Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Διαιτησία


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 21 από 21
Α. Καΐσης, Διεθνής εμπορική διαιτησία και Σύμβαση των Βρυξελλών, 1995
  Αν και η διεθνής εμπορική διαιτησία έχει πανθομολογούμενα αναμφισβήτητη σπουδαιότητα για την προώθηση του διεθνούς και ενδοκοινοτικού εμπορίου, ώστε το ενδιαφέρον για την...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα