Α. Άνθιμος/Γ.-Α. Γεωργιάδης/Π. Γιαννόπουλος..., Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016


Α. Άνθιμος/Γ.-Α. Γεωργιάδης/Π. Γιαννόπουλος..., Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες εισηγήσεις με θέμα το διαζύγιο και τις συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις κατά το ουσιαστικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

Η επιλογή του θέματος αυτού δικαιολογήθηκε από δύο παράγοντες, έναν κοινωνικό και έναν νομοθετικό. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των μικτών γάμων ολοένα και αυξάνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των διαζυγίων τέτοιων μικτών γάμων. Λόγω της αύξησης αυτής εμφανίζονται διάφορα προβλήματα συναρτώμενα με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μετά το γάμο, με την υποχρέωση για καταβολή διατροφής τόσο μεταξύ τους όσο και προς τα τέκνα τους και με την άσκηση της γονικής μέριμνας. Περαιτέρω, τα προβλήματα αυτά διογκώνονται ιδίως σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες εφαρμοστέο στις επίμαχες έννομες σχέσεις δίκαιο είναι δίκαιο ξένου κράτους.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις
© 2016
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-568-504-1
Σελίδες
204
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Αθανάσιος Γ. Γεωργιάδης, Χαιρετισμός.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Βασίλειος Κούρτης, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο κατά τους Κανονισμούς 2201/2003 («Βρυξέλλες ΙΙα») και 1259/2010 («Ρώμη ΙΙΙ»).

Χριστίνα Χατζηδανδή, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε διαφορές διατροφής (κατά τον Κανονισμό 4/2009 και το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007).

Χρυσαυγή Γκότοβου, Η διατροφή μεταξύ συζύγων και μεταξύ συγγενών στην εποχή της οικονομικής κρίσης.

Βασιλική Μαραζοπούλου, Σύντομες σκέψεις γύρω από τη διάταξη του άρθρου 10 κανονισμού Ρώμη III (Με αφορμή προδικαστικό ερώτημα ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το OLG München στην υπόθεση C-281/15).

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο κατά τον Κανονισμό 2201/2003 και τη Σύμβαση της Χάγης του 1996 για θέματα γονικής μέριμνας και προστασίας των ανηλίκων. Σημεία επαφής και απόκλισης.

Θεοδώρα Κ. Θανασούλη, Η προστασία του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου και των συγγενών του.

Γεώργιος-Αλέξανδρος Αθ. Γεωργιάδης, Ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε τρίτον ως μέσο προστασίας του τέκνου και εξομάλυνσης των σχέσεών του με τους γονείς του (ιδίως στο πλαίσιο της αναδοχής ανηλίκου.

Απόστολος Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων γονικής μέριμνας στην Ελλάδα. Νομοθετικό καθεστώς και νομολογιακές εφαρμογές

Μαρία Ψάρρα, Απαγόρευση έρευνας της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου προέλευσης σε διαφορές γονικής μέριμνας.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Στα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη (δεύτερη) έκδοση του βιβλίου, το Οικογενειακό Δίκαιο υπέστη πλήθος νομοθετικών παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορά στο συναινετικό...
Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον αστικό κώδικα αλλά και...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Η ολοένα αυξανόμενη άσκηση αγωγών αστικής ιατρικής ευθύνης στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με αίτημα υπέρογκες αποζημιώσεις, καταδεικνύει τη μείζονα σημασία του...
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #3
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 και στοχεύει στην ανάδειξη της οντολογίας του συμφώνου, αλλά...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021
Κυκλοφορεί η όγδοη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» που περιέχει όλη την ύλη του οικογενειακού δικαίου στην οποία περιλήφθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο και όλες οι τελευταίες...