Αστικό Δίκαιο / Οικογενειακό Δίκαιο


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 42
Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον αστικό κώδικα αλλά και...
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #3
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 και στοχεύει στην ανάδειξη της οντολογίας του συμφώνου, αλλά...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021
Κυκλοφορεί η όγδοη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» που περιέχει όλη την ύλη του οικογενειακού δικαίου στην οποία περιλήφθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο και όλες οι τελευταίες...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 1, 8η έκδ., 2021
Κυκλοφορεί η όγδοη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» που περιέχει όλη την ύλη του οικογενειακού δικαίου στην οποία περιλήφθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο και όλες οι τελευταίες...
Γ. Λέκκας, Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα- Μετά τον Ν. 4800/2021, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #4
Η πρώτη ολοκληρωμένη ερμηνευτική προσέγγιση των νέων ρυθμίσεων για την επιμέλεια του παιδιού με έμφαση σε ουσιαστικές λύσεις και κρίσιμη νομολογία Στο παρόν έργο...
Ι. Σπυριδάκης, Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα, 2021
Με το νόμο 4800/2021 τροποποιήθηκαν άρθρα του Αστικού Κώδικα για το συναινετικό διαζύγιο και τη γονική μέριμνα, με πρόθεση τη βελτίωση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων,...
Ι. Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2020
Το Τέταρτο Βιβλίο του Αστικού Κώδικα για το Οικογενειακό Δίκαιο έχει υποστεί από το έτος 1982 σειρά τροποποιήσεων/μεταρρυθμίσεων. Ο γράφων ασχολήθηκε με τις μεταρρυθμίσεις...
Δ.- Γ. Τσιακλαγκάνου, Η βιολογική ταυτότητα 
κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ 
και η προστασία της οικογένειας, 2020
Το ΕΔΔΑ επικαλείται την προστασία της βιολογικής ταυτότητας για να αναγνωρίσει στο τέκνο δικαίωμα γνώσεως της καταγωγής και θεμελιώσεως νομικής συγγένειας με τους γονείς του,...
Γ.-Α. Γεωργιάδης, Αναδοχή Ανηλίκου, 2019
Η αναδοχή ανηλίκου αποτελεί έναν προστατευτικό θεσμό του Οικογενειακού Δικαίου με μεγάλη πρακτική εφαρμογή ιδίως στις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Παρά το...
Α. Κοτζάμπαση/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Κ. Φουντεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη, 6η έκδ., 2019
To διδακτικό βοήθημα «Το Οικογενειακό Δίκαιο στην Πράξη» εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη ότι η διδασκαλία του οποιουδήποτε νομικού μαθήματος, επομένως και του Οικογενειακού...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα