Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018


Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Jean Monnet, «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

Αποτέλεσμα του Προγράμματος συνιστά και η παρούσα τρίτομη συλλογική έκδοση που πραγματεύεται κρίσιμα τρέχοντα ζητήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διάστασης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στον παρόντα δεύτερο τόμο με τίτλο «Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη: Αναζητώντας δίκαιες ισορροπίες» τίθενται προβληματικές και διερευνώνται ζητήματα σχετικά με το άσυλο, την αρχή της αλληλεγγύης, τους ασυνόδευτους ανηλίκους καθώς και τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες ενώ σε ένα δεύτερο μέρος συζητούνται ζητήματα σχετικά με σύνορα και μετανάστευση.

Edition info

Title
Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη
Αναζητώντας δίκαιες ισορροπίες
© 2018
Editors
Authors
Series
ISBN
978-960-568-873-8
Pages
VIII + 272
Price
€ 46.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Εισαγωγή: Η έννοια και η λειτουργία του θεσμού του ασύλου

Παρασκευή Νάσκου-Περράκη

Μέρος Α΄

Άσυλο στην Ευρώπη

Asylum after 2015: The impact of the refugee crisis on EU and Greek asylum policies

Ioannis F. Papageorgiou

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των προσφύγων στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Άννα-Μαρία Κώνστα

Απόρριψη αίτησης ασύλου λόγω συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση

Βιργινία Τζώρτζη

«Cities of Refugees» - Welcoming and Integrating: How should the establishment of a Common European Asylum System contribute to the policies applied by EU member states?

Athina Arvaniti

Υπεύθυνο κράτος και ασυνόδευτοι ανήλικοι

Βασιλική Μαζιώτη

Η αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών στο πεδίου του ασύλου, της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων (άρθρο 80 της ΣΛΕΕ)

Όλγα-Μαρία Τσιούτρα

Common European Asylum System Reform: Main issues and challenges

Chryssi Tsirogianni

Παραβιάζεται η ΕΣΔΑ από τις επανεισδοχές-επιστροφές Σύρων αιτούντων άσυλο που πραγματοποιούνται επί τη βάσει της ευρωτουρκικής συμφωνίας για το προσφυγικό και της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας; Συστημική, συστηματική και μακροχρόνια διερεύνηση

Διονυσία Τσολάκη

Environmental Refugees

Katerina Papadopoulou

Μέρος Β΄

Σύνορα και μετανάστευση

Το ζήτημα της επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία από την Ελλάδα και η νομική φύση της κοινής Δηλώσεως Ευρωπαϊκής Ενώσεως - Τουρκίας της 18ης Μαρτίου

Κωνσταντίνος Δ. Μαγκλιβέρας

Εμπορία ανθρώπων και διακίνηση μεταναστών: Σκέψεις με αφορμή την ΕγκΕισΑΠ 1/2018

Ιωάννης Π. Τζιβάρας

Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στη συνδιαμόρφωση αρχών και κανόνων για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης

Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου

Παρουσίαση των αποφάσεων Ολ ΣτΕ 2347 και 2348/2017 για την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας

Κατερίνα Παπαδοπούλου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Κ. Χρυσόγονος..., Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #1
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Λ.-Α. Σισιλιάνος/Ε. Νίκα/Η. Μάζος..., Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2018
Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ), στην προσπάθεια της να φέρει σε δημόσια συζήτηση ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή νομική κοινότητα,...
Ι. Κυριτσάκη, Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της πολιτικής προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με...
Β. Σκουρής/Κ. Παπαδημητρίου/Γ. Λεβέντης..., Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010
Η εσωτερική αγορά μπορεί να αποτέλεσε τον πρώτο στόχο της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αργά αλλά σταθερά η κοινωνική διάσταση...