Ελληνικά English
| | | |

Books


Ν. Σιάμκουρης, Πρακτική αστικών υποθέσεων, τόμ. 2, 2005

Edition info

Title
Πρακτική αστικών υποθέσεων
Δικαστικές και εξώδικες πράξεις και ενέργειες του ΑΚ και του ΚΠολΔ
© 2005
Editors
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-301-960-7
Pages
XXIV + 750
Price
€ 88.00
In stock

Ν. Σιάμκουρης, Πρακτική αστικών υποθέσεων, τόμ. 2, 2005


Ν. Σιάμκουρης, Πρακτική αστικών υποθέσεων, τόμ. 2, 2005

Έξι χρόνια μετά την επιτυχημένη έκδοση της «Πρακτικής των αστικών υποθέσεων», ενός έργου που έλειπε από το χώρο των ειδικών εκδόσεων που ασχολούνται με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του Α.Κ. και του Κ.Πολ.Δ., ήταν αναγκαία η έκδοση του δεύτερου μέρους, με το οποίο ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος θεμάτων. Ο τόμος του νέου έργου με τον τίτλο «Πρακτική των αστικών υποθέσεων ΙΙ», που μόλις κυκλοφόρησε, περιλαμβάνει 22 νέα θέματα, 113 καινούργια υποδείγματα, απόλυτα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις, αποτελώντας έτσι το απαραίτητο βοήθημα κάθε μάχιμου δικηγόρου.

Ειδικότερα, η ύλη του νέου έργου κατανέμεται σε τρία μέρη, με διαφορετική το καθένα δομή και οργάνωση:

Έτσι, το Πρώτο μέρος διαπραγματεύεται, με αλφαβητική σειρά, τα περισσότερα θέματα του αστικού δικαίου, με την παράθεση μικρών εισαγωγικών κεφαλαίων, της κυριότερης νομολογίας των τελευταίων ετών, καθώς και των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση υποδειγμάτων.

Στο Δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται υποδείγματα των κυριοτέρων διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών και ενδίκων βοηθημάτων του Κ.Πολ.Δ. Τέλος, το Τρίτο μέρος περιέχει υποδείγματα ιδιωτικών συμφωνητικών και εξωδίκων εγγράφων.

Το έργο χαρακτηρίζεται από χρηστικότητα με συχνές παραπομπές και διασταυρώσεις, ώστε η ύλη του να είναι εύκολα προσβάσιμη στον αναγνώστη. Είναι πρακτικό, καθώς με την παράθεση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων στα οποία πρέπει να απευθύνεται ένα δικόγραφο, της επιβαλλόμενης κάθε φορά διαδικασίας εκδίκασης και των διατάξεων των νόμων από τις οποίες αυτές απορρέουν, το έργο του δικηγόρου διευκολύνεται και απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό.

Επάξια, λοιπόν, το έργο έρχεται να δικαιώσει την επιτυχία της «Πρακτικής των αστικών υποθέσεων» και διεκδικεί μία θέση στη βιβλιοθήκη του μαχόμενου δικηγόρου, αλλά και κάθε άλλου που ενδιαφέρεται για την εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική των κυριοτέρων διατάξεων του ουσιαστικού και δικονομικού αστικού δικαίου.

Edition info

Title
Πρακτική αστικών υποθέσεων
Δικαστικές και εξώδικες πράξεις και ενέργειες του ΑΚ και του ΚΠολΔ
© 2005
Editors
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-301-960-7
Pages
XXIV + 750
Price
€ 88.00
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account