Ευρωπαϊκό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 101 έως 110 από 110
Ε. Σαχπεκίδου/Π. Στάγκος, Δίκαιο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόμ. 1, 2000
Ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με τα νέα δεδομένα, που προέκυψαν από την αναθεώρηση της Συνθήκης του Άμστερνταμ (1997/1999), κυκλοφορεί το βιβλίο των Π. Ν. Στάγκου και Ε. Ρ....
Π. Στάγκος, Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων, 1997
Σειρά: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #7
Συλλογή όλων των διεθνών νομικών κειμένων που διέπουν τις διεθνείς άμεσες επενδύσεις και έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη χώρα μας. Οι διμερείς συμφωνίες προαγωγής και...
Ε. Σαχπεκίδου, Το δικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε κίνηση τους μηχανισμούς μιας ακόμη στενότερης συνεργασίας των λαών της Ευρώπης προωθώντας τόσο την οικονομική και...
Π. Στάγκος, Η χρηματοδοτική και εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στα Βαλκάνια, 1993
Σειρά: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #5
Το βιβλίο αυτό συμβάλλει στην κατανόηση ενός φαινομένου το οποίο, μέχρι στιγμής, δεν έχει με προσοχή και συστηματικότητα αντιμετωπισθεί από τους υπεύθυνους -ιδιώτες και...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα