Αστικό Δίκαιο / Οικογενειακό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 43
Γ.-Α. Γεωργιάδης, Αναδοχή Ανηλίκου, 2019
Η αναδοχή ανηλίκου αποτελεί έναν προστατευτικό θεσμό του Οικογενειακού Δικαίου με μεγάλη πρακτική εφαρμογή ιδίως στις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Παρά το...
Α. Κοτζάμπαση/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Κ. Φουντεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη, 6η έκδ., 2019
To διδακτικό βοήθημα «Το Οικογενειακό Δίκαιο στην Πράξη» εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη ότι η διδασκαλία του οποιουδήποτε νομικού μαθήματος, επομένως και του Οικογενειακού...
Δ. Καλλινίκου/Σ. Βρέλλης/F. Granet..., Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, 2017
Ο παρών τόμος περιέχει τα πρακτικά ημερίδος που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, για να τιμήσει τη μνήμη του επί πολλά έτη μέλους...
Χ. Παπαδάκης, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, 2η έκδ., 2017
Πρόκειται για δεύτερη έκδοση του βιβλίου μετά την πάροδο αρκετού χρόνου από την πρώτη (2010). Την επανέκδοσή του επέβαλε εκτός από το γεγονός αυτό και η ταυτόχρονη ανάγκη...
Α. Άνθιμος/Γ.-Α. Γεωργιάδης/Π. Γιαννόπουλος..., Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #72
Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες εισηγήσεις με θέμα το διαζύγιο και τις συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις κατά το ουσιαστικό και ιδιωτικό διεθνές...
Γ.-Α. Γεωργιάδης/Η. Γιαρένης/Κ. Θεολογίτου..., Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, 2016
Στον ανά χείρας τόμο δημοσιεύονται τα πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα: «Τριάντα χρόνια από την εφαρμογή του ν.1329/1983 για τη...
Α. Γκατζηρούλης, Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας  στις συζυγικές έννομες σχέσεις, 2014
Η με­λέ­τη αναπτύσσεται σε δύ­ο θε­μα­τι­κές. Η μία α­φο­ρά γε­νι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις σχε­τι­κά με την έν­νοι­α και το πε­ρι­ε­χό­με­νο της αρ­χής της ι­δι­ω­τι­κής...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Γ. Γεωργόπουλος/Α. Καλαϊτζή..., Yποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, 2014
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #18
Έμμεση συνέπεια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, και ιδίως της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι ότι μέσω αυτής πολλαπλασιάζονται τα -τεχνικά εφικτά- οικογενειακά σχήματα....
Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη..., Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #26
Tο οικογενειακό δίκαιο αλλάζει φυσιογνωμία. Ένα άλλο οικογενειακό δίκαιο εμφανίζεται στον ορίζοντα, ένα δίκαιο που δείχνει εμπιστοσύνη στους πολίτες, παρέχοντάς τους τη...
Α. Κοτζάμπαση, Ισότητα των φύλων και Ιδιωτική Αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις, 2011
Το βιβλίο ασχολείται με σύγχρονα ζητήματα του οικογενειακού δικαίου που απασχόλησαν πρόσφατα τη νομολογία, όπως  είναι η παραίτηση από το δικαίωμα διατροφής της συζύγου μετά...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα