Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Β. Σακελλαροπούλου, Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος, 2η έκδ., 2011

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος
Και η συναίνεση του ασθενούς στην ιατρική πράξη
© 2011
Συνεργάτες
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-647-5
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 246
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Β. Σακελλαροπούλου, Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος, 2η έκδ., 2011


Β. Σακελλαροπούλου, Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος, 2η έκδ., 2011

Στο βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί εμπλουτισμένη και πρόσφατα ενημερωμένη, με τις νομοθετικές μεταβολές και τη νεοτέρα νομολογία, έκδοση του βιβλίου της συγγραφέως του έτους 2007, εξετάζεται ο ρόλος της ενημέρωσης και της συναίνεσης του ασθενούς κατά τη διαγνωστική διαδικασία, τη θεραπευτική διαδικασία και την ιατρική έρευνα. Εξετάζεται η σημασία της συναίνεσης του ασθενούς στην ιατρική πράξη και οι συνέπειες έλλειψης της συναίνεσης, όσο και αυτές της ελλιπούς συναίνεσης, γενικά στην ιατρική πράξη και ειδικότερα σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.
Ενόψει των διατάξεων του Π.Δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας», εξετάζεται το θέμα της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενούς στην οδοντιατρική πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της οδοντιατρικής αισθητικής παρέμβασης.
Επίσης, εξετάζεται, με παράλληλη αναφορά στην ενδιαφέρουσα πρόσφατη νομολογία, το ιατρικό σφάλμα κατά τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία (διαγνωστικά σφάλματα-θεραπευτικές αστοχίες) καθώς και η περίπτωση άρνησης παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Ερευνάται η ποινική ευθύνη ιατρών ορισμένων ειδικοτήτων, ως εκ της συχνότητας των εμφανιζομένων στην πράξη περιστατικών. Ειδικά επίσης ερευνάται η ποινική ευθύνη του ψυχιάτρου κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Περαιτέρω, εξετάζεται η ποινική ευθύνη του οδοντιάτρου κατά τη διενέργεια οδοντιατρικών πράξεων. Αντιμετωπίζεται η ποινική ευθύνη του ιατρού σε περιπτώσεις μαζικής καταστροφής, καθώς επίσης και το συχνά απασχολούν τη νομολογία θέμα της ποινικής ευθύνης ιατρών σχετικά με ενέργειες και παραλείψεις τους από τον χρόνο παραλαβής ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα νοσοκομεία. Επίσης, αντιμετωπίζεται το θέμα της ποινικής ευθύνης του νοσηλευτικού προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δράση αυτού συγκλίνει με αυτήν των ιατρών.
Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, φοιτητές Νομικής, σπουδαστές ΕΣΔι και οποιονδήποτε ασχολούμενο με θέματα ιατρικού ποινικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος
Και η συναίνεση του ασθενούς στην ιατρική πράξη
© 2011
Συνεργάτες
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-647-5
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 246
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Πρόλογος Α´ έκδοσης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

I. Ιστορική αναδρομή

II. Συγκριτική επισκόπηση

III. Φύση της σχέσης ιατρού – ασθενούς

IV. Κανόνες ιατρικής δεοντολογίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

I. Υποχρέωση ενημέρωσης

II. Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς

III. H υποχρέωση ενημέρωσης και η συναίνεση του ενημερωμένου

ασθενούς σε κατ’ ιδίαν ιατρικές πράξεις

Α) Υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεση ιδίως επί χειρουργικών

επεμβάσεων

Β) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ασθενούς για την ιατρική

αγωγή με μεταμόσχευση

Γ) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ασθενούς για εξετάσεις για

τη διαπίστωση του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοποιητικής

ανεπάρκειας (HIV ή AIDS)

Δ) Η υποχρέωση ενημέρωσης και η συναίνεση στη μαιευτική

Ε) Η υποχρέωση ενημέρωσης και η συναίνεση των μερών κατά την

εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

ΣΤ) Ενημέρωση και συναίνεση στην αιμοδοσία

Ζ) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ασθενούς που πάσχει από

ψυχικές διαταραχές

Η) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ασθενούς στην οδοντια-

τρική πράξη

Θ) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ατόμου που υπόκειται σε

ιατρική έρευνα

Ι) Ενημέρωση του ασθενούς για τις ιδιότητες των φαρμάκων

IV. Περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται συναίνεση

V. Ποινική εκτίμηση των αυτογνωμόνων ιατρικών πράξεων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

I. Άρνηση του ιατρού παροχής ιατρικών υπηρεσιών και ιατρικό

σφάλμα

Α) Άρνηση του ιατρού παροχής ιατρικών υπηρεσιών

Β) Ιατρικό σφάλμα

i. Υποχρεώσεις του ιατρού σε περιπτώσεις μαζικής καταστροφής

ii. Διάγνωση και διαγνωστικά σφάλματα

iii. Θεραπεία και θεραπευτικές αστοχίες

iv. Η ποινική ευθύνη του χειρουργού στις χειρουργικές

επεμβάσεις

v. Η ποινική ευθύνη του αναισθησιολόγου γενικά και ιδίως στις

χειρουργικές επεμβάσεις

vi. Ιατρική ευθύνη και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

vii Η ποινική ευθύνη του ψυχιάτρου

viii. Η ποινική ευθύνη του οδοντιάτρου

ix. Κατανομή καθηκόντων στον τομέα της υγείας

α) Οριζόντια κατανομή

β) Κάθετη κατανομή

γ) Άλλες περιπτώσεις συντρέχουσας αμέλειας κατά την

ιατρική πράξη

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

I. Πραγματογνώμονες

Αντί επιλόγου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΘΕΜΙΣ ΙΔ´ αρ. 24

Ν. 3418 (ΦΕΚ Α´ 287/29.11.2005)

Π.Δ. 39 (ΦΕΚ Α´ 55/1.4.2009)

Π.Δ. 216/2001 (ΦΕΚ Α´ 167/25.7.2001)

Ν. 2619 (ΦΕΚ Α´ 132/1.6.1998)

Βιβλιογραφία

Λημματικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού