Εμπορικό Δίκαιο / Δίκαιο Ανταγωνισμού & Προστασίας Καταναλωτή


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 44
Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, 7η έκδ., 2015
Η ένταξη εμπορικών πρακτικών στο χώρο του «αθεμίτου», σύμφωνα με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ και τα άρθρα 9α-9θ ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, επέβαλαν τη...
Χ. Απαλαγάκη/Ε. Ασημακοπούλου/Α. Βεζυρτζή..., Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, 2014
Η  Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, όρισε ως θέμα του 38ου Πανελληνίου Συνεδρίου της, που οργάνωσε σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών και πραγματοποίησε στις 5 έως 8...
Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Δίκαιο του καταναλωτή, 2014
Αφορμή για τη συγγραφή της ανά χείρας έκδοσης αποτέλεσαν οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια, ιδίως με το Ν....
Γ. Δέλλιος, Γενικοί Όροι Συναλλαγών - 2η έκδοση, 2013
Στα είκοσι σχεδόν χρόνια εφαρμογής του νόμου για την προστασία των καταναλωτών υπήρξε μια εκρηκτική αύξηση της συναφούς νομολογίας και βιβλιογραφίας, κυρίως σε σχέση με τον...
Ν. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, 2013
Η αρχή της προστασίας του καταναλωτή ανάγεται στην αρχή της προστασίας του ασθενέστερου, που αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της καλής πίστεως. Ο αντίστοιχος όμως...
Ν. Ζευγώλης, Κάθετες συμφωνίες & Ανταγωνισμός, 2012
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το επίκαιρο, ανεξάντλητο και εξαιρετικά ενδιαφέρον τόσο για την ελληνική όσο και για την ευρωπαϊκή έννομη τάξη θέμα των κάθετων συμφωνιών...
Γ. Νικολόπουλος, Δίκαιο αποδείξεως, 2η έκδ., 2011
Η θέσπιση του ν. 3994/2011, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις απτόμενες και των περί αποδείξεως διατάξεων, αλλά και η ανάγκη παρουσιάσεως της θεωρητικής και νομολογιακής...
Α. Δεσποτίδου, Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, 2009
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #37
Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (λ.χ. τραπεζικών, επενδυτικών ή ασφαλιστικών) από απόσταση, δηλαδή με τη χρήση διαφόρων μέσων τηλεπικοινωνίας, γνωρίζει μεγάλη άνθηση...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα