Σ. Αλεξιάδης, Ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική, 5η έκδ., 2006


Σ. Αλεξιάδης, Ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική, 5η έκδ., 2006

Η προηγούμενη Δ΄ έκδοση (2005) των «Κειμένων Αντεγκληματικής Πολιτικής» υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να περιληφθεί η Σύσταση No R (99) 19 «Διαμεσολάβηση σε Ποινικές Υποθέσεις», το κείμενο της οποίας περιήλθε στα χέρια μου μετά την κυκλοφορία της Γ΄ έκδοσης των Κειμένων (2001). Επρόκειτο δηλαδή για μια «συμπληρωματική» έκδοση. Ήδη, στην παρούσα Ε΄ έκδοση περιλαμβάνονται Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκαν κατά την εξαετία 2001-2006 και ειδικότερα πάνω σε θέματα όπως: «Γενικές αρχές προς καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος» (11/2001), «Η συνεργασία στην πρόληψη του εγκλήματος» (21/2003), «Η υπό όρους απόλυση - Απόλυση επί λόγω τιμής» (22/2003), «Η αντιμετώπιση από τις διοικήσεις των φυλακών των ισοβιτών και άλλων βαρυποινιτών κρατουμένων» (23/2003), «Οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες» (2/2006). Όπως εύκολα διαπιστώνει ο αναγνώστης πρόκειται για εντελώς επίκαιρα και εξαιρετικής σημασίας θέματα της ευρωπαϊκής αντεγκληματικής πολιτικής.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική
Κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής
© 2006
Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-445-120-0
Σελίδες
XVI + 484
Τιμή
€ 46,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Απόφαση (62) 2. Τα εκλεκτορικά, αστικά και κοινωνικά δικαιώματα των κρατουμένων

Απόφαση (65) 1. Η αναστολή της ποινής, η τοποθέτηση υπό επιτήρηση και άλλα μέτρα εναλλακτικά της φυλάκισης

Απόφαση (65) 11. Η προσωρινή κράτηση

Απόφαση (66) 18. Η συνεργασία στην εγκληματολογική έρευνα

Απόφαση (66) 25. Η βραχύχρονη μεταχείριση νεαρών εγκληματιών κάτω των 21 ετών

Απόφαση (66) 26. Το καθεστώς, η στρατολόγηση και η εκπαίδευση του σωφρονιστικού προσωπικού

Απόφαση (67) 5. Η έρευνα σε κρατούμενους από ατομική άποψη και στην κοινότητα της φυλακής

Απόφαση (67) 13. Ο τύπος και η προστασία της νεολαίας

Απόφαση (68) 24. Το καθεστώς, η επιλογή και η εκπαίδευση του προσωπικού των διευθυντικών βαθμίδων των σωφρονιστικών καταστημάτων

Απόφαση (68) 25. Η καθιέρωση απλουστευμένης διαδικασίας αναφορικά με ελαφρά τροχαία εγκλήματα

Απόφαση (69) 6. Ο κινηματογράφος και η προστασία της νεολαίας

Απόφαση (70) 1. Η πρακτική οργάνωση των μέτρων για την επίβλεψη και την κατοπινή μέριμνα των εγκληματιών που καταδικάστηκαν υπό όρους ή απολύθηκαν υπό όρους

Απόφαση (70) 13. Η αφανής εγκληματικότητα

Απόφαση (70) 23. Η αεροπειρατεία

Απόφαση (71) 28. Η στέρηση του δικαιώματος οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος

Απόφαση (71) 43. Η πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα

Απόφαση (73) 5. Οι Βασικοί Ελάχιστοι Κανόνες για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων

Απόφαση (73) 6. Οι ποινικές πλευρές της κατάχρησης ναρκωτικών

Απόφαση (73) 7. Η καταστολή των τροχαίων εγκλημάτων που τελούνται κατά την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος

Απόφαση (73) 17. Η βραχύχρονη μεταχείριση των ενηλίκων εγκληματιών

Απόφαση (73) 24. Η εργασία με κρατούμενους σε ομάδες και σε ελευθερία στην κοινότητα

Απόφαση (73) 25. Οι μέθοδοι πρόγνωσης των τάσεων της εγκληματικότητας

Απόφαση (74) 3. Η διεθνής τρομοκρατία

Απόφαση (75) 3. Οι νομικές και διοικητικές πλευρές της εγκληματικότητας μεταξύ μεταναστών εργατών

Απόφαση (75) 11. Τα κριτήρια που διέπουν τη διαδικασία που διεξάγεται ερήμην του κατηγορουμένου

Απόφαση (75) 12. Η πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Έκδοση

Απόφαση (75) 24. Η τιμώρηση της ανθρωποκτονίας και της σωματικής βλάβης που τελέστηκαν από αμέλεια κατά την οδική κυκλοφορία

Απόφαση (75) 25. Η σωφρονιστική εργασία

Απόφαση (76) 2. Η μεταχείριση των κρατουμένων με μακρόχρονες ποινές

Απόφαση (76) 10. Αναφορικά με ορισμένα ποινικά μέτρα υποκατάστασης της στερητικής της ελευθερίας ποινής

Απόφαση (76) 38. Η έρευνα της κατάχρησης ναρκωτικών

Απόφαση (77) 27. Η αποζημίωση των θυμάτων του εγκλήματος

Απόφαση (77) 28. Η συμβολή του ποινικού δικαίου στην προστασία του περιβάλλοντος

Απόφαση (77) 29. Το έγκλημα της φυγής μετά από τροχαίο συμβάν

Απόφαση (77) 36. Η πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα

Απόφαση (78) 42. Η πρόληψη της χωρίς τη θέληση του δικαιούχου χρησιμοποίησης μηχανοκίνητου οχήματος

Απόφαση (78) 43. Επιφυλάξεις διατυπωμένες σε ορισμένες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Έκδοση

Απόφαση (78) 62. Η εγκληματικότητα των νέων και οι κοινωνικές αλλαγές

Σύσταση (79) 12. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Μεταφορά Διαδικαστικών Πράξεων σε Ποινικές Υποθέσεις

Σύσταση (79) 13. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διεθνή Ισχύ των Ποινικών Αποφάσεων

Σύσταση (79) 14. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Επιτήρηση των Εγκληματιών που καταδικάστηκαν υπό Όρους ή Απολύθηκαν υπό Όρους

Σύσταση (79) 15. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Καταστολή των Τροχαίων Εγκλημάτων

Σύσταση (80) 7. Η πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Έκδοση

Σύσταση (80) 8. Η πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα

Σύσταση (80) 9. Η έκδοση προς Κράτη μη Μέρη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σύσταση (80) 10. Τα μέτρα κατά της μεταφοράς και της διαφύλαξης κεφαλαίων με εγκληματική προέλευση

Σύσταση (80) 11. Η κράτηση κατά τη διάρκεια της δίκης

Σύσταση (81) 12. Η οικονομική εγκληματικότητα

Σύσταση (82) 1. Η διεθνής συνεργασία στη δίωξη και τιμωρία των πράξεων τρομοκρατίας

Σύσταση (82) 14. Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις απαγωγής με αξίωση λύτρων

Σύσταση (82) 15. Ο ρόλος του ποινικού δικαίου στην προστασία του καταναλωτή

Σύσταση (82) 16. Οι άδειες των κρατουμένων

Σύσταση (82) 17. Η φύλαξη και μεταχείριση των επικίνδυνων κρατουμένων

Σύσταση (83) 7. Η συμμετοχή του κοινού στην αντεγκληματική πολιτική

Σύσταση (83) 12. Η προσωπική ασφάλεια των μαρτύρων κατά την εφαρμογή του Άρθρου 12.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα

Σύσταση (84) 10. Το ποινικό μητρώο και η επανένταξη των καταδικασθέντων προσώπων

Σύσταση (84) 11. Η ενημέρωση για τη Σύμβαση για τη Μεταφορά των Καταδίκων

Σύσταση (84) 12. Οι αλλοδαποί κρατούμενοι

Σύσταση (85) 4. Η βία στην οικογένεια

Σύσταση (85) 10. Η πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα αναφορικά με δικαστικές εντολές για παρεμβολή σε τηλεπικοινωνίες

Σύσταση (85) 11. Η θέση του θύματος στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και της ποινικής διαδικασίας

Σύσταση (86) 12. Μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του υπερβολικού φόρτου των δικαστηρίων

Σύσταση (86) 13. Η πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Έκδοση αναφορικά με την κράτηση όσο εκκρεμεί η έκδοση

Σύσταση (87) 1. Η ευρωπαϊκή διακρατική συνεργασία σε ποινικά θέματα

Σύσταση (87) 3. Οι Ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες

Σύσταση (87) 15. Η χρήση προσωπικών στοιχείων στον αστυνομικό τομέα

Σύσταση (87) 18. Η απλούστευση της ποινικής δικαιοσύνης

Σύσταση (87) 19. Η οργάνωση της πρόληψης του εγκλήματος

Σύσταση (87) 20. Οι κοινωνικές αντιδράσεις στην εγκληματικότητα των ανηλίκων

Σύσταση (87) 21. Η βοήθεια προς τα θύματα και η πρόληψη της θυματοποίησης

Σύσταση (88) 6. Οι κοινωνικές αντιδράσεις στην εγκληματικότητα μεταξύ νεαρών ατόμων οικογενειών μεταναστών

Σύσταση (88) 18. Ποινική ευθύνη των επιχειρήσεων που έχουν νομική προσωπικότητα για εγκλήματα που τελούνται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους

Σύσταση (89) 9. Εγκληματικότητα και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Σύσταση (89) 12. Η εκπαίδευση στη φυλακή

Σύσταση (91) 11. Η σεξουαλική εκμετάλλευση, η πορνογραφία και η πορνεία των παιδιών και των εφήβων καθώς και η εμπορία τούτων

Σύσταση (91) 12. Η σύσταση και λειτουργία διαιτητικών δικαστηρίων κατά το Άρθρο 42, παρ. 2, της Σύμβασης της 8 Νοεμβρίου 1990 για το Ξέπλυμα, την Έρευνα, την Κατάσχεση και τη Δήμευση των Προϊόντων Εγκλήματος

Σύσταση (92) 1. Η χρήση της ανάλυσης του Ντεοξυριβονουκλεϊκού Οξέως (DNA) στο πλαίσιο του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης

Σύσταση (92) 16. Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τις κυρώσεις και τα μέτρα που εκτελούνται στην κοινότητα

Σύσταση (92) 17. Η σταθερότητα κατά τον προσδιορισμό των ποινών

Σύσταση (92) 18. Η πρακτική εφαρμογή της Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων

Σύσταση (93) 6. Σωφρονιστικές και εγκληματολογικές όψεις του ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών περιλαμβανομένου του Aids

Σύσταση (95) 12. Η διαχείριση της ποινικής δικαιοσύνης

Σύσταση (96) 8. Αντεγκληματική πολιτική στην Ευρώπη σε μια εποχή αλλαγής

Σύσταση (97) 12. Το προσωπικό το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των κυρώσεων και μέτρων

Σύσταση (97) 13. Ο εκφοβισμός των μαρτύρων και τα δικαιώματα της υπεράσπισης

Σύσταση (98) 7. Οι ηθικές και οργανωτικές όψεις της ιατρικής μέριμνας στις φυλακές

Σύσταση (99) 19. Διαμεσολάβηση σε Ποινικές Υποθέσεις

Σύσταση (99) 22. Υπερκορεσμός των φυλακών και πληθωρισμός του πληθυσμού των φυλακών

Σύσταση (2000) 20. Ο ρόλος της έγκαιρης ψυχολογικής παρέμβασης στην πρόληψη της εγκληματικότητας

Σύσταση (2000) 22. Η βελτίωση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανόνων για τις κυρώσεις και τα μέτρα που εκτελούνται στην κοινότητα

Σύσταση (2001) 11. Γενικές αρχές προς καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Σύσταση (2003) 21. Η συνεργασία στην πρόληψη του εγκλήματος

Σύσταση (2003) 22. Η υπό όρους απόλυση (απόλυση επί λόγω τιμής)

Σύσταση (2003) 23. Η αντιμετώπιση από τις διοικήσεις των φυλακών των ισοβιτών και άλλων βαρυποινιτών κρατουμένων

Σύσταση (2006) 2. Οι Ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες

Ευρετήριο ύλης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Τσιγκρής, Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών (θεσμική προστασία), 2024
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, ανάλυση και κριτική του συνόλου των θεσμών για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως