Κ. Παπαδημητρίου/Κ. Ρέμελης/Α. Σινανιώτη-Μαρούδη..., Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019


Κ. Παπαδημητρίου/Κ. Ρέμελης/Α. Σινανιώτη-Μαρούδη..., Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019

Το θέμα του ΚΒ’ Επιστημονικού Συμποσίου, κοινή προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η ανάγκη του Δικαίου ως επιστήμη, να ακολουθεί, να παρακολουθεί και να περιβάλλει με τρόπο προστατευτικό την εξέλιξη των επιστημών αυξάνεται ταχύτατα, διότι ταχύτατες είναι και οι αλλαγές στη σύγχρονη πραγματικότητα. Το δίκαιο, βρίσκεται σε μια διαρκή διάδραση μέσα από την οποία εξελίσσεται, χαράσσοντας νέα περιγράμματα προστασίας για την κοινωνία, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική εξέλιξη εν γένει.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι συνυφασμένες με τη δομή και λειτουργία των κοινωνιών. Η χρήση τους απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση όσον αφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Περαιτέρω, η ηθική, είτε ως δεοντολογία είτε ως παραδοσιακά εγκαθιδρυμένες αρχές, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να αποφεύγεται η διάσταση ανάμεσα στις θεωρήσεις του δικαίου, των τεχνολογιών και της κοινωνίας. Η ορθή οριοθέτηση και χρήση, τα εργαλεία παρέμβασης (άμεσα ή έμμεσα), ο περιορισμός της πολυνομίας ή της κακονομίας, ο σεβασμός στα συνταγματικά κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης (προκειμένου να παραχθεί επαρκής νομολογία – παράγωγο δίκαιο), αποτελούν εχέγγυα για την εξελικτική πορεία του δικαίου σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Table of contents   +

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Κορνηλία Δελούκα-Ιγγλέση, Καλωσόρισμα

Άγγελος Κότιος, Χαιρετισμός

Μιχαήλ Σφακιανάκης, Χαιρετισμός

Αθανάσιος Κουρεμένος, Χαιρετισμός

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Χαιρετισμός και κήρυξη ενάρξεως των εργασιών του Συμποσίου ΔΙΚΑΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Εργατικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες

Κωνσταντίνος Ρέμελης, Ηλεκτρονική Δημόσια Σύμβαση και Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων: Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Απλοποίησης, της Δημοσιότητας και της Διαφάνειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Χρυσούλα Τσενέ, Η χρήση ψηφιακών μέσων στο εταιρικό δίκαιο - νομοθετικές εξελίξεις στη σύσταση των εταιριών

Άννα Λιγωμένου, Λάμπρος Π. Μπαμπαλιούτας, Αναστασία Κωνσταντινίδου, Οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΒΡΑΔΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Πρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου, Νομικά ζητήματα από την τεχνητή νοημοσύνη

Eυγενία Δακορώνια, Αστική Ευθύνη και Νέες Τεχνολογίες

Απόστολος Δ. Τασίκας, Άρση από Τρίτο της Προσβολής Προσωπικότητας (σε Ευθύνη από Προσβλητικό Περιεχόμενο Αναρτήσεων στο Διαδίκτυο)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Άννα Λιγωμένου

Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ακρίτας Καϊδατζής, Καλή νομοθέτηση και τεχνολογία

Κωνσταντίνος Ροντογιάννης, Η χρήση νέων τεχνολογιών στην απονομή της Δικαιοσύνης

Ευτυχία Κωνσταντάκου, Η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας στη νομολογία του ΔΕΕ

Αντωνία-Ευανθία Βασιλοπούλου, Η ηλεκτρονική δικονομία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Επίκαιρα ζητήματα ηλεκτρονικής απόδειξης

Γεωργία Μάρθα Γκότση, Νευροδίκαιο: Οι Νευροεπιστήμες στα ποινικά δικαστήρια

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη

Καθηγήτρια Παν/μίου Πειραιώς

Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Οι μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ο έλεγχος τους στο σύγχρονο Κράτος Δικαίου

Ελένη Λευθεριώτου, Οι Προκλήσεις της Ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης για το Νομοθέτη και το Δικαστή

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, Έξυπνα σύμβολαια (smart contracts) και ελευθερία των συμβάσεων

Κωνσταντίνος Ρόκας, Το μέλλον του Δικηγορικού επαγγέλματος: Χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων για Παροχή νομικών Υπηρεσιών

Ελένη Τζούλια, Προστασία προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης μέσω του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και των ευρεσιτεχνιών: προβληματισμοί

Χαράλαμπος Κότιος, Μεταξύ δικαίου, οικονομίας και τεχνολογίας:

Η περίπτωση της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ελίζα Αλεξανδρίδου

Ομ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Έφη Τζίβα, Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων Νομοθετικό πλαίσιο – Νομολογιακές προσεγγίσεις – Προβληματισμοί

Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ως παράγοντας ανάπτυξης, αλλά και ανάσχεσης της τεχνολογικής προόδου

Αιμιλία Παπάζογλου-Μητροπούλου, Ευγενία Παναγιωτακοπούλου, Εφαρμογή μορφών Ηλεκτρονικής Διοίκησης στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

ΒΡΑΔΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρονίκη Θεοτοκάτου

Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Λάμπρος Κοτσίρης, Δικηγόρος και Τεχνολογία

Αθανάσιος Κουρεμένος, Δίκαιο, Τεχνολογία & Καινοτομία – Ένα Ιστορικό Πλαίσιο

Ιωάννης Σώρρος, Η Συμβολή της Τεχνολογίας στη Διαμόρφωση Φορολογικής Πολιτικής

Γιώργος Ν. Γιαννόπουλος, Η εμπειρία από τη συμμόρφωση οργανισμών και επιχειρήσεων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Κατερίνα Σαββαΐδου, Η επίδραση της τεχνολογίας στην φορολογία

Ιωάννης Κίτσος, Οι Συμβάσεις Παραχώρησης Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην Πρόσφατη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κορνηλία Δελούκα-Ιγγλέση, Συμπεράσματα

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Λ. Μήτρου/Γ. Μανιάτης, Η προστασία των γενετικών δεδομένων, 2008
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #15
Στον τόμο αυτόν περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του Ομότιμου Καθηγητή Γ. Μανιάτη και της Επίκουρης Καθηγήτριας Λ. Μήτρου που παρουσιάστηκαν σε επιστημονική Ημερίδα τον Απρίλιο...
Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2024
Ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας