Ευρωπαϊκό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 91 έως 100 από 112
Α. Μεταξάς, Ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, 2005
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #10
Η ευθύνη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου που διαπράττουν τα εθνικά κρατικά όργανα είναι απόρροια της ιδιαίτερης φύσης και της...
Ν. Μπάρμπας, Άμεσοι φόροι και Κοινοτικό Δίκαιο, 2005
Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την πρακτική της δημοσιονομικής διοίκησης και τα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ, κυρίως μετά την κατάργηση των φορολογικών συνόρων και...
Χ. Φλώρου, Οι επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς δασμούς κατά τη Συνθήκη ΕΚ, 2005
Η παρούσα μονογραφία καλύπτει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας του φορολογικού δικαίου, καθώς αποτελεί μία σε βάθος μελέτη του θέματος της απαγόρευσης, σύμφωνα με το...
Ε. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, 2003
Η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα φέρνει την Ευρώπη αντιμέτωπη με το ερώτημα της ίδιας της φύσης της. Όχι με το τυπικό ερώτημα, εάν θα έχει ή δεν θα έχει νομική...
Μ. Βηλαράς, Κοινοτικός δικαστής και αποτελεσματική δικαστική προστασία ιδιωτών: παρόν και μέλλον, 2003
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #3
Η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δικαιοδοτικού συστήματος. Στο πλαίσιο του ισχύοντος κοινοτικού δικαιοδοτικού συστήματος, η...
Ξ. Γιαταγάνας, Η ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαικής Ένωσης στις Συνθήκες, 2003
Η εργασία αυτή ερευνά συστηματικά τα προβλήματα που τίθενται από τη δεδομένη πλέον, πλην ατυχήματος της τελευταίας στιγμής στη διακυβερνητική συνδιάσκεψη, ενσωμάτωση του...
Ξ. Γιαταγάνας, Η μακρά πορεία της συνταγματοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003
Η εργασία αυτή αποτελεί μία απόπειρα σύνθεσης της συζήτησης που διεξάγεται σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Δεν πρόκειται μόνο για καταγραφή και ανάλυση των προτάσεων που...
Α. Γκιζάρη, Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003
Αντικείμενο της μονογραφίας αποτελεί η ανάδειξη των νέων αντιλήψεων που κυριαρχούν στο δίκαιο περιβάλλοντος. Ειδικότερα, επισημαίνεται η «αλλαγή τακτικής» που παρατηρείται...
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Το ποινικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003
To έργο περιλαμβάνει μελέτες που έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν μια εντελώς νέα για τον χώρο του ποινικού δικαίου εξέλιξη η οποία προσδιορίζεται από τα ιδιαίτερα...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα