Ε. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, 2003


Ε. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, 2003

Η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα φέρνει την Ευρώπη αντιμέτωπη με το ερώτημα της ίδιας της φύσης της. Όχι με το τυπικό ερώτημα, εάν θα έχει ή δεν θα έχει νομική προσωπικότητα, αλλά, στη μακρά ιστορική προοπτική, ποια σχέση έχει το ευρωπαϊκό φαινόμενο με αυτό που λέγεται κρατικό φαινόμενο, εάν το μέλλον της Ευρώπης είναι να γίνει ένα «μεγάλο Ευρωπαϊκό κράτος» ή αν η Ευρώπη ούτως ή άλλως – και μέσα από την ομοσπονδιακή της προοπτική – θα παραμείνει πάντα κάτι διαφορετικό από ένα «μεγάλο κράτος», θα είναι μια ήπειρος. Μια ήπειρος που λειτουργεί ως ενιαία αγορά, ως χώρος πολιτισμού, ως χώρος συνταγματικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών κατακτήσεων.

Στο βιβλίο του «Η Πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος» ο Ευάγγελος Βενιζέλος συζητά όλα αυτά τα «υπαρξιακά» θέματα για το μέλλον της Ευρώπης, εκθέτοντας παράλληλα και τις σκέψεις του για την ελληνική στρατηγική στη διαπραγμάτευση για την κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Πρόκειται για ένα βιβλίο που δεν ενδιαφέρει μόνο το νομικό και πολιτικό κόσμο, αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις ζυμώσεις που συντελούνται γύρω από τα θέματα αυτά, διότι αφορούν άμεσα και τα δικαιώματα και συμφέροντά τους ως Ευρωπαίων πολιτών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος
© 2003
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-769-8
Σελίδες
146
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Ι. Εισαγωγή: Η Ελλάδα και το «Ευρωπαϊκό Ζήτημα»

ΙΙ.Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ως «Διακυβερνητικό» Σύνταγμα και τα πολιτικά ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α.Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 – Ένα πολιτικό προοίμιο

Β.Η επικαιρότητα της μορφής «σύνταγμα»

Γ.Η «ευρωπαϊκή ευρυχωρία» του ελληνικού Συντάγματος

Δ.Οι μεγάλοι συμβολισμοί της έννοιας «σύνταγμα» και η αντοχή της στη μετανεωτερική εποχή

Ε.Ο ευρωπαϊκός συνταγματικός χώρος: από

ένα «διάσπαρτο» σε ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα;

ΣΤ.Μπορεί να υπάρξει μία πρωτογενής ευρωπαϊκή συντακτική διαδικασία;

Ζ.Οι επιτπώσεις από την εισαγωγή της μορφής «σύνταγμα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η.Η σημασία της συζήτησης για το «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα»

ΙΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ως βάση ενός νέου πολιτικού πολιτισμού: Αμηχανίες και δυνατότητες

Α.Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης

Β.Ο πολιτικός πολιτισμός της Ένωσης και ο πολιτικός πολιτισμός των Κρατώνμελών – Μια αντιφατική σχέση

IV.Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ως πρόκληση για τη συνταγματική θεωρία

Α.Ένα νέο πεδίο για το συνταγματικό φαινόμενο

Β.Η αντίστροφη λειτουργία: Η συνταγματική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρίσμα επαναξιολόγησης της συνταγματικής οργάνωσης των Κρατώνμελών

V.Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και το θρησκευτικό φαινόμενο

Α. Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή ταυτότητα

Β. Ο Ευρωπαϊκός Συνταγματικός Πολιτισμός και η Χριστιανική επιρροή

Γ. Το θρησκευτικό φαινόμενο στο κοινοτικό κεκτημένο

Δ. Η οπτική γωνία των Ευρωπαϊκών Ορθοδόξων εκκλησιών

Ε. Το προτεινόμενο θεσμικό σχήμα

Πηγές

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Γεράσιμος, Η σχέση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, 2022
Η έννοια της ευρωπαϊκής συνταγματικής ταυτότητας με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ