Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ι. Κυριτσάκη, Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2011
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-700-7
Σελίδες
XV + 169
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Ι. Κυριτσάκη, Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011


Ι. Κυριτσάκη, Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της πολιτικής προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τρίτες χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική της ενσωμάτωσης μίας ρήτρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αρχών σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτει ο ιδιότυπος αυτός οργανισμός με τρίτα κράτη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2011
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-700-7
Σελίδες
XV + 169
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Εξέλιξη του καθεστώτος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1.1. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ουγκάντα του 1977

1.2. Η ανάγκη δημιουργίας μίας ρήτρας προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1.3. Η βασική ρήτρα

1.3.1. Η διαμόρφωση της βασικής ρήτρας

1.3.2. Η αναποτελεσματικότητα της βασικής ρήτρας

2. Δημιουργία σύγχρονων ρητρών προστασίας ανθρωπίνων

δικαιωμάτων

2.1. Η ρήτρα του «ουσιαστικού στοιχείου»

2.2. Η ρήτρα μη εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Συμφωνίες εμπεριέχουσες προωθητικές ρυθμίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

1.1. Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού

1.2. Συμφωνίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

1.3. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία

1.4. Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με Κεντρική Ασία

1.5. Συμφωνίες με Λατινική Αμερική

1.6 Συμφωνίες Εμπορίου και Συνεργασίας

1.6.1. Συμφωνίες με χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του

Κόλπου

1.6.2. Συμφωνία με την Υεμένη

1.6.3. Διμερείς συμφωνίες με χώρες της Νότιας Ασίας

1.6.3.1. Ινδία

1.6.3.2. Πακιστάν

1.6.3.3. Μπανγκλαντές

1.6.3.4. Σρι Λάνκα

1.6.3.5. Νεπάλ

1.6.4. Συμφωνίες με χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας

1.6.5. Συμφωνίες με την Βόρεια και Νότια Κορέα

1.6.6. Συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

1.7. Συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης με χώρες των

Δυτικών Βαλκανίων

2. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμφωνίες της Ένωσης με τα αναπτυ-

γμένα κράτη

2.1. Οι σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ

2.2. Οι σχέσεις ΕΕ–Καναδά

2.3. Οι σχέσεις ΕΕ–Αυστραλίας

2.4. Οι σχέσεις ΕΕ–Ν. Ζηλανδίας

2.5. Οι σχέσεις ΕΕ–Ιαπωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

1. Μηχανισμοί προώθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες

1.1. Διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου

1.2. Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την προα-

γωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου

1.3. Εκλογική επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες

1.4. Η λειτουργία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ

1.5. Αναστολή χορήγησης προνομίων και ενισχύσεων

2. Εφαρμογή των ρητρών προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

3. Η θέση της ενωσιακής πρακτικής προώθησης των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων υπό αμφισβήτηση

3.1. Οι αντιρρήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών

3.2. Οι θέσεις των Οργανώσεων Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων

3.3. Απόψεις του Φόρουμ της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

3.4. Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

3.5. Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

3.6. Νομολογιακή τοποθέτηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

3.6.1. Γνωμοδότηση σχετικά με την κοινοτική αρμοδιότητα σύ-

ναψης διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα

3.6.2. Το νομικό κύρος της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου

1.1. Η αναγόρευση των αρχών του κράτους δικαίου και της προστασίας

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης

1.2. Οι αρχές του κράτους δικαίου και της προστασίας ανθρωπίνων

δικαιωμάτων ως πολιτικο-δικαιικά σημεία αναφοράς

1.3. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως όρος για την

προσχώρηση κράτους μέλους

1.4. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης

1.5. Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

2. Η θεσμική αναβάθμιση του συστήματος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει της Συνθήκης της Λισσαβώνας

2.1. Η αναγνώριση της νομικής δεσμευτικότητας του Χάρτη Θεμε-

λιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

2.2. Η προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού