Λ.-Α. Σισιλιάνος/Ε. Νίκα/Η. Μάζος..., Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2018


Λ.-Α. Σισιλιάνος/Ε. Νίκα/Η. Μάζος..., Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2018

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ), στην προσπάθεια της να φέρει σε δημόσια συζήτηση ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή νομική κοινότητα, οργάνωσε στις 25 Οκτωβρίου 2017 ημερίδα με θέμα “Ο Διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Πανεπιστημιακοί, Δικηγόροι και Δικαστικοί Λειτουργοί του ΣτΕ. Η ημερίδα αυτή, η οποία έλαβε χώρα στη φιλόξενη αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Αρσακείου Μεγάρου, αποτέλεσε συνέχεια της ημερίδας της 22 Απριλίου 2013 με θέμα ζητήματα που απασχόλησαν τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΣτΕ και αφορούσαν την ερμηνεία διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην πρώτη συνεδρίαση της ημερίδας αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την αρχή ne bis in idem, τους αλλοδαπούς και πρόσφυγες και την εκτέλεση των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ και του ΣτΕ. Στη δεύτερη συνεδρίαση οι σχετικές εισηγήσεις αφορούσαν την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, το 16ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ και το διάλογο ΔΕΕ και ΕΔΔΑ. Στη συζήτηση που ακολούθησε σε εγκάρδιο κλίμα, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διατυπώσουν την άποψή τους επί των ζητημάτων που είχαν τεθεί και επιβεβαιώθηκε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των θεμάτων αυτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η προσδοκία να διευρυνθεί η επικοινωνία και να εντατικοποιηθεί ο διάλογος σε θέματα που άπτονται του δικαίου της ΕΣΔΑ.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις της εν λόγω ημερίδας, οι οποίες έχουν εμπλουτισθεί με τη σχετική τεκμηρίωση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο
Νεότερες εξελίξεις
Ημερίδα 25.10.2017, Αίθουσα Λόγου και Τέχνης Στοά Αρσακείου Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, Αρσάκειο Μέγαρο, Αθήνα
© 2018
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-910-0
Σελίδες
142
Τιμή
€ 16,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημείωμα

Πρόγραμμα

Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΑ,

αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Όψεις της αρχής ne bis in idem στην πρόσφατη νομολογία

του ΕΔΔΑ

Ευαγγελία Νίκα, Σύμβουλος Επικρατείας

Η συνύπαρξη παραλλήλων κυρωτικών διαδικασιών, ποινικής

και διοικητικής, για το αυτό αδίκημα στη νομολογία του

Συμβουλίου της Επικρατείας

Ηλίας Μάζος, Σύμβουλος Επικρατείας

ΕΣΔΑ ΣτΕ Δίκαιο Αλλοδαπών

Αικατερίνη Λαζανά, Référendaire στο ΕΔΔΑ

ΣτΕ-ΕΔΔΑ Αλλοδαποί και Πρόσφυγες

Ευάγγελος Αργυρός, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ

Αφροδίτη Γκαγκάτση, Référendaire στο ΕΔΔΑ

Η εκτέλεση των εθνικών αποφάσεων υπό το πρίσμα

της νομολογίας του ΕΔΔΑ

Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος του Συμβουλίου

της Επικρατείας

Η Αίτηση Επανάληψης Διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου

της Επικρατείας

Νικόλαος Σανσονέτης, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας

στη Γραμματεία του ΕΔΔΑ

Πρωτόκολλο

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο διάλογος ΔΕΕ και ΕΔΔΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Σειρά: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Κ. Χρυσόγονος..., Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018
Σειρά: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #1
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Ι. Κυριτσάκη, Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της πολιτικής προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με...
Β. Σκουρής/Κ. Παπαδημητρίου/Γ. Λεβέντης..., Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010
Η εσωτερική αγορά μπορεί να αποτέλεσε τον πρώτο στόχο της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αργά αλλά σταθερά η κοινωνική διάσταση...
Γ. Κραβαρίτου, Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της, 2002
Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα όπως ο χρόνος εργασίας και η επαναρύθμισή του,τα κοινωνικά δικαιώματα και πώς συνδέονται με την ιδιότητα των ευρωπαίων γυναικώνως πολιτών - τη...