Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Διαιτησία


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 24
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών
Δ. Μπαμπινιώτης, Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, 2022
Πλήρης θεωρητική ανάπτυξη των ερμηνευτικών ζητημάτων από την εφαρμογή του άρθρου IV και ανάλυση των πρακτικών συνεπειών
Ε. Βασιλακάκης, Μελέτες Διαιτησίας, 2021
Μια σύνθεση μελετών για κρίσιμα ζητήματα στο δίκαιο της διαιτησίας
Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021
Σειρά: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #5
Ενδελεχής προσέγγιση κρίσιμων ζητημάτων που ανακύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ και χρήζουν καθοδήγησης
Ε. Τροβά, Η διαιτησία των επιμελητηρίων, 2021
Ένα μοναδικό βοήθημα με ευπρόσιτες απαντήσεις σε κάθε ζήτημα σχετικό με τη διαιτησία των επιμελητηρίων
Κ. Καλαβρός, Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας, 2020
Στη διεθνή διαιτησία οι κανόνες σύγκρουσης είναι διαρκώς παρόντες από την υπαγωγή μίας διαφοράς στη διαιτησία, την εξέλιξη της διαιτητικής διαδικασίας, την κατ’ ουσίαν...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα