Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Δίκαιο Ιθαγένειας - Αλλοδαποί


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 15
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Σειρά: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους ν. 3907/2011, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και ν. 4375/2016 και αφορά σε...
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2015
Η παρούσα έκδοση, λόγω του νέου νόμου 4251/2014 για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, εξετάζει τα πολύ καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα που καλύπτει ο...
Χ. Δετσαρίδης, Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, 2011
Ένα χρήσιμο βοήθημα σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται με ζητήματα διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και δημόσιους λειτουργούς – υπαλλήλους που υπηρεσιακά σχετίζονται με...
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο ιθαγένειας, 8η έκδ., 2011
Στην παρούσα εντελώς νέα έκδοση του Δικαίου Ιθαγένειας εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις κτήσης, ανάκτησης, απώλειας και αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας, όπως αυτές έχουν...
Ξ. Γιαταγάνας/Χ. Παπαστυλιανός/Ν. Ανδριώτης..., Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα. Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, 2010
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #18
Από χώρα εξαγωγής μετανάστευσης η Ελλάδα έγινε χώρα υποδοχής μεταναστών. Ο ακριβής αριθμός τους είναι δύσκολο να εντοπισθεί, με δεδομένη την έκταση της παράνομης εισόδου στην...
Ε. Μπακιρτζή/Ε. Τσιφοπούλου, Ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας κατά τη διοικητική και δικαστική πρακτική, 2009
Σειρά: Μελέτες Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, #1
Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία ως προς την ανάλυση αποκλειστικά ζητημάτων ληξιαρχικών πράξεων με στοιχείο...
Ν. Χατζής, Αλλοδαποί, τόμ. 2, 2009
Σε δύο τόμους ( τόμος Ι) κωδικοποιείται και αναλύεται κατ’ άρθρο ο νόμος 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα