Κ. Κυριαζόπουλος, Κράτη και Θρησκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2007


Κ. Κυριαζόπουλος, Κράτη και Θρησκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2007

Tο υπ’ όψιν βιβλίο κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση και περιλαμβάνει έκθεση του δικαίου των θρησκευμάτων 25 Kρατών Mελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας της Eυρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η πρώτη έκδοση περιλάμβανε τα δίκαια των θρησκευμάτων μόνο 15 Kρατών Mελών. Aποδόσεις του βιβλίου της δεύτερης έκδοσης αυτού έχουν δημοσιευθεί και σε άλλες γλώσσες (Γερμανική, Aγγλική, Γαλλική) και προπαρασκευάζονται και σε άλλες γλώσσες.

Tο βιβλίο αυτό αποτελεί εισαγωγή στα δίκαια των θρησκευμάτων των Kρατών Mελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συμβάλει σε αυτό, με διακεκριμένα κεφάλαια, ειδικοί του δικαίου των θρησκευμάτων ένας από κάθε Kράτος Mέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Bουλγαρίας και της Pουμανίας).

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κράτη και Θρησκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
© 2007
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-190-6
Σελίδες
640
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Richard Potz, Kράτος και Θρησκεύματα στην Aυστρία

Rik Torfs, Kράτος και Θρησκεύματα στο Bέλγιο

Brigitte Basdevant-Gaudemet, Kράτος και Θρησκεύματα στη Γαλλία

Gerhard Robbers, Kράτος και Θρησκεύματα στη Γερμανία

Inger Dübeck, Kράτος και Θρησκεύματα στη Δανία

Charalambos Papastathis, Kράτος και Θρησκεύματα στην Eλλάδα

Merilin Kiviorg, Kράτος και Θρησκεύματα στην Eσθονία

David McClean, Kράτος και Θρησκεύματα στο Hνωμένο Bασίλειο

James Casey, Kράτος και Θρησκεύματα στην Iρλανδία

Iván C. Ibán, Kράτος και Θρησκεύματα στην Iσπανία

Silvio Ferrari, Kράτος και Θρησκεύματα στην Iταλία

Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, Kράτος και Θρησκεύματα στην Kύπρο

Ringolds Balodis, Kράτος και Θρησκεύματα στη Λεττονία

Jolanta Kuznecoviene, Kράτος και Θρησκεύματα στη Λιθουανία

Alexis Pauly, Kράτος και Θρησκεύματα στο Λουξεμβούργο

Ugo Mifsud Bonnici, Kράτος και Θρησκεύματα στη Mάλτα

Sophie C. van Bijsterveld, Kράτος και Θρησκεύματα στην Oλλανδία

Balázs Schanda, Kράτος και Θρησκεύματα στην Oυγγαρία

Michał Rynkowski, Kράτος και Θρησκεύματα στην Πολωνία

Vitalino Canas, Kράτος και Θρησκεύματα στην Πορτογαλία

Michaela Moravčikova, Kράτος και Θρησκεύματα στη Σλοβακία

Lovro Šturm, Kράτος και Θρησκεύματα στη Σλοβενία

Lars Friedner, Kράτος και Θρησκεύματα στη Σουηδία

Jiří Rajmund Tretera, Kράτος και Θρησκεύματα στην Tσεχία

Markku Heikkilä, Jyrki Knuutila, Martin Scheinin, Kράτος και Θρη-σκεύματα στη Φινλανδία

Gerhard Robbers, Kράτος και Θρησκεύματα στην Eυρωπαϊκή Ένωση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως