Α. Κουτσουράδης, Διεθνές οικογενειακό δίκαιο, 2006


Α. Κουτσουράδης, Διεθνές οικογενειακό δίκαιο, 2006

Η αντίληψη ότι το οικογενειακό δίκαιο χρωματίζεται από έναν εθνικό χαρακτήρα και ότι συνεπώς ο εσωτερικός νομοθέτης, μόνος αποκλειστικά, θα πρέπει να νομοθετεί με βάση τις εγχώριες ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και ηθικές αξίες, ελέγχεται πια διεθνώς ως παρωχημένη.

Σε παλαιότερες εποχές οι εθνικές ιδιομορφίες, που συντηρούνταν από την έλλειψη ή δυσχέρεια επικοινωνιών των προσώπων και κυκλοφορίας των ιδίων και των πληροφοριών, συνέτειναν στη διαμόρφωση ενός περιχαρακωμένου «εθνικού» οικογενειακού δικαίου. Τα δεδομένα όμως εκείνα έχουν πια διαφοροποιηθεί. Η αυξανόμενη διαρκώς κινητικότητα των προσώπων, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου, που προκύπτουν από διαθέσιμους δείκτες της λεγόμενης διασυνοριακής οικογενειακής ζωής (cross-border family life), όπου στο 15% των γάμων στην Ε.Ε. ο καθένας από τους συζύγους έχει διαφορετική ιθαγένεια. Αν αναλογιστεί κανείς επιπρόσθετα και τις περιπτώσεις πολιτών (ιδίως παιδιών) με διπλή ή πολλαπλή ιθαγένεια, τότε η εθνική πολυχρωμία στο πεδίο των οικογενειακών έννομων σχέσεων είναι πια γεγονός και η παράλληλη ύπαρξη εθνικών ισχυουσών ρυθμίσεων αφενός αναδεικνύει την ανάγκη της εκ των άνω επιβαλλόμενης (μέσω διεθνούς συμβάσεως ή κανόνα του δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου) ομοιομορφοποίησης ή εναρμόνισης εθνικών ρυθμίσεων, ενώ αφετέρου δεν αποκλείει τον (αμοιβαίο συχνά) επηρεασμό των εθνικών νομοθετών.

Με τον ανά χείρας τόμο προσφέρεται η δυνατότητα στον Έλληνα νομικό, μια που και η χώρα μας έχει συμμετοχή στη διασυνοριακή οικογενειακή ζωή, να αντλήσει τις απαραίτητες, κατά περίπτωση, πληροφορίες από ένα υπαρκτό υπερεθνικό (διεθνές) οικογενειακό δίκαιο, που ισχύει παράλληλα με το εσωτερικό μας δίκαιο και φυσικά υπερισχύει.

Η νομοθετική ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο αυτό και αποτελείται από 50 και πλέον κείμενα, αφού εντοπίστηκε, και αξιολογήθηκε κριτικά, για τη συνολική δημοσίευσή της, έχει ταξινομηθεί, προκειμένου να διευκολύνει το έργο του ενασχολούμενου με πρόβλημα που ανάγεται στην ύλη του οικογενειακού δικαίου και που εμφανίζει στοιχεία Διεθνικότητας, σε πέντε ενότητες: Ουσιαστικό δίκαιο, Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Διεθνές δικονομικό δίκαιο, Δικαστική αρωγή και συνεργασία σε θέματα κυρίως οικογενειακού δικαίου, και, τέλος, Διακρατικές συμβάσεις σε θέματα οικογενειακού και γενικότερα ιδιωτικού δικαίου (όπου αναγκαστικά έγινε επιλογή, λόγω της πληθώρας τους).

Στην αρχή υπάρχει λεπτομερής πίνακας περιεχομένων, ενώ στο τέλος παρατίθεται αλφαβητικό λημματικό ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διεθνές οικογενειακό δίκαιο
Συλλογή νομοθετικών κειμένων
© 2006
Συνεργάτες
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-068-9
Σελίδες
603
Τιμή
€ 64,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2023
Συστηματική ανάλυση της παρένθετης μητρότητας υπό το ελληνικό νομικό πλαίσιο με εγκληματολογικές προεκτάσεις απαραίτητες για τους νομικούς της πράξης
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων