Εμπορικό Δίκαιο / Ηλεκτρονικό Εμπόριο


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 12
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
T. Kosmides, Fernabsatzverträge und E-Commerce-Verträge, 2018
Die vorliegende Monografie, die im Rahmen der Forschungstätigkeit des Autors am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München entstanden ist und u.a. durch...
Ε. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2η έκδ., 2010
Η δεύτερη έκδοση του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου φιλοδοξεί να καταδείξει τους κινδύνους, με τους οποίους είναι συνδεδεμένες οι συνεχείς εξελίξεις της ψηφιακής...
Ε. Παπακωνσταντίνου, Δίκαιο πληροφορικής, 2010
Σε μια κατάλληλη στιγμή για τα Ελληνικά δεδομένα παρουσιάζεται η δεύτερη έκδοση από το συγγραφικό πόνημα του νέου επιστήμονα Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, που με επιστημονική...
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου - Επιτομή, 2009
Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #1
Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία έτη, ανάπτυξη που όμως φέρνει αντιμέτωπο το δίκαιο με πολλά, καινοφανή και ενίοτε, δυσεπίλυτα ζητήματα. Η...
Κ. Καραδημητρίου, Η ηλεκτρονική υπογραφή, 2008
Το βιβλίο περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή σχετική με τη δημιουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), του Διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των συνακόλουθων...
Ε. Τζίβα, Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων, 2007
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #32
Το παρόν βιβλίο επιχειρεί προσέγγιση σε ένα φαινόμενο υπαρκτό, πλην όμως νομοθετικώς αρρύθμιστο στις περισσότερες χώρες του κόσμου, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τη Ν. Ζηλανδία και...
Ι. Λιναρίτης, Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, 2005
Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα, διερευνά κρίσιμες πτυχές των συμβάσεων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (δηλαδή κατεξοχήν των...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα