Ν. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, 2013


Ν. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, 2013 Συμπλήρωμα με τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 4161/2013

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων
Συμπλήρωμα (Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4161/2013)
© 2013
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-992-6
Σελίδες
46
Τιμή
€ 7,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Βασικές κατευθύνσεις του Ν. 4161/2013

ΙΙΙ. Συνοπτική περιγραφή της νέας διαδικασίας

IV. Η νέα διαδικασία της ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

1. Η παράδοση στον οφειλέτη από τα πιστωτικά ιδρύματα αναλυτικής καταστάσεως των οφειλών του, με έγγραφη ενημέρωσή του για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσεως

2. Προδικασία για την κατάθεση της αιτήσεως – Κατάργηση του σταδίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού – Προαιρετική προσφυγή των μερών σε διαμεσολάβηση

3. Υποχρεωτικός διορισμός αντικλήτου

4. Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου – Επίδοση της αιτήσεως - Προσκόμιση εγγράφων

5. Ο οφειλέτης και οι δανειστές ως διάδικοι στη δίκη για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

6. Ο υποχρεωτικός ορισμός της ημέρα επικυρώσεως μετά από δύο μήνες – Το μη επιτρεπτό της λήψεως καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη καθώς και της μεταβολής της πραγματικής και νομικής καταστάσεως της περιουσίας του μέχρι την ημέρα της επικυρώσεως

7. Η υποχρέωση του οφειλέτη να προβαίνει σε καταβολές από την κατάθεση της αιτήσεως

8. Προδικαστικός συμβιβασμός – Προληπτικά μέτρα

9. Αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως

10. Δυνατότητα συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς έως την ημερομηνία συζητήσεως της αιτήσεως

11. Η απόφαση επί της αιτήσεως

12. Ζητήματα αναγκαστικής εκτελέσεως – Η υπεγγυότητα της κύριας κατοικίας του οφειλέτη

13. Έκπτωση του οφειλέτη

14. Εγγυητής και συνοφειλέτης

15. Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....