Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Δημόσιες Συμβάσεις


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 31 έως 39 από 39
Ι. Γκιτσάκης, Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιου έργου, 2006
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #10
Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία που προβαίνει σε μία συνολική νομική θεώρηση του συστήματος της παραχώρησης, με επίκεντρο την παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και την...
Γ. Γκασούκας, Αποζημίωση σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, υπηρεσιών, 2005
Το βιβλίο του . Γεράσιμου Σ. Γκασούκα, Δικηγόρου, Μaster Αστικού Δικαίου απευθύνεται σε όσους συμμετέχουν ή διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς.Θέμα του βιβλίου είναι η -για...
Π. Δέγλερης, Δημόσια έργα προμήθειες και υπηρεσίες στην προσωρινή δικαστική προστασία του Ν. 2522/1997, 2005
Πατήστε εδώ για να δείτε την επιλογή νομολογίας για τα έτη 2005-2009 Η ψήφιση του Ν. 2522/1997 με σκοπό την εναρμόνιση προς την δικονομική οδηγία 89/665 επέφερε τομή στη...
Ν. Μαρκόπουλος, Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 2004
Σκοπός του βιβλίου του Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας κυρίου Ν. Μαρκόπουλου είναι, αφενός μεν, η παρουσίαση κωδικοποιημένης, της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το...
Β. Σκουρής, Προσανατολισμοί στο δημόσιο δίκαιο, τόμ. 2, 2001
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τριάντα μελέτες και γνωμοδοτήσεις, που αναφέρονται στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Σημειώνει σχετικά στον...
Ι. Κοϊμτζόγλου, Μορφές της απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης των διοικητικών συμβάσεων, 1997
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #5
Λύσεις προσαρμοσμένες στην ελληνική νομική πραγματικότητα, ικανές να βοηθήσουν όλους όσους ασχολούνται σε επίπεδο θεωρίας ή πράξης με τα ζητήματα των διοικητικών συμβάσεων.
Β. Σκουρής, Διοικητικές συμβάσεις και δημόσια έργα, 2η έκδ., 1997
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #1
Στις μέρες μας, όπου οι διαφορές από διοικητικές συμβάσεις και ειδικότερα από δημόσια έργα άγονται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων, το έργο αυτό του Καθηγητού του...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δημόσιες συμβάσεις και κοινοτικό δίκαιο, 1995
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #2
Η λεπτομερής και αναλυτική παρουσίαση του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα των συμβάσεων δημοσίων έργων και προμηθειών με εκτενή αναφορά στις διαδικασίες...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα