσεων που θίγουν τα συνηθέστερα ζητήματα διοικητικών διαφορών ουσίας, όπως είναι: Η δικονομία Οι αγωγές Ο ΚΕΔΕ Η κοινωνική ασφάλιση Οι...
Π. Στάγκος, Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων, 1997
Σειρά: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #7
Συλλογή όλων των διεθνών νομικών κειμένων που διέπουν τις διεθνείς άμεσες επενδύσεις και έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη χώρα μας. Οι διμερείς συμφωνίες προαγωγής και...
Ι. Μακρής, Νομολογία ραδιο-τηλεόρασης, 1996
Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας εικοσαετίας ουσιαστικής απασχόλησης των δικαστηρίων τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρώπης με το αντικείμενο της ραδιοτηλεόρασης, εκδίδεται η εν...
Α. Στεργίου, Οικογενειακά επιδόματα, 1996
Λεπτομερής εξέταση της επιδοματικής προστασίας της οικογένειας. Επιδόματα του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών, Επιδόματα των πολυμελών οικογενειών...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα